N315: Doetinchem - Ruurlo

Vanaf oktober 2020 staat groot onderhoud gepland aan de N315 tussen Doetinchem en Ruurlo. Naast het groot onderhoud verbeteren we op een aantal onderdelen van de weg ook de verkeersveiligheid. Wij voeren dit project uit en werken daarin samen met de gemeenten Doetinchem, Bronckhorst en Berkelland en de politie.

Tijdens het groot onderhoud vervangen we de bovenlaag van het asfalt over bijna de hele weg. Op 8 locaties maken we de weg veiliger. We laten u in een film per situatie zien hoe het er uit gaat zien na de aanpassingen.

Deel van project wacht op bos- en bomenbeleid

Het groot onderhoud van de N315 zouden we combineren met maatregelen gericht op het verkeersveiliger maken van bermen en laanherstel. Deze staan in het integraal inrichtingsplan dat we voor de N315 opstelden. In 2019 beslisten Provinciale Staten over een (nieuw) bos – en bomenbeleid; we verwachten de vaststelling ervan in 2020. De komst van het nieuwe bomen- en bosbeleid heeft gevolgen voor dit plan. De volgende projectonderdelen stellen we daarom uit:

  • Het verbreden van het weggedeelte boven Zelhem, inclusief asfaltonderhoud.
  • Uitvoering van het integrale inrichtingsplan.

Werkzaamheden in 2020 en begin 2021

Het asfaltonderhoud voor het grootste deel van dit traject en een aantal aanpassingen voor de verkeersveiligheid kunnen niet wachten op het nieuwe beleid. Daarom voeren we in 2020 en begin 2021 onderhoud uit aan het asfalt, met uitzondering van het te verbreden weggedeelte boven Zelhem. Ook vervangen we daar waar nodig borden voor bewegwijzering en voeren we onderhoud uit aan openbare verlichting. We verbeteren daarnaast de aansluitingen van de Schovenweg, Wassenbrinkweg, Terborgseweg en Heidenhoekweg, door deze te verbreden of te verplaatsen. We verruimen de rotondes aan de rondweg van Zelhem. De nieuwe rotondes zijn breder en het fietspad ligt verder van de rotonde af. Ook vervangen we de brug over de Veengoot.

Voor de verbetering van de verkeersveiligheid (aansluitingen, verruiming rotondes en vervangen brug) was de kap van 13 bomen onvermijdelijk. Uiteraard zorgen we voor nieuwe aanplant van 18 bomen) in de omgeving van de N315. Meer informatie hierover leest u in de Toelichting op de bomenkap N315, fase 1 (PDF 5,1 MB). Hierin ziet u per boom/groepje bomen een afbeelding en een toelichting.

Daarnaast kapten we nog 5 extra bomen als ‘noodkap’: deze bomen moesten we snel weghalen, omdat ze een risico vormden voor de verkeersveiligheid. De bomen waren bijvoorbeeld dood of ziek en konden omvallen of takken konden afbreken. 

Afbeeldingen aanpassingen per locatie op de N315 Doetinchem - Ruurlo:

Planning

In oktober 2020 vernieuwden we het asfalt op de N315 vanaf de rotonde N315/N319 bij Ruurlo tot de N315 bij Wolfersveen. Ook vernieuwden we het asfalt van de kruising met de Hengeloseweg.

Van 9 november tot en met 4 december 2020 vernieuwen we het asfalt tussen de rotonde N315/N330 en de rotonde N315/Ruurloseweg. Dit stuk van de N315 sluiten we daarom af voor al het verkeer. Beide rotondes blijven verder open. De rotonde (N315/Hengeloseweg) is volledig afgesloten. De hoofdomleiding van en naar Ruurlo loopt via de N330, N316 en N319 en is met borden aangegeven. De omleidingsroute voor fietsers is ter plekke aangegeven met borden.

In 2021 vinden de andere werkzaamheden plaats. De planning van deze werkzaamheden volgt na afstemming met de aannemer. Zodra de planning bekend is, plaatsen we deze op onze website.

Verkeersveiligheid

Wij zijn verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid op onze wegen. De provincie wil dat alle weggebruikers veilig van A naar B kunnen. Daarvoor richten we onze wegen zo veilig mogelijk in. We houden daarbij rekening met de landelijke richtlijnen. Die richtlijnen zorgen er onder meer voor dat soortgelijke wegen overal in Nederland hetzelfde wegbeeld hebben.

Bomen, struiken en groenvoorzieningen zijn van invloed op de verkeersveiligheid op onze wegen. Een belangrijk voordeel van bomen langs wegen is dat automobilisten zich daarmee kunnen oriënteren op het verloop van de weg. En door de ‘aankleding’ van de weg met bomen en andere begroeiing kunnen we verkeersgedrag positief beïnvloeden.

Maar wanneer auto’s in de berm terechtkomen en daarbij tegen een obstakel zoals een boom aanrijden, kan dat leiden tot ongevallen met ernstige tot zelfs dodelijke afloop. Vanwege de verkeersveiligheid is het daarom wenselijk dat wegbermen tot een zekere afstand vanaf de rijbaan vrij zijn van obstakels zoals bomen. Daar zijn ook landelijke richtlijnen voor.

De provincie Gelderland past de landelijke richtlijnen toe op de Gelderse situatie, met oog voor ons landschap en onze natuur. Hier geldt geen vaste formule voor: iedere situatie is uniek, daarom passen we altijd maatwerk toe. Zie hiervoor ook de Statenbrief van 28 april 2020. 

Zichtlijnen

Bomen kunnen het zicht belemmeren. Dat kan leiden tot verkeersgevaarlijke situaties met het risico op ongevallen met ernstige, soms dodelijke afloop. Er zijn daarom landelijke richtlijnen voor de zichtlijnen in bochten, bij kruispunten en uitritten. Die zichtlijnen moeten zoveel mogelijk vrij zijn van obstakels, zoals bomen.

Aantrekkelijk landschap, behouden cultuur

De provincie is ook verantwoordelijk voor natuur, landschap en cultuurhistorie. We dragen zorg voor het landschap zoals onze ouders/voorouders ons dat hebben nagelaten. We willen de natuur in Gelderland bevorderen en het landschap aantrekkelijk houden. Daarom richten we onze wegen zo in dat ze zo veilig mogelijk zijn en de natuur, waar mogelijk, bevorderen.

Meedenken

Vanaf 2017 zijn we in gesprek met omwonenden, belangengroepen, de 3 gemeenten en de politie over de vraag hoe we de wegbermen van dit traject beter kunnen inrichten: met oog voor natuur, landschap, cultuurhistorie en verkeersveiligheid. Die gesprekken leidden tot een inrichtingsplan waarin al deze thema’s een plek krijgen. Dit plan wacht nu op het nieuwe bomenbeleid van de provincie. Dat verwachten we in de loop van 2020. Pas daarna kunnen we de plannen voor de inrichting van de wegbermen herzien. Daarbij betrekken we opnieuw de werkgroep bomen.

Op de hoogte blijven?

U kunt op woensdagen van 12.00 - 17.00 uur bij het informatiecentrum in Ruurlo terecht met al uw vragen over de plannen*.

Locatie: Stationsstraat 12 in Ruurlo.

*Onder voorbehoud: Uiteraard houdt ook provincie Gelderland zich aan de voorschriften in het kader van het coronavirus. Check voor de actuele stand van zaken deze pagina op onze website.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen over het project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief N315 Doetinchem - Ruurlo.

Kijk ook bij de veelgestelde vragen en antwoorden (PDF 1MB).

Contact

Heeft u informatie nodig? Stel uw vraag aan Jan van de Wouw, omgevingsmanager van de N315 via: j.vande.wouw@gelderland.nl of 06 52 80 22 39.