Transcript van de film over: Werken bij provincie Gelderland - Arend de Boer

Een uitgeschreven tekst die hoort bij de film over Werken bij provincie Gelderland - Arend de Boer

We zien Arend de Boer, aan het werk achter zijn computer. 

Hij vertelt:

“Ik ben Arend de Boer, drieëndertig jaar. Ik werk sinds een jaar of vijf bij I&A data als data specialist. Ik heb een opleiding gedaan bedrijfseconomie. En tijdens de opleiding bedrijfseconomie ben ik erachter gekomen dat ik met name de politieke wereld en de overheid een interessant vakgebied vond.”

We zien een collega van Arend aan komen lopen en meekijken op het scherm. 

Mijn team kan ik wel omschrijven als een zeer informele sfeer waarbij we allemaal doelgericht, resultaat gericht willen werken. De datawereld is een vrij dynamische wereld waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Er is telkens een nieuwe techniek, telkens een nieuwe tool die we kunnen gebruiken en dat moet geleerd worden binnen ons team. En dat is eigenlijk een een grondhouding dat we eigenlijk binnen ons team elkaar daarin mee willen nemen. Niet iedereen hoeft er specialist in te zijn. Iedereen moet in ieder geval de basis meenemen. Dus mensen zoals ik die binnenkwamen helemaal groen, ja die werden echt aan het handje meegenomen om te leren hoe te werken met data. Wat ik zo fijn vind aan deze organisatie is dat ontwikkelingen heel snel op elkaar kunnen volgen. Dat heeft alles te maken met het feit dat we een politieke organisatie zijn, wat ook betekent dat binnen een week de prioriteiten ergens anders kunnen liggen. Een goed voorbeeld is Agrifood. Bij landbouw de agrarische boeren.”

Op het scherm zien we een data over Agrifood uitgebeeld in verschillende grafieken. 

“Dat was een heel spannend onderwerp op dit moment. Omdat het nu zo hoog op de agenda staat krijgen wij nu als data team ook vraag op ons bord om inzicht te creëren in deze agrarische wereld. En dan gaan wij aan de slag. Het Is vooral vragen stellen. Wat wil je precies weten? Waarom wil je het weten? We helpen heel erg met een beleidsvraag omturnen naar een datavraag. D'r zitten per datavraag een stuk of honderd, zo niet duizend aannames die je moet doen. Keuzes die je moet maken. Waarbij wij helpen. En vervolgens het product maken. Dat kan een dashboard zijn, dat kan een excelletje zijn. Dat kan een app zijn waar wij beleidsmedewerkers kunnen helpen inzicht te geven over betreffend onderwerp en aan de hand daarvan besluitvorming te nemen. Wat het zo leuk maakt om voor provincie te werken is het bereik van de data die je gebruikt. Waarbij je vooral, mijn aanname in ieder geval, bij een commerciële organisatie vaak te maken hebt met één bepaalde soort data hebben we hier te maken met uit m'n hoofd twaalf beleidsprogramma's met allemaal een eigen variëteit in data. Dat vereist een hele grote mate van integriteit. Ik merk ook binnen de organisatie dat het een zeer open organisatie is. Je kan iedereen aanspreken, van hoog tot laag. Dus het is wat dat betreft een zeer platte organisatie. En een fijne organisatie om te werken.”