Hoogwaardige fietsroute RijnWaalpad

Hoogwaardige fietsroute RijnWaalpad. Deze route is gereed en kostte € 17 miljoen.
man op racefiets door tunnel

Veilige kruispunten

Op een aantal kruispunten met drukke wegen hebben fietsers voorrang. Een aantal kruispunten zijn zelfs vervangen door ongelijkvloerse kruisingen. Zo is er een nieuwe tunnel onder de A15 aangelegd. Bij Lent zorgt fietsbrug ‘t Groentje voor een veilige oversteek over de Graaf Alardsingel. Eind 2016 is een fietstunnel onder Kattenleger bij Bemmel aangelegd.

Comfortabel

Langs een deel van de A325 is een geluidsscherm geplaatst. De zitelementen op het halfwegpunt bij de Sillestraat zijn een aantrekkelijk rustpunt voor de fietser.

Verlichting

De gehele route is verlicht met straatverlichting in de vorm van het logo van de hoogwaardige fietsroute.

Luchtkwaliteit

De route ligt gedeeltelijk langs de A325. We hebben onderzocht of dit invloed heeft op de lucht die je als fietser inademt. Dit blijkt niet zo te zijn. De lucht op het RijnWaalpad is zelfs ietsje schoner dan de lucht op de 'oude' fietsroute tussen Arnhem en Nijmegen via Elst. Je kunt dit nalezen in het onderzoeksrapport 'Naar een gezonde lucht in Gelderland' of bekijk de selectie veelgestelde vragen.

Kaart

Bekijk de volledige kaart via de knop.

Partners RijnWaalpad

De gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe en Nijmegen, de provincie Gelderland, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Fietsersbond waren samen verantwoordelijk voor de realisatie van de hoogwaardige fietsroute. De gemeenten waren verantwoordelijk voor de uitvoering. Heeft u vragen over de hoogwaardige fietsroute dan kunt u het best contact opnemen met de een van de gemeenten.