PvdDieren (2 zetels)


crl=148;crw=701;crt=63;crh=468;

Luuk van der Veer (PvdDieren)

Fractievoorzitter

Telefoon: 06-20108930

E-mail: l.vanderveer@partijvoordedieren.nl

Maak kennis met Luuk van der Veer via de drie-eenheid Geloof, Hoop en Liefde (Pdf 50 kB).

Functies

Fractievoorzitter PvdDieren

Nevenfuncties

Onbetaald:

  • lid Algemene Vergadering van het Interprovinciaal Overleg (IPO)
  • penningmeester Stichting Statenfractie Partij voor de Dieren Gelderland
  • adviserend lid van de Euregioraad Rijn-Waal

Maak kennis met Luuk van der Veer

Transcript video Luuk van der Veer PvDD


Nevenfuncties

Betaald:

  • Zelfstandig onderzoeker bij Pluijm Onderzoeksconsultatie

Onbetaald:

  • Bestuurslid bij StatenlidNu

Nevenfuncties

Betaald:

  • Trainneeship Fossielvrij NL.

Onbetaald:

  • vrijwilliger SWOA Arnhem (maatjeswerk).


Nevenfuncties

Betaald:

  • fractiemedewerker Partij voor de Dieren Noord-Brabant.

Onbetaald

  • secretaris Stichting Statenfractie Partij voor de Dieren Gelderland

Anna Carolina Zuiderduin (PvdDieren)

Fractieassistent

Telefoon: 06-52801454

E-mail: