N310: Harskamp

Tussen maart 2022 en juni 2022 voeren we groot onderhoud uit aan de N310 tussen Otterlo en de aansluiting met de A1 bij Stroe. Naast het groot onderhoud voeren we enkele maatregelen uit om de verkeersveiligheid en de groenvoorziening in Harskamp te verbeteren.

Snelheidsverlaging gaat niet door

Om de verkeersveiligheid te verbeteren waren wij van plan de snelheid te verlagen van 80 km/u naar 60 km/u tussen Harskamp en Otterlo en ten noorden van Harskamp. Deze plannen hebben wij besproken tijdens de bewonersavond. Daarnaast hebben we met Harskamps-belang en de gemeente Ede gesproken over het aanleggen van extra drempels in de bebouwde kom van Harskamp. Voor de snelheidsverlaging en de extra drempels is geen draagvlak. We voeren deze plannen daarom niet uit.

Bebouwde kom Harskamp

Herinrichting Zuidelijke komgrens – Laarweg

Samen met gemeente Ede, defensie en Harskamps-belang overleggen we sinds maart 2020 over het verbeteren van de landschappelijke kwaliteiten binnen de bebouwde kom van Harskamp. De verbeteringen zijn vooral gericht op het deel tussen de zuidelijke komgrens en de Laarweg. De verbeteringen bestaan onder andere uit:

 • aanpassen van de voetpadenstructuur
 • aanpassen openbare verlichting
 • versterken parkachtige inrichting met water en zitbankjes

Overige aanpassingen

Naast de herinrichting van het gebied ten zuiden van de Laarweg zijn er ook andere aanpassingen rondom de weg:

 • De openbare verlichting tussen de Laarweg en noordelijke komgrens vervangen we voor verlichting die meer past bij de uitstraling van Harskamp.
 • De kleur van de lichtmasten en het type lichtmast hebben we afgestemd met Harskamps-belang en gemeente Ede. De nieuwe lichtmasten hebben ook ruimte voor plantenbakken.
 • De rode fietsstroken worden breder en we passen een deel aan van het riool in Harskamp.
 • De kruisingen Otterloseweg / Dorpstraat passen we aan, zo maken we de voorrangssituatie duidelijker.
 • We passen de voetgangersoversteek bij de basisschool aan.
 • We verplaatsen de noordelijke komgrens, zodat deze beter zichtbaar wordt.

Plannen presenteren

In het najaar van van 2021 presenteren wij de definitieve inrichtingsplannen en de aanpassingen aan de weg. Hoe we dit doen hangt af van de mogelijkheden die er dan zijn in relatie tot de Covid-19 maatregelen. Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie hierover. Naar verwachting voeren we de werkzaamheden uit tussen het najaar van 2021 en het voorjaar van 2022.

Planning

 • voorjaar 2020 - mei 2021: uitwerken plannen
 • najaar 2021: informatiebijeenkomst inrichtingsplan en ontwerp
 • november 2021 - maart 2022: uitvoering groenvoorzieningen
 • maart 2022  - juni 2022: uitvoering wegwerkzaamheden

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.