Vlag, lied en wapen

Zoals elke provincie heeft ook Gelderland een eigen vlag, wapen en zelfs een volkslied. De vlag en het wapen zijn officieel goedgekeurd door de Hoge Raad van Adel. Het volkslied is een initiatief van Provinciale Staten.
Gelderse vlag

Zoals elke provincie heeft ook Gelderland een eigen vlag, wapen en zelfs een volkslied. De vlag en het wapen zijn officieel goedgekeurd door de Hoge Raad van Adel. Het volkslied is een initiatief van Provinciale Staten.

Het wapen

Het wapen van Gelderland is een combinatie van de wapens van de hertogen van Gelre en Gulik uit de periode 1339-1538. In het eerste en belangrijkste vlak van het wapen staat een gekroonde leeuw van goud. Dit werd in 1339 door Reinald II gevoerd toen hij tot hertog van Gelre was verheven. Net als zijn voorgangers voorzag hij zijn officiële stukken van een zegel met daaraan een ongekroonde, enkelstaartige leeuw in een veld met blokjes.

De vlag van Gelderland

Volgens de richtlijnen van de Hoge Raad van Adel moeten in een vlag van een provincie en een gemeente de kleuren zitten die ook in het officiële wapen voorkomen. Op het middendeel van het wapen van Gelderland staan een gele leeuw op een blauwe achtergrond en een zwarte leeuw tegen een gele achtergrond. Daarom zijn de kleuren van de vlag van Gelderland blauw, geel en zwart. Provinciale Staten van Gelderland stelden de vlag van de provincie op 13 april 1953 officieel vast. Alle Nederlandse provincies namen in de eerste 15 jaar na de Tweede Wereldoorlog eigen vlaggen aan.

Het Gelders volkslied

Het officiële volkslied van de provincie Gelderland is 'Ons Gelderland' (mp3 2,4 MB). Het college van Gedeputeerde Staten wees het lied op 8 september 1998 officieel aan als de provinciale hymne. De Doesburgse onderwijzer C.J.C. Geerlings schreef de liedtekst van 'Ons Gelderland' (PDF 32 kB) en de muziek in 1941. Hij beschrijft in 3 coupletten de Veluwe, de Betuwe en de Graafschap.