Inspraak

Er zijn meerdere manieren waarop u invloed kunt uitoefenen op Provinciale Staten van Gelderland. Zo kunt u contact opnemen met een Statenlid, uw mening kenbaar maken in een vergadering of een burgerinitiatief indienen.

In gesprek met de Staten

Wilt u in gesprek met de Staten over een bepaald onderwerp? U heeft tijdens oordeelsvormende bijeenkomsten het recht om kort het woord te voeren. Staat het onderwerp waarover u het woord wilt voeren niet op de agenda? Voer dan kort het woord tijdens de Open agenda. Meld u hiervoor aan voor maandag 12.00 uur bij de Griffie.

Open agenda

Er is ruimte voor uw inbreng tijden de Open Agenda van 11.30 – 12.00 uur. U kunt hier praten over onderwerpen die niet op de agenda van de Statendag staan. Zo kunt u een presentatie geven of Statenleden oproepen om uw initiatief te steunen. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact op met de Griffie.

Indienen van burgerinitiatief

Wilt u een onderwerp op de agenda van Provinciale Staten zetten? Dat doet u door een burgerinitiatief in te dienen. Het burgerinitiatief is een schriftelijk stuk dat u indient bij de griffier van Provinciale Staten. Hierin beschrijft u duidelijk en met onderbouwing welke beslissing Provinciale Staten volgens u moeten nemen. Als het burgerinitiatief aan alle voorwaarden voldoet, zijn Provinciale Staten verplicht het onderwerp op de agenda van hun vergadering te zetten. 

Voorwaarden

Thema’s en woordvoerders

Wilt u contact met iemand van een politieke partij over een bepaald thema? In het overzicht met thema’s en woordvoerders kunt u de contactpersonen terugvinden.

Sprekend Gelderland

U kunt via ons platform Sprekend Gelderland in contact komen met andere inwoners van Gelderland. Hier kunt u bijvoorbeeld meepraten over actuele onderwerpen of zelf een onderwerp ter discussie stellen. Ook vindt u hier informatie over projecten waar wij aan werken.