Gelders Verkeer 2016

Permanent telpunt langs een provinciale weg

Jaarlijks rapporteren wij over de resultaten van de verkeerstellingen die we in het voorgaande jaar uitvoerden. In 2016 steeg het verkeer op de provinciale wegen in Gelderland ten opzichte van 2015 met ongeveer 1,7%. De stijging die in 2015 was ingezet zet zich dus voort.

Permanente telpunten voor gegevens verkeer

Het meetnet van de provincie bestaat uit 244 permanente telpunten. Met behulp van meetlussen in het wegdek meten deze telpunten continu de verkeersintensiteit, de snelheid en de samenstelling van het verkeer. Het hele jaar meten we per uur en per rijrichting. Op 63 locaties winnen we actuele ('real time') verkeersgegevens in. Met 77 permanente telpunten tellen we ook het fietsverkeer.

Periodiek tellen van verkeer

Naast de permanente telpunten kennen we ongeveer 400 periodieke telpunten. Hier tellen we eens in de 5 jaar. In 2016 telden we op 90 locaties periodiek. Per locatie telden we 3 weken lang met telslangen over de weg.

Sinds 1993 steeg het verkeer op de provinciale wegen met 31%. Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling van het verkeer van 1993 tot en met 2016 weer. De gegevens in de grafiek zijn afkomstig van de jaargegevens van de telvakken.

Grafiek ontwikkeling verkeersintensiteiten. De grafiek geeft de ontwikkeling van het verkeer van 1993 tot en met 2016 weer. Sinds 1993 steeg het verkeer op de provinciale wegen met 31%.

Verkeersintensiteit per weg

Via onderstaande applicaties vraagt u de verkeersintensiteit per weg op:

Resultaten verkeerstellingen

In onderstaand document staan de detailresultaten van de verkeerstellingen van het afgelopen jaar.

Het ODS-document is niet toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze documenten? Geef het aan ons door.

Kaart met verkeerstellingen

Op de kaart met verkeerstellingen staat informatie over het aantal motorvoertuigen, vrachtwagens en fietsen op provinciale wegen. Ook is informatie beschikbaar over het aantal snelheidsovertredingen en gereden snelheden. Daarnaast staat er informatie over verkeersgegevens die nodig zijn voor berekeningen voor geluid langs provinciale wegen.

Webcams langs Gelderse wegen

Langs een aantal wegen in Gelderland staan webcams opgesteld. Doel van de webcams is om een beeld te geven van de verkeersdrukte op die wegen.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.