Praktische tips energietransitie

Van leegstand naar een plek om prettig te kunnen wonen en leven; dat is waar de finalisten in de challenge Mijn huis staat in Gelderland aan werken. Dat betekent ook extra aandacht voor de omgeving, de buurt, het klimaat en de natuur om ons heen.
Bouwvakker die dakpan in 2 delen zaagt.

Finalisten De Huisdieren uit Dieren (gemeente Rheden) laten zien hoe zij een leegstaande school transformeren tot een prettige woonomgeving. Én hoe zij hierbij tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de energietransitie.

Energietransitie

‘Oude’ manieren van energie opwekken en gebruiken hebben te veel negatieve effecten en passen niet meer. Nieuwe manieren zijn nodig. In 2050 is provincie Gelderland klimaatneutraal.

Alco Liest, regisseur Duurzaamheid en Innovatie bij Van Wijnen, heeft De Huisdieren als expert bijgestaan in hun ontwikkelproces. Voor iedereen die zelf met hun huis en energietransitie aan de slag wil, heeft hij 3 tips:

  1. Begin bij energiebesparing en het terugdringen van het energieverbruik door isolatie en efficiëntere toepassingen. Wat niet gebruikt wordt, hoeft ook niet te worden opgewekt. 
  2. Zorg voor goede ventilatie in huis.
  3. Kijk dan, voor de energie die je nog nodig hebt, ook naar duurzame opwekking: wind, zon, biomassa, waterstof, geo- en aquathermie en waterkracht.

Zelf ook aan de slag met energiebesparing? Ga naar Zet ook de knop om voor handige tips.

Challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’

Veel mensen zoeken naar een huis, ook in Gelderland. Als provincie willen we deze woningzoekenden helpen. We zien een deel van de oplossing in de gebouwen die nu leeg staan. Met de challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’ koppelen we woningzoekenden aan deze leegstaande gebouwen. Samen met ons en hun gemeente maken de deelnemers een plan, verbouwen ze de gebouwen naar woningen en de directe omgeving naar een leefbaar gebied. En dat in de vorm van een challenge. Uiteindelijk wordt zowel gekeken naar de transformatie van de gebouwen, als naar de transformatie of samenwerking van/met de omgeving. In 2023, wanneer de meeste projecten klaar zijn, gaat een expertgroep bij alle finalisten langs en is er een prijs voor de winnaar.