N303: Voorthuizen - Putten

N303

In 2022 is de N303 tussen Voorthuizen en Putten aan de beurt voor groot onderhoud. Hiervoor zijn wij in het voorjaar van 2018 gestart met een verkenning naar knelpunten die tegelijk met het groot onderhoud aan kunnen pakken.

Samen met een klankbordgroep keken we naar de mogelijke aanpassingen aan de weg. Er kwam een unaniem advies voor:

  • Duurzaam veilige inrichting van de weg met een snelheidsregime van 60 km per uur
  • Aanleg van een vrijliggend fietspad.

Dit advies nemen we mee in de uitwerking van de plannen.

Planning

De Provincie is verplicht bijzondere natuurgebieden beschermen. Teveel stikstofuitstoot in de buurt van deze gebieden vormt een bedreiging voor de natuur en de biodiversiteit. We moeten aantonen dat de uitstoot bij dit project geen negatieve effecten op de natuur heeft. Lees meer hierover op de pagina 'Stikstof'. Wij onderzoeken hoe we aan deze eisen kunnen voldoen in dit project en verwachten de uitkomsten in de eerste helft van 2020.

Documenten

Wij willen zo transparant mogelijk werken. Daarom vindt u, in overleg met de klankbordgroep leden, altijd het gehele verslag.

Wilt u de klankbordgroep uw ideeën meegeven? Mail deze naar Kitty Dekker k.dekker@gelderland.nl.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.