N344: Twello – Deventer

In 2021 voeren we onderhoud uit aan de N344 tussen Twello en Deventer. Naast het vervangen van het asfalt voeren we onderhoud uit aan de tunnel onder het spoor bij De Hoven. We vervangen ook de verkeerslichten bij de kruising N790 en we passen de rotondes aan bij de Wezeveldseweg, Domineestraat, en Terwoldseweg.

Planning

We voeren de werkzaamheden uit tussen 23 augustus en 20 december 2021.

We hebben het werk opgedeeld in 7 fases. Alle fases ziet u in ons fase overzicht (PFD 130 kB). Alle werkzaamheden zijn volgens planning uitgevoerd, behalve fase 5. Voor het onderhoud aan de tunnel onder het spoor De Hoven hebben we meer tijd nodig.

Datum Locatie
maandag 23 augustus t/m vrijdag 20 december 2021 Fase 5: Tunnel onder het spoor bij de Hoven 

Verkeersmaatregel bij de werkzaamheden

Er geldt een tijdelijke verkeersmaatregel bij de tunnel onder het spoor bij De Hoven. Het verkeer naar Deventer wordt vlak voor de onderdoorgang naar de andere rijbaan (richting Apeldoorn) geleid. Het verkeer in beide richtingen maakt tijdelijk gebruik van hetzelfde wegvak. Daarom geldt daar tijdelijk een snelheidslimiet van 30 km per uur. Dit is nodig om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.

Fietsers

Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de fietspaden. Als er werkzaamheden zijn aan de fietspaden, worden de fietsers omgeleid over het fietspad aan de andere zijde van de weg of lokaal door Twello.

Landbouw verkeer

De N344 had in het verleden nabij de onderdoorgang onder het spoor 2 rijstroken in beide richtingen. Dit is vanwege het gebruik van de weg al teruggebracht naar 1 rijstrook in beide richtingen. De 2 rijstroken zijn wel destijds omgevormd tot rijstroken voor landbouwverkeer. De N344 wordt weinig gebruikt door landbouwverkeer, daarom verwijderen wij deze rijstroken nu voor en na de onderdoorgang. Bij de onderdoorgang zelf blijft de strook liggen. Zo beperken we de onderhoudskosten. In plaats van asfalt leggen we groene bermen aan. Dit is goed voor biodiversiteit, natuur en klimaat.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.