N310: Harskamp (Otterlo - Stroe - A1)

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N310: Harskamp (Otterlo - Stroe - A1).

Tussen maart 2022 en juni 2022 voerden we groot onderhoud uit aan de N310 tussen Otterlo en de aansluiting met de A1 bij Stroe. Naast het groot onderhoud voeren we enkele maatregelen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren en meer groen aan te brengen. 

Werkzaamheden

Op de gehele N310 vanaf de rotonde in Otterlo tot en met de A1 was onderhoud aan het asfalt nodig. Tijdens de onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt namen we ook de noodzakelijke aanpassingen en verbeteringen mee. Dit doen we om de overlast voor bewoners en verkeer zoveel mogelijk te beperken en vanwege de verkeersveiligheid. Naar verwachting starten we in november 2022 met de laatste werkzaamheden. In april 2023 ronden we alle werkzaamheden af. 

Planning

Wanneer?Wat?

Winter 2022/2023 

Uitvoering groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, voetpaden en verlichting parkomgeving.

De aanpassingen aan de weg in Harskamp

De meeste aanpassingen zijn gereed. In de komende periode wordt de openbare verlichting tussen de Laarweg en de noordelijke bebouwde komgrens nog aangepast. Er komen lichtmasten die meer bij de dorpse uitstraling passen van Harskamp. Plantenbakken kunnen hieraan worden gehangen. Ook wordt de voetgangersoversteekplaats, het zebrapad, ter hoogte van de basisschool aangepast en beter zichtbaar gemaakt voor het verkeer. Boven de weg komt een portaal.

 

Snelheidsverlaging gaat niet door

Tijdens een inwonersbijeenkomst op 2 april 2019 legden we onze voorlopige plannen voor aan de bezoekers. Voor onze voorstellen voor snelheidsverlaging was onvoldoende draagvlak. Meer dan 90% van de bezoekers van de inwonersbijeenkomst was tegen de plannen voor het verlagen van de snelheid van 80 naar 60 km/uur. Inwoners zagen het aanleggen van drempels om een maximum snelheid van 50 km/uur af te dwingen niet zitten. Naar aanleiding van deze reacties tijdens de inwonersbijeenkomst hebben wij in overleg met gemeente Ede dan ook besloten om de voorgestelde plannen voor snelheidsverlaging niet verder uit te werken.

Reactienota bewonersavond 2 april 2019

In deze reactienota (PDF 180 kB) leest u een samenvatting van alle destijds ontvangen reacties met de antwoorden. De reacties zijn meegenomen in het definitieve besluit om de snelheid buiten de bebouwd kom niet te verlagen en in de kom van Harskamp geen drempels en snelheids-verlagende maatregelen aan te leggen. 

 

 

 

Uitvoering en bereikbaarheid

De werkzaamheden starten in november met de laatste werkzaamheden aan onder andere de straatverlichting en de groenvoorzieningen. In verband met de opvang van Oekraïense vluchtelingen op de legerplaats Harskamp zijn we in overleg met de gemeente Ede en Harskamps Belang of de werkzaamheden kunnen plaatsvinden in het najaar van 2022. In het najaar informeren we bewoners over de precieze werkzaamheden, planning en bereikbaarheid. 

Inrichtingsplannen bebouwde kom Harskamp

We werken momenteel plannen uit voor de “Parkinrichting” van Harskamp. In presentatiefilm tonen we de voorlopige plannen.  Naar aanleiding van de presentatiefilm hebben bewoners gereageerd op de plannen. De reacties hebben niet geleid tot grote aanpassing in het plan. Op dit moment worden de plannen verder uitgewerkt naar een definitief uitvoeringsontwerp in september 2022. De verwachting is dat de plannen in de winter van 2022/2023 worden uitgevoerd. Dit is nog onder voorbehoud in verband met de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Wij hebben hierover nauw contact met de gemeente Ede, Harskamps Belang en het Rijksvastgoed bedrijf. Zodra er meer duidelijk is, informeren we de bewoners.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.