Wat doen we?

Hoe zien de verschillende werksporen in GMS er uit, wat willen we er mee bereiken en wanneer denken we dat te kunnen doen? Het schema hieronder geeft de samenvatting en we lichten het daarna toe.
zandbank in de natuur

Doelen

Doel 1: Natuur sterker maken

Voor het 1e doel maken we een onderverdeling tussen korte termijn natuurmaatregelen tot 2023 met als resultaat biodiversiteit projecten gerealiseerd te hebben en we de natuur versneld hersteld hebben. De langere termijn natuurmaatregelen zijn tot 2030 en moeten een verbeterde staat van instandhouding van een nader te bepalen target hebben.

Doel 2: Wonen en werken vlot trekken

Voor het 2e doel onderscheiden we 3 werksporen, te weten:

  1. Gelderse bronmaatregelen tot 2025 met als resultaat 25% emissie reductie Gelderse industrie, landbouw, mobiliteit en bouw. 
  2. Optimalisatie van landelijke bronmaatregelen tot 2030 met als resultaat meer stikstof ruimte voor natuur en economie. 
  3. Verduurzaming van de sectoren landbouw, industrie, bouw en mobiliteit tot 2030 met als resultaat zoveel mogelijk emissie vrije bedrijven op en rondom de Natura 2000-gebieden.

Doel 3: Een structurele oplossing die moet zorgen voor bewegen van 'wat kan niet' naar 'wat kan wel?'

Voor het 3e en laatste doel zetten we 3 werksporen in: 

  1. Inventariseren: In 2021 inventariseren we de stikstofbehoefte in Gelderland. We willen hiermee inzicht krijgen in de stikstofvraag voor woningbouw, landbouw, mobiliteit en industrie.
  2. Prioriteren: prioriteren we welke economische en maatschappelijke ontwikkelingen waar passen. We willen hiermee inzichtelijk krijgen wat de effecten van stikstof en ruimte op de Gelderse opgaven zijn.
  3. Creëren: In 2022 werken we aan het opstellen van handelingsperspectief. We willen hiermee een houdbaar alternatief ontwikkelen voor individuele vergunning aanvragen.