Stapsteen Drempt bij Doesburg

Stapsteen Drempt is een natuurgebied langs de Oude IJssel ten zuiden van Drempt. Het heeft een oppervlakte van ongeveer 27 hectare en is onderdeel van het Gelders Natuurwerk. We gaan de natuur in het gebied versterken, de landbouwstructuur verbeteren en betere recreatiemogelijkheden bieden. Waterschap Rijn en IJssel werkt hieraan samen met onder andere agrariërs en particulieren en stemt het plan af met lokale natuur- en milieuorganisaties, de dorpsraad en andere overheden.

Uitvoering werkzaamheden

De voorbereidende werkzaamheden voor de natuur zijn in 2018 gestart. In 2018 is ook een openbaar kavelruilproces gestart. Naar verwachting kan in 2020 de uitvoering beginnen. Informatie over het proces en de voortgang vindt u op de website van Waterschap Rijn en IJssel.