Mensen lopen met netten in water

Gelderse biodiversiteitsdag 15 november 2019

openbaar | door provincie Gelderland


15 november 2019 van 09.00 uur tot 16.00 uur

Huis der provincie
Markt 11 in Arnhem


Informatie

Aanmelden voor dit evenement is niet meer mogelijk.

Alle deelsessies zitten vol. We verzoeken u om deze uitnodiging niet meer te delen met mensen die zich nog niet hebben aangemeld, omdat we helaas geen plek meer voor hen hebben.

In Gelderland dragen veel mensen bij aan de ontwikkeling en instandhouding van de natuur. Daar zijn we erg blij mee! Om onze waardering voor uw inzet te laten blijken, organiseren we jaarlijks de Gelderse biodiversiteitsdag.

Voor alle betrokkenen bij natuur en landschap in Gelderland

Deze dag is voor iedereen die zich inzet voor de Gelderse natuur. Dat kan bijvoorbeeld zijn als:

  • vrijwilliger bij een natuurorganisatie
  • natuur beherende boer of landgoedeigenaar
  • werknemer bij een terreinbeherende organisatie, gemeente, waterschap, agrarische natuurvereniging of adviesbureau.

Laat je informeren en inspireren

Het afwisselende programma van de Gelderse biodiversiteitsdag bevat lezingen, workshops, films en excursies gericht op de biodiversiteit en het natuurbeheer in Gelderland. We hebben meer dan 30 uiteenlopende sessies. Een uitgelezen kans om nieuwe contacten te leggen en oude aan te halen en te leren over succesvolle projecten van natuurcollega’s om de afname van de biodiversiteit te keren.

Aanmelden

In verband met het bereiken van het maximum aantal deelnemers is het niet meer mogelijk om u voor dit evenement aan te melden.

Neem bij vragen contact met ons op via provincieloket@gelderland.nl


Programma voor het evenement
Tijdstip Omschrijving
09.00 - 09.30 Ontvangst
09.30 - 09.45 Welkom en opening door dagvoorzitter Arjan Snel en gedeputeerde Peter Drenth
09.45 - 10.00 Column van bioloog Arnold van Vliet, Wageningen Universiteit
10.00 - 12.30 Workshops, lezingen, films en excursies
12.30 - 13.30 Lunchpauze
13.30 - 15.45 Workshops, lezingen, films en excursies
15.45 - 16.30 Napraten met drankje en hapje
16.30 Einde bijeenkomst

Bekijk het blokkenschema voor het volledige programma aan workshops, lezingen, films en excursies.

Blokkenschema Biodiversiteitsdag

Tip: open schema in nieuw tabblad.

Vissenexcursie in de Nederrijn (Ochtend)

Wandelexcursie stadsnatuur in Arnhem (Middag)

Deelsessie ronde 1

Deelsessie ronde 2

Deelsessie ronde 3

Deelsessie ronde 4

Deelsessie ronde 5

Deelsessie ronde 6

Deelsessie ronde 7

Deelsessie ronde 8