Praktische tips energietransitie

Van leegstand naar een plek om prettig te kunnen wonen en leven; dat is waar de finalisten in de challenge Mijn huis staat in Gelderland aan werken. Dat betekent ook extra aandacht voor de omgeving, de buurt, het klimaat en de natuur om ons heen.
Praktische tips energietransitie

Finalisten De Huisdieren uit Dieren (gemeente Rheden) laten zien hoe zij een leegstaande school transformeren tot een prettige woonomgeving. Én hoe zij hierbij tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de energietransitie.

Monitoren, uitdagen en isoleren

Monitoren, uitdagen en isoleren transcriptie

We zijn in Dieren bij woongroep De Huisdieren, finalisten van de challenge Mijn huis staat in Gelderland. Twee leden van de Huisdieren leiden ons rond door het pand. Nou we zijn hier in Dieren. We zijn in een oud schoolgebouw Ik vind het wel ongemakkelijk haha Is dat zo? Ja haha Nou welkom in Huisdieren Wij zijn de Huisdieren wij hebben meegedaan aan Mijn huis staat in Gelderland, de challenges We hebben een oud pand, dat konden we de 21e eeuw in trekken En we hebben wel een beetje verstand van zaken maar eigenlijk ook weer niet kom je dan achter Energietransitie is in de basis dat we alles wat wij doen met fossiele energie, wordt opgewekt, willen over naar een energie die wordt opgewekt met bronnen die onuitputtelijk zijn. Dus hernieuwbare energie Eh nou de eerste stap van verduurzaming is trouwens dat wij een woongroep zijn. En dat betekent eigenlijk dat wij alle voorzieningen delen met elkaar waardoor we niet 5 badkamers hoeven te bouwen en 5 keukens en alles nieuw bouwen, maar we gaan uit van de bestaande bouw. Bouwen 1 keuken en in de bestaande natte cellen konden we gewoon badkamers realiseren. Wat een hoop bouwmaterialen en dus energie en arbeid scheelt Dus dat is in ieder geval al een eerste stap Als je dingen gaat opzoeken over hoe je het beste met energietransitie om kan gaan, gaat het toch al vaak over nieuwe gebouwen Dus dan heb je nieuwbouw hoe je dat het beste kunt implementeren Vanaf de ruwbouw tot uiteindelijk afleveren En echt omdat het zo’n specifiek gebouw is, met allemaal bepaalde hoeken en gaten, hebben we wel echt op de man af kunnen vragen – of op de expert dan – kunnen vragen hoe zouden we dat in dít geval moeten doen Of je dan ook nog dingen zijn opgevallen of dat je kansen ziet voor hoe we eventueel in de toekomst naartoe kunnen werken Zeer zeker mooie dingen Het is ook een uitdaging bij zo’n pand om het ook echt goed geïsoleerd te krijgen dat je gelijk naar een lagere temperatuur in de verwarming kunt gaan zodat je dan naar gasloos kunt Daar is nog wel voor de komende tijd nog wel wat uitdaging in voor jullie om te kijken van wat is nou het beste systeem om in de toekomst echt van dat gas af te kunnen.

In hun plannen zetten ze extra in op het monitoren van hun energiegebruik als groep. Met hulp van een slimme meter en door op een speelse manier elkaar uit te dagen, proberen ze per kamer het energiegebruik terug te brengen. Ze delen zoveel mogelijk de voorzieningen en maken gebruik van de bestaande structuur van het gebouw, zodat er zo min mogelijk bouwmateriaal nodig is. Het oude schoolpand heeft de status van gemeentelijk monument. Dat betekent dat de groep aan extra regels is gebonden en daardoor geen warmtepomp en vloerverwarming kon aanleggen. Wel werken ze aan isolatie van plafonds en dak, zetten ze dubbel glas en isoleren ze de spouwmuur.

Energietransitie

‘Oude’ manieren van energie opwekken en gebruiken hebben te veel negatieve effecten en passen niet meer. Nieuwe manieren zijn nodig. In 2050 is provincie Gelderland klimaatneutraal.

Alco Liest, regisseur Duurzaamheid en Innovatie bij Van Wijnen, heeft De Huisdieren als expert bijgestaan in hun ontwikkelproces. Voor iedereen die zelf met hun huis en energietransitie aan de slag wil, heeft hij 3 tips:

  1. Begin bij energiebesparing en het terugdringen van het energieverbruik door isolatie en efficiëntere toepassingen. Wat niet gebruikt wordt, hoeft ook niet te worden opgewekt. 
  2. Zorg voor goede ventilatie in huis.
  3. Kijk dan, voor de energie die je nog nodig hebt, ook naar duurzame opwekking: wind, zon, biomassa, waterstof, geo- en aquathermie en waterkracht.

Zelf ook aan de slag met energiebesparing? Ga naar Zet ook de knop om voor handige tips.

Challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’

Veel mensen zoeken naar een huis, ook in Gelderland. Als provincie willen we deze woningzoekenden helpen. We zien een deel van de oplossing in de gebouwen die nu leeg staan. Met de challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’ koppelen we woningzoekenden aan deze leegstaande gebouwen. Samen met ons en hun gemeente maken de deelnemers een plan, verbouwen ze de gebouwen naar woningen en de directe omgeving naar een leefbaar gebied. En dat in de vorm van een challenge. Uiteindelijk wordt zowel gekeken naar de transformatie van de gebouwen, als naar de transformatie of samenwerking van/met de omgeving. In 2023, wanneer de meeste projecten klaar zijn, gaat een expertgroep bij alle finalisten langs en is er een prijs voor de winnaar.