Gelderlanders mijden binnensteden sinds coronavirus

18-12-2020

De bezoeken aan Gelderse binnensteden zijn afgenomen. Het heeft consequenties voor de winkels. Angst voor besmetting heeft het koopgedrag aanzienlijk veranderd. 

Dat blijkt uit de Monitor Welbevinden, een onderzoek uitgevoerd door Kieskompas, in opdracht van provincie Gelderland. Omstreeks 3000 Gelderse deelnemers hebben gereageerd voordat de strenge lockdown op 14 december jl. door minister-president Rutte werd afgekondigd. Men was iets laconieker. Een kwart van de ondervraagden meende dat het virus ernstig bedreigend was. Het aantal respondenten dat vond dat de COVID-19 maatregelen te streng was, verdubbelde. 6 op de 10 Gelderlanders vond de maatregelen éen beetje effectief.’ Zelf vinden onze inwoners dat zij goed met de situatie omgaan, terwijl zij vinden dat ‘anderen’ minder zorgvuldig zijn.

Zorgen

Hoeveel het begin december beter leek te gaan, zijn de negatieve psychologische gevolgen van corona toegenomen: de eenzaamheid, stress, irritatie en het gebrek aan fijne vooruitzichten. Eén derde zegt het gevoel te hebben dat ze niets meer hebben om naar uit te kijken. Meer dan een kwart voelt zich vaker eenzaam te voelen. Wie de maatregelen gepast en effectief noemt, heeft minder vaak last van deze negatieve gevoelens of gevolgen.

Winkelen

Het coronavirus beïnvloedt het koopgedrag van Gelderlanders. Er wordt nu vaker online gewinkeld. Eén op de drie Gelderlanders is bang voor besmetting in winkels. Ruim acht op de tien zegt drukke momenten te vermijden om te winkelen. Wel vindt een ruime meerderheid dat winkels voldoende veiligheidsmaatregelen hebben genomen. Van de Gelderlanders zegt de helft met de auto naar het winkelgebied te gaan, bijna de helft met de fiets. Slechts 20%, voornamelijk stedelingen, gaat lopend. Het fysiek winkelen wordt minder wanneer er een slechte bereikbaarheid per auto is of bij gebrek aan parkeermogelijkheden. Verder reist men minder graag per OV in deze tijd. Bereikbaarheid en bekendheid bepalen de keuze voor een winkelgebied. Voor autorijders zijn goede parkeermogelijkheden belangrijk. Binnensteden, worden naast winkelen, voornamelijk bezocht voor horeca, cultuur en de markt. Gelderlanders verplaatsten zich het vaakst naar een andere woonplaats voor werk. Overigens verwachten de geënquêteerden na deze crisis wel weer fysiek te gaan winkelen en dan minder online te gaan shoppen.

Centrum

Sinds de corona-uitbraak gaan Gelderlanders minder naar het centrum. Vooral het bezoek aan binnensteden buiten de woonplaats is afgenomen sinds de corona-uitbraak. 6 op de 10 Gelderlanders bezocht binnensteden voor corona, tegenover vier op de tien sinds de uitbraak. Daarmee samenhangend geven Gelderlanders minder geld uit. Dat ten koste gaat van de markt en reguliere winkels. Desondanks zegt een meerderheid evenveel geld uit te geven sinds de corona-uitbraak.

Binnenstad gedeputeerde Peter Kerris: “Corona grijpt hard om zich heen. Ondernemers in binnensteden zijn geconfronteerd met de ernstige gevolgen daarvan. Ik begrijp dat  Gelderlanders zich zorgen maken en minder de binnenstad opzoeken, ook toen de winkels nog open waren. Provincie Gelderland ondersteunt binnenstadmanagers om met dreigende leegstand en veranderingen in de binnensteden om te gaan. We hopen dat het in 2021 beter wordt.” 

Thuiswerken

De Gelderlanders geven aan na de coronacrisis het gewone leven weer te zullen oppakken. Maar met name een ding is wezenlijk veranderd, namelijk het thuiswerken. Meer dan vier op de tien ondervraagden werkt vaker thuis dan voorheen.

Terug naar nieuwsoverzicht