N344: Twello – Deventer

In 2021 voeren we onderhoud uit aan de N344 tussen Twello en Deventer. Naast het vervangen van het asfalt voeren we onderhoud uit aan de tunnel onder het spoor bij De Hoven. We vervangen ook de verkeerslichten bij de kruising N790 en we passen de rotondes aan bij de Wezeveldseweg, Domineestraat, en Terwoldseweg.

Planning

We voeren de werkzaamheden uit tussen 23 augustus en 5 november 2021. Zie in onderstaande tabel de planning.

Datum Locatie
maandag 23 augsutus t/m vrijdag 3 september 2021 Fase 1: Rotonde Oude Wezeveldseweg - rotonde Domineestraat (Twello)
maandag 6 september t/m vrijdag 17 september 2021 Fase 2: Rotonde Domineestraat - rotonde Terwoldseweg (Twello) 
vrijdag 25 oktober t/m vrijdag 5 november 2021 Fase 3: Rotonde Terwoldseweg (Twello) - kruising N790 Wilpsedijk (De Hoven) 
vrijdag 22 oktober t/m maandag 25 oktober 2021 Fase 4: Kruising N790 Wilpsedijk (De Hoven) - Wilhelminabrug (Deventer) 
maandag 23 augustus t/m vrijdag 22 oktober 2021 Fase 5: Tunnel onder het spoor bij de Hoven 
maandag 20 september t/m vrijdag 22 oktober 2021 Fase 6: Vervangen verkeersregelinstallatie kruising N790 
maandag 23 augustus t/m vrijdag 17 september 2021 Fase 7: Aanbrengen rood asfalt ter hoogte van de kruisingen op de fietspaden tussen Apeldoorn en Deventer 

Afsluiting en omleidingsroutes

We hebben het werk opgedeeld in 7 fasen om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Toch is het tijdens het werk nodig de N344 gedeeltelijk af te sluiten. Dit is nodig om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Doorgaand verkeer tussen Deventer en Apeldoorn leiden we om via de A1 en de A50. Hieronder staat per fase een kaart voor de lokale omleiding:

Fietsers

Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de fietspaden. Als er werkzaamheden zijn aan de fietspaden, worden de fietsers omgeleid over het fietspad aan de andere zijde van de weg of lokaal door Twello.

Landbouw verkeer

De N344 had in het verleden nabij de onderdoorgang onder het spoor 2 rijstroken in beide richtingen. Dit is vanwege het gebruik van de weg al teruggebracht naar 1 rijstrook in beide richtingen. De 2 rijstroken zijn wel destijds omgevormd tot rijstroken voor landbouwverkeer. De N344 wordt weinig gebruikt door landbouwverkeer, daarom verwijderen wij deze rijstroken nu voor en na de onderdoorgang. Bij de onderdoorgang zelf blijft de strook liggen. Zo beperken we de onderhoudskosten. In plaats van asfalt leggen we groene bermen aan. Dit is goed voor biodiversiteit, natuur en klimaat.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.