N310: Harskamp (Otterlo - Stroe - A1)

Tussen maart 2022 en juni 2022 voeren we groot onderhoud uit aan de N310 tussen Otterlo en de aansluiting met de A1 bij Stroe. Naast het groot onderhoud voeren we enkele maatregelen uit om de verkeersveiligheid en de groenvoorziening in Harskamp te verbeteren.

Snelheidsverlaging gaat niet door

Om de verkeersveiligheid te verbeteren hebben wij tijdens een inwonersbijeenkomst op 2 april 2019 onze voorlopige plannen voorgelegd aan belangstellenden.

Specifiek zijn onderstaande voorstellen aan de inwoners gedaan:

 • Snelheidsverlaging van 80 naar 60 tussen Otterlo en Harskamp
 • Snelheidsverlaging van 80 naar 60 tussen Harskamp en de Hoog Buurloseweg
 • Snelheidsverlagende maatregelen in Harskamp

Voor geen van deze voorstellen was er voldoende draagvlak. Meer dan 90% van de aanwezigen tijdens de inwonersbijeenkomst was tegen de plannen voor het verlagen van de snelheid van 80 naar 60 km/uur.

Voor de bebouwde kom in Harskamp bleek dat de inwoners niets zagen in het aanleggen van drempels voor het afdwingen van de maximum snelheid van 50 km/uur.

Naar aanleiding van de resultaten van de inwonersbijeenkomst hebben wij, in overleg met gemeente Ede, besloten om de voorgestelde plannen niet verder uit te werken en uit te voeren.

Reactienota

In deze reactienota (PDF 180 kB) leest u een samenvatting van alle ontvangen reacties met de antwoorden.

Bebouwde kom Harskamp

Tussen maart 2020 en oktober 2021 is er intensief overleg geweest met gemeente Ede, Defensie, Rijksvastgoedbedrijf en dorpsbelangenvereniging Harskamps-belang over de verkeerssituatie, de uitstraling en inrichting van de bebouwde kom van Harskamp.

Deze overleggen gingen over de aanpassing aan de weg in Harskamp en de herinrichtingsplannen van de zuidelijk komgrens tot en met de Laarweg. De uitkomst is dat wij een aantal aanpassingen in 2022 gaan uitvoeren.

De aanpassingen aan de weg in Harskamp:

 • Ter hoogte van de zuidelijke komgrens en de zuidelijke ingang van de legerplaats komt een onverhard voetpad.
 • De aansluitingen van de zijwegen in de bebouwde kom van Harskamp worden hetzelfde vormgegeven, zodat er een eenduidig straatbeeld ontstaat.
 • De voetgangersoversteekplaats, het zebrapad, ter hoogte van de basisschool wordt aangepast en wordt beter zichtbaar voor het verkeer. Boven de weg komt een portaal.
 • De noordelijke bebouwde komgrens schuift een stukje richting het noorden op, zodat de komborden beter zichtbaar worden.
 • De openbare verlichting tussen de Laarweg en de noordelijke bebouwde komgrens wordt aangepast. Er komen lichtmasten die meer bij de dorpse uitstraling passen van Harskamp. Plantenbakken kunnen hieraan worden gehangen.

Herinrichtingsplannen van de zuidelijke komgrens tot en met de Laarweg:

 • De bushaltes ‘Museum Schietkamp’ worden opgeheven.
 • De parkeerplaats ter hoogte van de kazerne ingang vervalt.
 • De beide voetpaden langs de rijbaan, tussen de zuidelijke ingang van de legerplaats en de Molenstraat, worden verwijderd.

De voetpaden langs het hekwerk van de Legerplaats Harskamp en in het park aan de westzijde van de N310 veranderen wij in recreatieve, onverharde voetpaden.

 • De voetpaden worden verlicht met passende straatverlichting.
 • De grote parkeerplaats in het park wordt verwijderd en wordt opnieuw ingericht met beplanting.
 • Bij het monument komen 4 parkeerplaatsen.
 • Rondom de voormalige bioscoop komen verharde parkeerplaatsen.

Plannen presenteren

Eind januari 2022 ontvangen omwonenden langs de N310 tussen Otterlo en de aansluiting met de A1 bij Stroe informatie per brief en via deze webpagina over: - hoe de definitieve inrichtingsplannen in de bebouwde kom van Harskamp en de aanpassingen aan de N310 eruit komen te zien - de wegwerkzaamheden van groot onderhoud die tussen maart 2022 tot en met mei 2022 worden uitgevoerd.

In februari 2022 organiseren wij een digitale informatiebijeenkomst over de werkzaamheden aan de N310 tussen Otterlo en de aansluiting met de A1 bij Stroe. In verband met de huidige COVID 19 maatregelen organiseren besloten om geen informatiebijeenkomst te organiseren.

Houd deze webpagina in de gaten voor meer informatie hierover. Naar verwachting voeren we de werkzaamheden uit van maart tot en met mei 2022.

Planning 

 • voorjaar 2020 - november 2021: uitwerken plannen
 • eind januari 2022: informeren omwonenden en belanghebbenden over de definitieve inrichtingsplannen in de bebouwde kom van Harskamp, de aanpassingen aan de N310 en de werkzaamheden.
 • maart 2022 - mei 2022: uitvoering wegwerkzaamheden in de kom van Harskamp en op de overige delen van de N310
 • november 2022 - april 2023: uitvoering groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, voetpaden en verlichting parkomgeving.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.