Slimme en schone mobiliteit

Wilt u de bestaande infrastructuur slimmer en schoner benutten door het gebruik van nieuwe technieken, data, diensten, kennis en maatregelen die het gedrag beïnvloeden? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (11 maanden)
Voor wie: Voor wie: Regio Arnhem-Nijmegen, Regio Foodvalley, Regio Achterhoek, Regio Rivierenland, Regio Stedendriehoek of een samenwerkingsverband van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor een regionaal uitvoeringsplan dat zich richt op het slimmer en schoner benutten van de bestaande infrastructuur (slimme mobiliteit).

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet Gedeputeerde Staten het regionaal uitvoeringsplan van de betreffende regio hebben goedgekeurd. Het plan moet voor goedkeuring aan de volgende vereisten voldoen:

  • Het plan bevat projecten gericht op Slimme en Schone mobiliteit.
  • Het plan bevat een beschrijving van de voorgenomen aanpak voor het verrichten van de beschreven projecten.
  • Het plan bevat een sluitende begroting.
  • Het plan past binnen de door Gedeputeerde Staten vastgestelde Werkagenda Slimme en Schone Mobiliteit 2023 (PDF 203 kB).

Als de aanvraag door een deelnemende gemeente of door een bij het samenwerkingsverband betrokken gemeente mede namens de andere gemeenten wordt ingediend, dan moet bij de subsidieaanvraag een verklaring van alle samenwerkende gemeenten worden overlegd.

De volledige tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 (paragraaf 4.4. Slimme mobiliteit).

De subsidie bedraagt maximaal de bijdrage van provincie Gelderland die in het regionale uitvoeringsplan Slimme en Schone Mobiliteit staat.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier voor ‘Slimme en Schone mobiliteit’. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.