Verzoek handhaving Wabo

Bent u van mening dat een bedrijf zich niet houdt aan de regels in de omgevingsvergunning? Dan kunt u bij ons een verzoek tot handhaving doen. Mocht het bedrijf de regels overtreden, dan kunnen we overgaan tot handhaving.

Procedure

  • het bedrijf valt onder de bevoegdheid van de provincie
  • u dient het verzoek schriftelijk in
  • het verzoek is voorzien van uw naam en handtekening

Stuur uw verzoek tot handhaving naar:

post@gelderland.nl

of naar:

Provincie Gelderland 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem

Wij vragen u om de volgende informatie aan te leveren:

  • om welk bedrijf het gaat en op welk adres het bedrijf gevestigd is
  • welke overtreding u denkt dat wordt begaan

Binnen 8 weken ontvangt u een besluit. Deze termijn kunnen wij eenmalig met een redelijke termijn verlengen. Aan een verzoek tot handhaving zijn geen kosten verbonden.

Als een bedrijf in overtreding is, ondernemen wij actie. Wat voor actie hangt af van de ernst van de overtreding.

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.