Scherpenzeel en Barneveld op weg naar een nieuwe gemeente

Op 6 juli 2021 stemden Provinciale Staten in met het herindelingsadvies voor de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel. Het herindelingsadvies is aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is nu aan de minister om een wetvoorstel voor herindeling in te dienen bij de Tweede Kamer. De start van de nieuwe gemeente is gepland per 1 januari 2023.

De inwoners van gemeenten hebben recht op een sterke gemeente: een gemeente die er is voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De rol van de gemeente verandert doordat de samenleving complexer wordt en door de taken die er de afgelopen jaren bij zijn gekomen. In Scherpenzeel werd al een aantal jaren gediscussieerd over wel of niet samengaan met een andere gemeente. De afgelopen periode deed provincie Gelderland onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van gemeente Scherpenzeel, al dan niet in combinatie met gemeente Barneveld.

Nieuw dorpenbeleid

De uitkomst van dit proces, waarin ook veelvuldig met bewoners is gesproken en veel onderzoek is gedaan, leidde tot het vastgestelde herindelingsadvies Scherpenzeel en Barneveld. Voor de nieuwe gemeente Barneveld wordt nieuw dorpenbeleid gemaakt met ‘zeggenschap-op-maat’ voor alle dorpen. De stukken van de vergadering van 6 en 7 juli 2021 staan in het Stateninformatiesysteem.