N790: Wilp - Steenenkamer

We werken aan de aanleg van een vrijliggend fietspad op de Wilpsedijk tussen Wilp en Deventer. Vanaf 2014 onderzochten we verschillende alternatieven. In samenspraak met de betrokkenen is een voorkeursvariant bepaald. Wij werken deze variant nu uit tot een definitief ontwerp. 

Inloopavond

Op 26 november 2018 organiseerden wij een inloopavond. Tijdens deze avond gaven wij informatie over de plannen en was er ruimte om vragen te stellen. We presenteerden de plannen aan de hand van een schetsontwerp (PDF 33 MB). De vragen en antwoorden hebben we verzameld in een reactienota (195 kB).

Fietspad op de dijk

Een fietspad in twee richtingen, boven op de dijk aan de binnendijkse kant heeft de voorkeur. Een fietspad bovenop de dijk is (sociaal) veiliger dan een fietspad onder aan de dijk of door de uiterwaarden. Bovendien is het fietscomfort beter, fietsers hoeven niet bij elke zijweg of oversteek de dijk op te rijden. In combinatie met de aanleg van het vrij liggende fietspad wordt de weg op de dijk ingericht als een weg met een snelheid van 60 km/uur.

Planning

De actuele planning is:

  • najaar 2018 - voorjaar 2020: opstellen definitief ontwerp
  • najaar 2018 - voorjaar 2020: uitvoeren onderzoeken
  • 2020 - 2021: bestemminsplanprocedure
  • 2020 – 2021: grondaankoop
  • 2021 - 2022: vergunningen
  • najaar 2022: voorbereiding realisatie
  • 2023: start aanleg fietspad

Wanneer kunt u meedenken?

  • voorjaar 2020: reageren op Definitief Ontwerp via digitaal reactieformulier
  • voorjaar 2020: formele inspraak in het kader van het bestemmingsplan
  • medio 2021: inspraak tijdens procedure (ontwerp)provinciaal verkeersbesluit voor verlagen maximum toegestane snelheid

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.