N315: Doetinchem - Ruurlo

Vanaf oktober 2020 voeren we groot onderhoud uit aan de N315 tussen Doetinchem en Ruurlo. Naast het groot onderhoud verbeteren we op een aantal onderdelen van de weg ook de verkeersveiligheid. Wij voeren dit project uit en werken daarin samen met de gemeenten Doetinchem, Bronckhorst en Berkelland en de politie.

Werkzaamheden

Tijdens het groot onderhoud vervangen we de bovenlaag van het asfalt over bijna de hele weg. Op 8 locaties maken we de weg veiliger. Ook vervangen we daar waar nodig borden voor bewegwijzering en voeren we onderhoud uit aan openbare verlichting. We verbeteren daarnaast de aansluitingen van de Schovenweg, Wassinkbrinkweg, Terborgseweg en Heidenhoekweg, door deze te verbreden of te verplaatsen. We verruimen de rotondes aan de rondweg van Zelhem. De nieuwe rotondes zijn breder en het fietspad ligt verder van de rotonde af. Ook vervangen we de brug over de Veengoot.

We laten u in een film per situatie zien hoe het er uit gaat zien na de aanpassingen. In de afbeeldingen hieronder ziet u de aanpassingen per locatie op de N315 Doetinchem - Ruurlo:

Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de N315 werken we ook aan de N330 bij Halle. Bekijk meer informatie over deze werkzaamheden. U kunt voor actuele werkzaamheden ook kijken op Bereikbaar Gelderland.

Deel van project wacht op bos- en bomenbeleid

De komst van het nieuwe bomen- en bosbeleid van PS heeft gevolgen voor de werkzaamheden aan de N315. De volgende projectonderdelen stellen we daarom uit:

  • Het verbreden van het weggedeelte boven Zelhem, inclusief asfaltonderhoud.
  • Uitvoering van het integrale inrichtingsplan.

Planning

  • Januari tot en met mei 2021: werkzaamheden brug over de Veengoot
  • Medio februari tot en met medio maart 2021: verschillende kruispunten aan de N315 en de rotonde met de N330/Stikkenweg

Zodra de planning van de andere werkzaamheden bekend is, plaatsen we deze op onze website.

We vernieuwden in 2020 op 3 plekken het asfalt: op de N315 vanaf de rotonde N315/N319 bij Ruurlo tot de N315 bij Wolfersveen en van de kruising met de Hengeloseweg; op de N315 tussen de rotonde N315/N330; en op de rotonde N315/Ruurloseweg.

Plaatsen virtueel hekwerk

Van donderdag 4 maart tot en met (naar verwachting) woensdag 10 maart 2021 plaatsen we een virtueel hekwerk op de N315 tussen Zelhem en Ruurlo, vanaf de kruising met de Baaksekampweg tot aan de Wolfersveenweg. Het plaatsen wordt deels vanaf het fietspad en deels vanaf de rijbaan uitgevoerd, waarbij we een rijdende afzetting gebruiken. Er is geen omleidingsroute nodig.

Een virtueel hekwerk is een systeem om dieren tussen zonsondergang en zonsopkomst te waarschuwen voor voertuigen op de weg. Zo’n virtueel hekwerk bestaat uit een soort paaltjes langs de weg, die met geluid werken. Deze paaltjes worden om de 25 meter geplaatst. Het plaatsen van het virtuele hekwerk maakt onderdeel uit van een proef van de Universiteit Wageningen.

Brug over de Veengoot

Van januari tot en met mei 2021 vervangen we de brug over de Veengoot. De brug over de Veengoot is oud en het kost te veel geld om deze veilig in stand te houden. Daarom komt er een nieuwe brug. Voordat we de oude brug afbreken, plaatsen we een tijdelijke brug. Zo kan het verkeer op de N315 blijven rijden. Als de tijdelijke brug in gebruik genomen is, breken we de oude brug af en bouwen we de nieuwe brug op. De nieuwe brug is langer dan de huidige brug. Daarom verplaatsen we de aansluiting met de Hertenweg.

Werkzaamheden N315: kruispunten en rotonde met de N330/Stikkenweg

Van maandag 22 februari* tot en met uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 vernieuwen we de rotonde met de N330 (Stikkenweg). We maken de rotonde breder zodat vrachtverkeer er makkelijker gebruik van kan maken. Ook passen we op de N315 de kruispunten met de Schovenweg, Wassinkbrinkweg en Heidenhoekweg aan. We maken ze breder en veiliger.

* Oorspronkelijk wilden we met de werkzaamheden starten op maandag 15 februari. Dat was door de weersomstandigheden niet mogelijk. De planning is om 22 februari te starten, mits de weersomstandigheden dan goed genoeg zijn. 

Tijdens de werkzaamheden sluiten we de N315 en de rotonde met de N330 (Stikkenweg) af. Verkeer dat over de N330 rijdt, kan via een bypass langs de rotonde rijden. Het is niet mogelijk om vanaf de rotonde de N315 richting Doetinchem op te rijden, die aansluiting is afgesloten. De omleiding voor verkeer tussen Zelhem en Doetinchem loopt via de N330, N314 en N317 en staat met borden langs de weg aangegeven. De N315 is alleen voor bestemmingsverkeer vanuit Doetinchem bereikbaar tot de rotonde.
Voor fietsers is er nauwelijks hinder. Plaatselijke omleidingen worden met borden aangegeven.

Snelheidsmetingen Veldhoek

Bewoners in Veldhoek meldden bij ons dat er te hard wordt gereden. Daarom plaatsten we een snelheidsmeter om te controleren hoe hard er daadwerkelijk gereden wordt. De evaluatie van de resultaten moet nog plaatsvinden.

Verkeersveiligheid

Wij zijn verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid op onze wegen. De provincie wil dat alle weggebruikers veilig van A naar B kunnen. Daarvoor richten we onze wegen zo veilig mogelijk in. We houden daarbij rekening met de landelijke richtlijnen. Die richtlijnen zorgen er onder meer voor dat soortgelijke wegen overal in Nederland hetzelfde wegbeeld hebben.

Bomen, struiken en groenvoorzieningen zijn van invloed op de verkeersveiligheid op onze wegen. Een belangrijk voordeel van bomen langs wegen is dat automobilisten zich daarmee kunnen oriënteren op het verloop van de weg. En door de ‘aankleding’ van de weg met bomen en andere begroeiing kunnen we verkeersgedrag positief beïnvloeden.
Maar wanneer auto’s in de berm terechtkomen en daarbij tegen een obstakel zoals een boom aanrijden, kan dat leiden tot ongevallen met ernstige tot zelfs dodelijke afloop. Vanwege de verkeersveiligheid is het daarom wenselijk dat wegbermen tot een zekere afstand vanaf de rijbaan vrij zijn van obstakels zoals bomen. Daar zijn ook landelijke richtlijnen voor.

De provincie Gelderland past de landelijke richtlijnen toe op de Gelderse situatie, met oog voor ons landschap en onze natuur. Hier geldt geen vaste formule voor: iedere situatie is uniek, daarom passen we altijd maatwerk toe. Zie hiervoor ook de Statenbrief van 28 april 2020. 

Voor de verbetering van de verkeersveiligheid (aansluitingen, verruiming rotondes en vervangen brug) was de kap van 13 bomen rond de N315 onvermijdelijk. Uiteraard zorgen we voor nieuwe aanplant van 18 bomen) in de omgeving van de N315. Meer informatie hierover leest u in de Toelichting op de bomenkap N315, fase 1 (PDF 5,1 MB). Hierin ziet u per boom/groepje bomen een afbeelding en een toelichting.

Daarnaast kapten we nog 5 extra bomen als ‘noodkap’: deze bomen moesten we snel weghalen, omdat ze een risico vormden voor de verkeersveiligheid. De bomen waren bijvoorbeeld dood of ziek en konden omvallen of takken konden afbreken. Tijdens de werkzaamheden blijkt dat er nog 6 andere bomen gekapt moeten worden, waarvoor geen kapvergunning nodig is. Uiteraard planten we nieuwe bomen in de omgeving terug.

Zichtlijnen

Bomen kunnen het zicht belemmeren. Dat kan leiden tot verkeersgevaarlijke situaties met het risico op ongevallen met ernstige, soms dodelijke afloop. Er zijn daarom landelijke richtlijnen voor de zichtlijnen in bochten, bij kruispunten en uitritten. Die zichtlijnen moeten zoveel mogelijk vrij zijn van obstakels, zoals bomen.

Aantrekkelijk landschap, behouden cultuur

De provincie is ook verantwoordelijk voor natuur, landschap en cultuurhistorie. We dragen zorg voor het landschap zoals onze ouders/voorouders ons dat hebben nagelaten. We willen de natuur in Gelderland bevorderen en het landschap aantrekkelijk houden. Daarom richten we onze wegen zo in dat ze zo veilig mogelijk zijn en de natuur, waar mogelijk, bevorderen.

Meedenken

Vanaf 2017 zijn we in gesprek met omwonenden, belangengroepen, de 3 gemeenten en de politie over de vraag hoe we de wegbermen van dit traject beter kunnen inrichten: met oog voor natuur, landschap, cultuurhistorie en verkeersveiligheid. Die gesprekken leidden tot een inrichtingsplan waarin al deze thema’s een plek krijgen. Dit plan wacht nu op het nieuwe bomenbeleid van de provincie. Pas daarna kunnen we de plannen voor de inrichting van de wegbermen herzien. Daarbij betrekken we opnieuw de werkgroep bomen.

Op de hoogte blijven?

U kunt op woensdagen van 12.00 - 17.00 uur bij het informatiecentrum in Ruurlo terecht met al uw vragen over de plannen*.
Locatie: Stationsstraat 12 in Ruurlo.

*Onder voorbehoud: Uiteraard houdt ook provincie Gelderland zich aan de voorschriften in het kader van het coronavirus. Check voor de actuele stand van zaken deze pagina op onze website.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen over het project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief N315 Doetinchem - Ruurlo. Kijk ook bij de veelgestelde vragen en antwoorden (PDF 1MB).

Contact

Heeft u informatie nodig? Stel uw vraag aan Jan van de Wouw, omgevingsmanager van de N315 Doetinchem - Ruurlo via: j.vande.wouw@gelderland.nl of 06 52 80 22 39.