N309: Epe/kruispunt De Meent

Luchtfoto VMI

De gemeente Epe, provincie Gelderland en VMI hebben afspraken gemaakt over de uitbreiding van VMI en de ontwikkeling van het buitengebied rondom buurtschap Zuuk. We breiden daarvoor het kruispunt N309/De Meent bij Epe uit en leggen openbaar vervoer-voorzieningen op het kruispunt aan.

Overeenkomst

De provincie Gelderland heeft afspraken gemaakt met de gemeente Epe en het bedrijf VMI over:

  • het bevorderen van de werkgelegenheid
  • het investeren in duurzame maatregelen om CO2-uitstoot te verminderen
  • het aanplanten van nieuwe natuur
  • het zorgen voor een verkeersveilige omgeving ten zuiden van Epe.

Gedeputeerde Staten zijn een overeenkomst aangegaan met de gemeente Epe om de uitbreiding van dit kruispunt mogelijk te maken. Op 4 februari 2019 hebben gedeputeerde Scheffer en wethouder Scholten de overeenkomst ondertekend. Naar verwachting vanaf 2021 profiteren het gebied en het verkeer van de verbeterde bereikbaarheid. 

Werkzaamheden provincie

De provincie past het kruispunt N309/De Meent aan: van een driearmig kruispunt met rotonde, naar een vierarmig kruispunt met verkeerslichten en bushaltes. De vierde arm is een nieuwe, gemeentelijke verbindingsweg tussen de provinciale N309 en de gemeentelijke Ledderweg. De provincie legt deze weg voor de gemeente aan. 

Voor de aanpassing van het kruispunt is het nodig dat circa 45 bomen langs de N309 worden gekapt. Deze worden ruim gecompenseerd langs het aangepaste kruispunt en de nieuwe verbindingsweg. Daarvoor hebben wij met de gemeente een landschapsplan (PDF 14 MB) opgesteld. Hoe dat plan in de praktijk vorm krijgt, ziet u in deze impressies (PDF 60,4 MB)

Voor een beeld van het totale bestemmingsplan verwijzen wij naar de informatie op de website van de gemeente Epe

Omwonenden en belanghebbenden

In januari 2019 informeerde de provincie en gemeente eerst de direct omwonenden van het kruispunt over de plannen. Zo hebben zij 1 op 1 alle informatie van ons ontvangen en zijn in de gelegenheid geweest om vragen te stellen. 

Bestemmingsplan ter inzage bij de gemeente Epe

Vanaf 9 mei 2019 ligt het bestemmingsplan voor deze ontwikkeling ter inzage. Iedereen die dat wil, kan het bestemmingsplan bekijken via de website van de gemeente Epe of op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Uiteraard kunnen belangstellenden ook een afspraak maken op het gemeentehuis. Het plan ligt 6 weken ter inzage en in die periode kan eventueel een zienswijze worden ingediend. 

Inloopbijeenkomst maandag 20 mei 2019

De gemeente Epe organiseerde een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis van Epe, op maandagavond 20 mei 2019. Tijdens deze inloopbijeenkomst konden inwoners en belangstellenden het bestemmingsplan bekijken en vragen stellen aan medewerkers van de gemeente en de provincie Gelderland.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99. Voor meer informatie over het hele plan kunt u contact opnemen met de gemeente Epe of op telefoonnummer 14 0578.