N303: Rondweg Voorthuizen

De oude weg en de start van de nieuwe rondweg is goed te zien, én het informatiecentrum in Voorthuizen ook.

Het verkeer vanaf de N303 rijdt dwars door het dorp Voorthuizen. Met als gevolg opstoppingen, onveilige situaties en hinder voor omwonenden. Alleen het omleiden van het verkeer om het dorp heen biedt een duurzame oplossing. Daarvoor is een nieuwe rondweg nodig.

Over het project

Een westelijke omleiding om Voorthuizen is de beste oplossing voor de verkeersproblemen in het dorp. Het zorgt voor een sterke afname van de verkeersdrukte in de dorpskern, waardoor de veiligheid en leefbaarheid verbeteren. De westelijke omleiding loopt vanaf de aansluiting op de A1 bij de Baron van Nagellstraat om de kern van Voorthuizen heen. Daarbij kruist het de Overhorsterweg en sluit ten noorden van de begraafplaats weer aan op de huidige N303.

Werkzaamheden in Voorthuizen

Vanaf februari 2019 voeren we de werkzaamheden aan de rondweg uit.

Archeologie

Op woensdagmiddag 28 november 2018 kwamen ongeveer 70 bezoekers naar de archeologiedag op het parkeerterrein van Spirit. De provincie organiseerde deze dag samen met Rubicon Erfgoed en het bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie (BAAC).

Bezoekers bij de archeologiedag rondweg Voorthuizen

Reef Infra wordt per 1 januari 2019 Strukton Civiel

De opdrachtnemer voor de realisatie van de rondweg Voorthuizen is Reef Infra uit Oldenzaal, onderdeel van Strukton Civiel. Zij voeren alle werkzaamheden uit. Per 1 januari 2019 wordt de definitieve naam Strukton Civiel.

Luchtfoto van de weg

Informatiecentrum; u bent welkom!

Het informatiecentrum is gereed om inwoners te ontvangen in het voormalige woonhuis aan de Baron van Nagellstraat 108 in Voorthuizen. Het is iedere woensdagmiddag vanaf 15:30 uur tot 17:30 uur geopend. U kunt er terecht voor vragen, een kopje koffie of om de wegenkaarten van de rondweg N303 te bekijken. In de schoolvakanties zijn er afwijkende bezoektijden. Deze tijden leest u rond de vakanties op deze pagina. 

Voorlichtingsvideo

We hebben een voorlichtingsvideo gemaakt in samenwerking met de gemeente Barneveld, de aannemer Reef Infra en inwoners. Het is een terugblik en vooruitblik voor 2019. We leggen in de video uit hoe en waar de werkzaamheden worden gedaan en wat inwoners kunnen verwachten.

Uitgeschreven tekst

Onteigeningsprocedure

Om de rondweg in Voorthuizen aan te kunnen leggen, moeten we in totaal 42 percelen verwerven. Voor het overgrote deel van de percelen zijn intussen afspraken gemaakt met de bewoners of eigenaren. Voor de laatste percelen is het overleg nog gaande. Omdat we over een aantal onderwerpen geen overeenstemming bereiken met de laatste eigenaren, doorlopen we een onteigeningsprocedure. Er is een hoorzitting geweest met de eigenaren van de laatste stukken benodigde grond. Tijdens die hoorzitting is naar beide kanten van het verhaal geluisterd. Inmiddels heeft de Kroon een Koninklijk Besluit tot onteigening genomen. De Kroon heeft geconcludeerd dat we in het aankoopproces zorgvuldig en volgens de wet hebben gehandeld. Het Koninklijk Besluit houdt ook in dat de provincie de gronden in haar bezit krijgt. Wanneer we uiteindelijk geen overeenstemming bereiken over de prijs, dan doet de rechtbank hier uitspraak over.

Planning

Najaar 2018: Voorbereidende werkzaamheden door Reef Infra
Begin 2019: Start aanleg nieuwe weg
Eind 2019: Nieuwe weg gereed

Documenten 

Raadpleeg alle documenten over de rondweg om Voorthuizen. Deze documenten zijn niet te raadplegen in Internet Explorer, wel in de browsers Firefox en Chrome.

Waar kunt u terecht?

Gemeente:
Bij de plannen voor de rondweg N303 in Voorthuizen werken we samen met de gemeente Barneveld die zorgt voor de aanleg van de verbindingsweg tussen de Rubensstraat en de Apeldoornsestraat.
Als u vragen heeft over dit onderdeel van het project, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de gemeente Barneveld, info@barneveld.nl of via telefoonnummer 140342 (geen netnummer nodig).

Aannemer:
Hier vind u het contact-/klachtenformulier van Reef Infra.

Overige vragen aan provincie Gelderland:
Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.