Toekomstgericht ondernemen

De Gelderse economie draait goed, maar we moeten hier in blijven investeren. De economie is bewegelijk en veranderlijk. Het klimaat, gebruik van energie, opraken van grondstoffen, ruimtegebrek, milieu en de natuur hebben een steeds grotere invloed op hoe de economie draait.

Een nieuwe focus  

We willen rekening houden met deze veranderingen, want een goed draaiende economie is goed voor Gelderland. Veel Gelderse bedrijven en kennisinstellingen hebben hier al oplossingen voor bedacht. Wij vinden deze innovatieve oplossingen 

We werken samen met clusters van bedrijven: 

  • Agrifood
  • Health
  • Bouw & infra
  • Maakindustrie

Technologische vernieuwing 

Onze doelen voor klimaat en energie zijn ambitieus: we willen in 2030 55% minder broeikasgassen uitstoten en dat Gelderland in 2050 klimaatneutraal is. Daarnaast werken we aan een circulaire economie: afval wordt zo veel mogelijk hergebruikt. We willen dat er in Gelderland in 2030 50% minder schaarse grondstoffen worden verbruikt. We hebben technologische innovaties nodig om dit te bereiken. Dé plek waar deze innovaties vandaan komen, is het bedrijfsleven. We helpen verschillende organisaties en instanties die weer andere ondernemers helpen om die innovaties te maken. We bieden deze hulp als ondersteuning, kennis of financiering. Ondernemers die bezig zijn met innoveren, kunnen leningen en vouchers aanvragen bij de ontwikkelingsmaatschappij van Gelderland en Overijssel, Oost NL.  

We willen dat zo veel mogelijk Gelderse bedrijven het geld kunnen gebruiken dat in Europa beschikbaar is. Hiervoor investeren we in Europese programma's, zoals OP-Oost/EFRO en Interreg.  

Ruimte voor ondernemen 

Voor ondernemers is de plek waar het bedrijf staat heel belangrijk. We zorgen ervoor dat daar ook genoeg ruimte is om te innoveren. We kijken per gebied wat er nodig is. Het gaat dan niet alleen om de bereikbaarheid van bedrijven, maar ook om genoeg geschoold personeel, genoeg woningen en om cultuur en natuur. We helpen bedrijven die zichB in de regio willen vestigen. We zorgen voor een divers aanbod van bedrijventerreinen. Wensen verschillen natuurlijk per bedrijf. Voor de een is de beste plek een plek aan de A15, voor het andere bedrijf een plek op de Novio Tech Campus.  

Economie zonder grenzen 

Als provincie die aan de grens ligt biedt Gelderland volop kansen voor bedrijven die hun grenzen willen verleggen. Gelderland is de poort naar Europa: de provincie verbindt de Randstad met het Ruhrgebied over spoor, weg en water. De zijderoute naar China opent nieuwe afzetmarkten in Azië. We helpen bedrijven meer te exporteren naar het buitenland en toegang te vinden tot nieuwe markten. Speciaal voor dit doel ontwikkelden we het programma GO4EXPORT. We maken deel uit van Europese netwerken, hebben een permanente vertegenwoordiger in Düsseldorf en hebben korte lijntjes met handelsrelaties in China. 

Duurzaam en digitaal

De industrie verandert door digitalisering. We helpen bedrijven nieuwe digitale technologieën te gebruiken. We dagen ondernemers uit slim, schoon en sociaal te ondernemen. We maken ons klaar voor de volgende industriële revolutie, waarvoor ICT, AI (kunstmatige intelligentie) en digitaal datagebruik heel belangrijk zijn. Er liggen kansen en uitdagingen voor het Gelderse bedrijfsleven op het gebied van digitalisering, robotisering en sociale innovatie. Actuele informatie over een schone en slimme economie is te vinden in de industrieagenda BOOST