N310: Harskamp

In 2021 voeren we groot onderhoud uit aan de N310 tussen Otterlo en de aansluiting met de A1 bij Stroe. Naast het groot onderhoud voeren we enkele maatregelen uit om de verkeersveiligheid in Harskamp te verbeteren.

Snelheidsverlaging gaat niet door

Om de verkeersveiligheid te verbeteren waren wij van plan de snelheid te verlagen van 80 km/u naar 60 km/u tussen Harskamp en Otterlo en ten noorden van Harskamp. Deze plannen hebben wij besproken tijdens de bewonersavond. Daarnaast hebben we met Harskamps-belang en de gemeente Ede gesproken over het aanleggen van extra drempels in de bebouwde kom van Harskamp. Voor de snelheidsverlaging en de extra drempels is geen draagvlak. We voeren deze plannen daarom niet uit.

Bebouwde kom Harskamp

We hebben samen met Harskamps-belang en de gemeente Ede de ambitie uitgesproken om de bebouwde kom veiliger en aantrekkelijker te maken. We werken deze plannen nu uit tot een ontwerp. In het eerste kwartaal van 2020 organiseren we een inloopavond waar belanghebbenden kunnen reageren op het ontwerp.

Het ontwerp bestaat onder andere uit:

  • verplaatsen van de noordelijke komgrens met een groene entree
  • Aanpassen inritconstructie van 4 zijwegen, zoals constructie bij de Kraatsweg
  • verbeteren zichtbaarheid oversteekplaats bij de school
  • aanpassing openbare verlichting
  • Aanleg voetpad ten zuiden van Harskamp tot het fietspad naar Otterlo.
  • vergroening van de bebouwde kom van Harskamp

Inloopavond april 2019

Tijdens de inloopavond op dinsdag 2 april 2019 lieten wij het voorlopig ontwerp (8MB) zien. Aanwezigen konden hierop reageren. De binnengekomen reacties hebben we verwerkt in een reactienota (176 kB). Naar verwachting starten we de met de voorbereidingen van de werkzaamheden in het najaar van 2019.

Planning

  • 2021: uitvoering werkzaamheden
  • Voorjaar 2020 - eind 2020: uitwerken defintief ontwerp
  • Voorjaar 2020: inloopavond
  • Najaar 2019 - voorjaar 2020: uitwerken voorlopig ontwerp

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.