PvdDieren (2 zetels)


crl=0;crw=3311;crt=1075;crh=2205;

L.R. (Luuk) van der Veer (PvdDieren)

Fractievoorzitter

Telefoon: 055-5337808

E-mail: l.vanderveer@partijvoordedieren.nl

Functies

Fractievoorzitter PvdDieren
Commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied en Wonen (RLW)
Woordvoerder Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
Woordvoerder Vitaal platteland
Woordvoerder Wonen
Woordvoerder Zorg en welzijn
Woordvoerder Luchtvaart
Commissie Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en Cultuur (BOC)

Nevenfuncties

Onbetaald:

Maak kennis met Luuk van der Veer

Uitgeschreven tekst


crl=0;crw=3311;crt=1249;crh=2205;

M. (Maaike) Moulijn (PvdDieren)

Fractielid

Telefoon: 06-16295889

E-mail: moulijn.pvdd@gmail.com

Functies

Statenlid PvdDieren
Commissie Economie, Energie en Milieu (EEM)
Woordvoerder Regionale economie
Woordvoerder Milieu
Woordvoerder Energie en klimaat
Woordvoerder Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
Woordvoerder Culturele infrastructuur en monumentenzorg
Woordvoerder Sport

Nevenfuncties

Betaald:

  • mede-eigenaar VOF Zelf Denken Doen
  • fractievoorzitter gemeente Apeldoorn

Onbetaald:

  • initiatiefnemer Vega Vrijdag Apeldoorn e.o.
  • initiatiefnemer dag van de duurzaamheid Apeldoorn 2015

Maaike Moulijn stelt voor...

...dat we anders moeten omgaan met de aarde en andere voedselpatronen horen daarbij.


Fractievolger PvdDieren
Commissie Algemeen Bestuur en Financiën (ABF)
Woordvoerder Kwaliteit openbaar bestuur
Woordvoerder Financiën
Woordvoerder Bestuurlijke samenwerking
Woordvoerder Stad- en regio
Woordvoerder Europese Samenwerking

Nevenfuncties

Onbetaald:

  • vrijwilliger St. Fairtrade gem. Arnhem

Functies

Fractievolger PvdDieren

Nevenfuncties

Zelfstandig ondernemer/ondernemer (betaald)
Commissielid Waterschap Rivierenland (betaald)


E. (Eliza) Simonova

Fractieassistent

Telefoon: 06-81954101

E-mail: partijvoordedieren@ps.gelderland.nl