N310: Harskamp

In 2021 voeren we groot onderhoud uit aan de N310 tussen Otterlo en de aansluiting met de A1 bij Stroe. Naast het groot onderhoud voeren we ook enkele maatregelen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Onderdeel van deze maatregelen is het verlagen van de maximum toegestane snelheid ten zuiden en noorden van Harskamp naar 60 km/u.

Snelheidsverlaging

Tussen de rotonde Harskamperweg – Otterloseweg en de Dorpsstraat (in Harskamp) en tussen de Dorpsstraat – Harskamperweg tot aan de kruising Brackweg geldt nu een maximum snelheid van 80 km/u. Wij willen de veiligheid op de weg verbeteren en verlagen de snelheid daarom naar 60 km/u. We passen de inrichting van de weg hierop aan en we brengen verkeersplateaus aan.

Inloopavond

Tijdens de inloopavond op dinsdag 2 april 2019 lieten wij het voorlopig ontwerp (8MB) zien. Aanwezigen konden hierop reageren. De binnengekomen reacties hebben we verwerkt in een reactienota (176 kB). Naar verwachting starten we de met de voorbereidingen van de werkzaamheden in het najaar van 2019.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.