Coalitieakkoord

Na de verkiezingen voor Provinciale Staten (PS) in het voorjaar van 2015 hebben 4 partijen (VVD, CDA, D66 en Partij van de Arbeid) een coalitie gevormd. Deze coalitie heeft een coalitieakkoord geschreven waarin staat waar de Gedeputeerde Staten (GS) tot de volgende verkiezingen in 2019 aan werken. Het algemeen bestuur (PS) controleert het dagelijks bestuur (GS) in de uitvoering van zaken die besloten zijn in het akkoord.

Coalitieakkoord Ruimte voor Gelderland

De opdracht die de vier partijen vastgesteld hebben in het coalitieakkoord 'Ruimte voor Gelderland' (PDF 177 kB) is in één zin samengevat: ‘Werken aan economische kracht, de onderlinge verbinding en een vitale leefomgeving van en voor alle Gelderlanders’. De provincie stelt zich op als gespreks- en samenwerkingspartner om mee te werken aan initiatieven en plannen om nieuwe dingen te doen, dingen te veranderen. In het akkoord leest u alles over de plannen van de leden van de Gedeputeerde Staten. De Begroting 2016 gaat dieper in op de plannen die de provincie dit jaar wenst uit te voeren.

Beleidsplannen

Op basis van het coalitieakkoord hebben Gedeputeerde Staten hun beleid uitgewerkt. In het beleid staat meer informatie over onze provinciale plannen. Hieronder vindt u een aantal van deze beleidsplannen. Mist u een beleidsplan? Laat het ons weten via het vragenformulier.