N315: Doetinchem - Ruurlo

Vanaf oktober 2020 voeren we groot onderhoud uit aan de N315 tussen Doetinchem en Ruurlo. Naast het groot onderhoud verbeteren we op een aantal onderdelen van de weg ook de verkeersveiligheid. Wij voeren dit project uit en werken daarin samen met de gemeenten Doetinchem, Bronckhorst en Berkelland en de politie.

Werkzaamheden

Tijdens het groot onderhoud vervangen we de bovenlaag van het asfalt over bijna de hele weg. Op 8 locaties maken we de weg veiliger. Ook vervangen we daar waar nodig borden voor bewegwijzering en voeren we onderhoud uit aan openbare verlichting. We verbeteren daarnaast de aansluitingen van de Schovenweg, Wassinkbrinkweg, Terborgseweg en Heidenhoekweg, door deze te verbreden of te verplaatsen. De Haitinkweg sluiten we af voor autoverkeer. We verruimen de rotondes aan de rondweg van Zelhem. De nieuwe rotondes zijn breder en het fietspad ligt verder van de rotonde af. Ook vervangen we de brug over de Veengoot.

We laten u in een film per situatie zien hoe het er uit gaat zien na de aanpassingen. In de afbeeldingen hieronder ziet u de aanpassingen per locatie op de N315 Doetinchem - Ruurlo:

Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de N315 werken we ook aan de N330 bij Halle. Bekijk meer informatie over deze werkzaamheden. U kunt voor actuele werkzaamheden ook kijken op Bereikbaar Gelderland.

Deel van project wacht op bos- en bomenbeleid

De komst van het nieuwe bomen- en bosbeleid van PS heeft gevolgen voor de werkzaamheden aan de N315. De volgende projectonderdelen stellen we daarom uit:

  • Het verbreden van het weggedeelte boven Zelhem, inclusief asfaltonderhoud.
  • Uitvoering van het integrale inrichtingsplan.

Planning 2021

  • Verplaatsen aansluiting Hertenweg door langere brug over de Veengoot.

Brug over de Veengoot en aansluiting Hertenweg

We vervingen de brug over de Veengoot. De brug over de Veengoot was oud en het kostte te veel geld om deze veilig in stand te houden. De nieuwe brug is langer dan de oude brug. Daarom verplaatsen we de aansluiting met de Hertenweg. Naar verwachting zijn de werkzaamheden bij de Hertenweg eind juni gereed. Verkeer kan tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de N315.

Verkeersveiligheid

Wij zijn verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid op onze wegen. De provincie wil dat alle weggebruikers veilig van A naar B kunnen. Daarvoor richten we onze wegen zo veilig mogelijk in. We houden daarbij rekening met de landelijke richtlijnen. Die richtlijnen zorgen er onder meer voor dat soortgelijke wegen overal in Nederland hetzelfde wegbeeld hebben.

Bomen, struiken en groenvoorzieningen zijn van invloed op de verkeersveiligheid op onze wegen. Een belangrijk voordeel van bomen langs wegen is dat automobilisten zich daarmee kunnen oriënteren op het verloop van de weg. En door de ‘aankleding’ van de weg met bomen en andere begroeiing kunnen we verkeersgedrag positief beïnvloeden.

Maar wanneer auto’s in de berm terechtkomen en daarbij tegen een obstakel zoals een boom aanrijden, kan dat leiden tot ongevallen met ernstige tot zelfs dodelijke afloop. Vanwege de verkeersveiligheid is het daarom wenselijk dat wegbermen tot een zekere afstand vanaf de rijbaan vrij zijn van obstakels zoals bomen. Daar zijn ook landelijke richtlijnen voor.

Provincie Gelderland past de landelijke richtlijnen toe op de Gelderse situatie, met oog voor ons landschap en onze natuur. Hier geldt geen vaste formule voor: iedere situatie is uniek, daarom passen we altijd maatwerk toe. Zie hiervoor ook de Statenbrief van 28 april 2020. 

Voor de verbetering van de verkeersveiligheid (aansluitingen, verruiming rotondes en vervangen brug) was de kap van 13 bomen rond de N315 onvermijdelijk. Uiteraard zorgen we voor nieuwe aanplant van 18 bomen) in de omgeving van de N315. Meer informatie hierover leest u in de Toelichting op de bomenkap N315, fase 1 (PDF 5,1 MB). Hierin ziet u per boom/groepje bomen een afbeelding en een toelichting.

Daarnaast kapten we nog 5 extra bomen als ‘noodkap’: deze bomen moesten we snel weghalen, omdat ze een risico vormden voor de verkeersveiligheid. De bomen waren bijvoorbeeld dood of ziek en konden omvallen of takken konden afbreken. Tijdens de werkzaamheden bleek dat er nog 6 andere bomen gekapt moesten worden, waarvoor geen kapvergunning nodig was. Uiteraard planten we nieuwe bomen in de omgeving terug.

Zichtlijnen

Bomen kunnen het zicht belemmeren. Dat kan leiden tot verkeersgevaarlijke situaties met het risico op ongevallen met ernstige, soms dodelijke afloop. Er zijn daarom landelijke richtlijnen voor de zichtlijnen in bochten, bij kruispunten en uitritten. Die zichtlijnen moeten zoveel mogelijk vrij zijn van obstakels, zoals bomen.

Aantrekkelijk landschap, behouden cultuur

De provincie is ook verantwoordelijk voor natuur, landschap en cultuurhistorie. We dragen zorg voor het landschap zoals onze ouders/voorouders ons dat hebben nagelaten. We willen de natuur in Gelderland bevorderen en het landschap aantrekkelijk houden. Daarom richten we onze wegen zo in dat ze zo veilig mogelijk zijn en de natuur, waar mogelijk, bevorderen.

Meedenken

Vanaf 2017 zijn we in gesprek met omwonenden, belangengroepen, de 3 gemeenten en de politie over de vraag hoe we de wegbermen van dit traject beter kunnen inrichten: met oog voor natuur, landschap, cultuurhistorie en verkeersveiligheid. Die gesprekken leidden tot een inrichtingsplan waarin al deze thema’s een plek krijgen. Dit plan wacht nu op het nieuwe bomenbeleid van de provincie. Pas daarna kunnen we de plannen voor de inrichting van de wegbermen herzien. Daarbij betrekken we opnieuw de werkgroep bomen.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen over het project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief N315 Doetinchem - Ruurlo. Kijk ook bij de veelgestelde vragen en antwoorden (PDF 1MB).

Contact

Heeft u informatie nodig? Stel uw vraag aan Jan van de Wouw, omgevingsmanager van de N315 Doetinchem - Ruurlo via: j.vande.wouw@gelderland.nl of 06 52 80 22 39.