N309: Epe/kruispunt De Meent

Luchtfoto VMI

De gemeente Epe, provincie Gelderland en het bedrijf VMI hebben afspraken gemaakt over de uitbreiding van VMI en de ontwikkeling van het buitengebied rondom buurtschap Zuuk. We breiden daarvoor het kruispunt N309/De Meent bij Epe uit en leggen openbaar vervoer-voorzieningen op het kruispunt aan.

Werkzaamheden provincie

We passen het kruispunt N309/De Meent aan: van een driearmig kruispunt met rotonde, naar een vierarmig kruispunt met verkeerslichten en bushaltes. De vierde arm is een nieuwe, gemeentelijke verbindingsweg tussen de provinciale N309 en de gemeentelijke Ledderweg. We leggen deze weg voor de gemeente aan. 

Voor de aanpassing van het kruispunt moeten circa 45 bomen langs de N309 worden gekapt. Deze compenseren we langs het aangepaste kruispunt en de nieuwe verbindingsweg. Daarvoor stelden wij met de gemeente een landschapsplan (PDF 14 MB) op. Hoe dat plan in de praktijk vorm krijgt, ziet u in deze impressies (PDF 60,4 MB)

Voor een beeld van het totale bestemmingsplan verwijzen wij naar de informatie op de website van de gemeente Epe

Planning

De gemeente Epe stelde op 29 mei 2020 het bestemmingsplan definitief vast. Vanaf 9 juli 2020 lag het plan 6 weken ter inzage. In die periode is er beroep aangetekend. De verwachting is dat de Raad van State daar in de eerste helft van 2021 uitspraak over doet. afhankelijk van de uitspraak, kunnen we in de loop van 2021 een aannemer selecteren. Als de aannemer bekend is, volgt een planning van de werkzaamheden.

Omwonenden en belangstellenden

Vanaf januari 2019 informeerden we samen met de gemeente Epe de direct omwonenden van het kruispunt over de plannen. Vanaf 9 mei 2019 lag het ontwerp bestemmingsplan 6 weken ter inzage en kon er een zienswijze worden ingediend. Op maandagavond 20 mei 2019 organiseerde gemeente Epe een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst konden inwoners en belangstellenden het bestemmingsplan bekijken en vragen stellen aan medewerkers van de gemeente en de provincie.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99. Voor meer informatie over het hele plan kunt u contact opnemen met de gemeente Epe of op telefoonnummer 14 0578.