Agenda van Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten vergaderen in principe elke dinsdag over maatregelen, programma's en plannen van de provincie, behalve tijdens het zomer- en kerstreces. Tijdens deze vergadering beslissen de gedeputeerden of ze een bepaald beleid wel of niet uitvoeren.

Van vrijdag tot en met dinsdag vindt u hieronder de agenda van de eerstvolgende vergadering.

Er is nog geen agenda beschikbaar