N315: Doetinchem - Ruurlo

In 2020 staat groot onderhoud gepland aan de N315 tussen Doetinchem en Ruurlo. Ook hebben we een aantal knelpunten gesignaleerd waar mogelijk maatregelen wenselijk zijn. Bijvoorbeeld ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Verkeersveiligheid verbeteren

Op dit moment onderzoeken we samen met de gemeenten Doetinchem, Bronckhorst en Berkelland en de politie waar maatregelen nodig zijn. Bijvoorbeeld het overzichtelijker maken van verkeerssituaties of het wegnemen van obstakels in bermen. Daarbij kijken we ook naar de inpassing van de weg in het landschap. Deze eventuele maatregelen kunnen we dan tegelijk met het groot onderhoud uitvoeren.

Inloopavond

Tijdens een inloopavond op 23 augustus 2017 hebben we de gesignaleerde knelpunten (PDF 4,3 MB) besproken met de omgeving. De reacties van de circa 60 bezoekers nemen wij mee bij het uitwerken van de maatregelen.

Bomen en verkeersveiligheid

Voor de verkeersveiligheid moeten bomen op voldoende afstand van de weg staan. Uit onderzoek blijkt dat het aantal ernstige ongevallen aanzienlijk afneemt wanneer een 80 km/uur weg een zogenaamde obstakelvrije zone heeft van minimaal 4,5 en maximaal 6 meter. Daarom hebben wij liever geen bomen binnen deze zone.

De N315 heeft ruim 1.000 bomen binnen deze obstakelvrije zone. Bij de overweging hoe we met deze bomen willen omgaan houden wij rekening met de mate van verkeersonveiligheid, landschappelijke inpassing, vitaliteit van bomen, aanwezige flora en fauna (zoals vleermuizen) en draagvlak.

Bomenplan

Aanwonenden en belanghebbenden konden zich aanmelden voor een werkgroep om met ons mee te denken over het bomenplan. Een aantal mensen heeft hier gebruik van gemaakt. In oktober 2017 en januari 2018 kwam de werkgroep bij elkaar. De ideeën uit deze bijeenkomst zijn verwerkt tot voorstellen voor maatregelen. In het eerste kwartaal van 2019 bespreken we het landschapsplan met de werkgroep.

Planning

  • 2017 knelpunten en maatregelen onderzoeken
  • 2018 Gedeputeerde Staten nemen besluit over uit te werken maatregelen
  • 2019 maatregelen uitwerken, overleg met werkgroep en aannemer selecteren
  • 2020 uitvoering

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen over het project? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief N315 Doetinchem - Ruurlo.

Contact

Heeft u informatie nodig? Stel uw vraag aan Jan van der Wouw, projectsecretaris van de N315 via: j.vande.wouw@gelderland.nl of 0652802239.