N804: Schaarsbergen - Hoenderloo

In 2019 staat onderhoud gepland aan de N804 tussen de Koningsweg (N311) in Schaarsbergen en de Otterloseweg (N304 nabij Hoenderloo). Het groot onderhoud combineren we met andere maatregelen, bijvoorbeeld ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Voorgestelde maatregelen

De plannen voor de N804 bestaan uit:

 • Groot onderhoud van de wegverharding op de Delenseweg tussen de aansluiting met de Koningsweg in Schaarsbergen en de bebouwde kom van Hoenderloo
 • Aanpassen wildroosters en hekwerken ter hoogte van de wildpassage km. 5.30
 • Kleine aanpassingen op de Deelenseweg met name de plateaus bij Hoog Baarlo
 • Kleine aanpassingen in de kom van Hoenderloo
  • Verplaatsen van de oostelijke bebouwde komgrens naar de Paalbergweg
  • Verplaatsen van de westelijke bebouwde komgrens
  • Aanpassing fietsoversteek tegenover de Krimweg
  • Aanleg voetpad tussen de Houtkampweg en Krimweg
 • Aanpassen van de snelheid, op de Apeldoornseweg tussen de westelijke bebouwde kom van Hoenderloo en de Otterloseweg (N311) van 80 naar 60 km/uur.

Planning

De werkzaamheden op de N804 worden in 2 fasen uitgevoerd. De 1e fase wordt in november 2017 uitgevoerd en bestaat uit het aanpassen van de wildroosters ter hoogte van de wildpassage km. 5.30 en het aanbrengen van ontbrekende en geleidende hekwerken voor wild op het terrein van Natuurmonumenten. De overige werkzaamheden voeren we uit in 2019.

Voor het verplaatsen van de beide komgrenzen dient de gemeente Apeldoorn nog een besluit te nemen. Voor het aanpassen van de snelheid op Apeldoornseweg van 80 naar 60 km/u neemt de provincie nog een verkeersbesluit.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.