N309: Epe/kruispunt De Meent

Luchtfoto VMI

De gemeente Epe, provincie Gelderland en VMI hebben afspraken gemaakt over de uitbreiding van VMI en de ontwikkeling van het buitengebied rondom buurtschap Zuuk. We breiden daarvoor het kruispunt N309/De Meent bij Epe uit en leggen openbaar vervoer-voorzieningen op het kruispunt aan.

Overeenkomst

De provincie Gelderland maakte afspraken met de gemeente Epe en het bedrijf VMI over het:

  • bevorderen van de werkgelegenheid,
  • investeren in duurzame maatregelen om CO2-uitstoot te verminderen,
  • aanplanten van nieuwe natuur,
  • zorgen voor een verkeersveilige omgeving ten zuiden van Epe.

Gedeputeerde Staten besloten om een overeenkomst aan te gaan met de gemeente Epe om de uitbreiding van dit kruispunt mogelijk te maken. Op 4 februari 2019 tekende gedeputeerde Scheffer en wethouder Scholten de overeenkomst. Naar verwachting vanaf 2021 profiteren het gebied en het verkeer van de verbeterde bereikbaarheid 

Werkzaamheden provincie

De provincie past het kruispunt N309/De Meent aan: van een driearmig kruispunt met rotonde, naar een vierarmig kruispunt met verkeerslichten en bushaltes. De vierde arm is een nieuwe, gemeentelijke verbindingsweg tussen de provinciale N309 en de gemeentelijke Ledderweg. De provincie legt deze weg voor de gemeente aan.

Dit is een impressie van de toekomstige situatie.
Voor een beeld van het totale plan verwijzen wij naar naar de informatie op de website van de gemeente Epe.

Omwonenden en belanghebbenden

In januari 2019 informeerde de provincie en gemeente eerst de direct omwonenden van het kruispunt over de plannen. Zo hebben zij 1 op 1 alle informatie van ons ontvangen en zijn in de gelegenheid geweest om vragen te stellen.

Planning

Begin 2019 start de bestemmingsplanprocedure van de gemeente. De gemeente Epe organiseert hiervoor een inloopbijeenkomst. Tegelijkertijd start de provincie met de benodigde grondaankopen voor de nieuwe verbindingsweg. Ook worden de benodigde vergunningen aangevraagd.

Nadat deze procedures zijn doorlopen, contracteert de provincie een aannemer die de reconstructie van het kruispunt gaat uitvoeren. Wanneer dat is, hangt af van het verloop van de procedures. Als daarover meer bekend is, melden we dat op deze website.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99. Voor meer informatie over het hele plan kunt u contact opnemen met de gemeente Epe of op telefoonnummer 14 0578.