N308: Aansluiting H2O/Wezep op de A28

Voor de ontwikkeling van bedrijvenpark H2O aan de zuidzijde van de A28 is een goede, rechtstreekse ontsluiting op de A28 nodig. Aanpassen van de bestaande aansluiting is geen oplossing. 

Bij de bestaande aansluiting Wezep op de A28 bestaan afwikkelings- en leefbaarheidsknelpunten die in de toekomst met de groei van het verkeer verder zullen toenemen. Daarom is besloten een nieuwe aansluiting Wezep/H2O aan te leggen ter hoogte van de Voskuilerdijk. Er komt een verbindingsweg tussen de nieuwe aansluiting en de Zuiderzeestraatweg (N308), de kruising Rondweg – Duurzaamheidsstraat wordt aangepast en de bestaande aansluiting Wezep op de A28 opgeheven. De aanpassingen van het wegennet rondom Wezep staan gepland voor 2021/2022.

Samenwerkingsovereenkomst

De gemeenten Oldebroek, Hattem en Heerde hebben via de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. het bedrijvenpark H2O in exploitatie. Voor de realisatie van de nieuwe aansluiting op de A28 hebben de gemeenten om samenwerking gevraagd bij de provincie en Rijkswaterstaat. Op 14 maart 2019 ondertekenden wij een samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek, Rijkswaterstaat en Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. voor het aanleggen van de aansluiting Wezep – Bedrijventerrein H2O op de A28.
Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst nemen wij de regie over voor de planvoorbereiding en uitvoering van het project. In overleg met Rijkswaterstaat gaan wij ook de aanpassing van de A28 uitvoeren.

Het ontwerp

Het ontwerp is nog niet definitief. Samen met de gemeente Oldebroek en de Ontwikkelingsmaatschappij kijken we nog naar mogelijke verbeteringen in het ontwerp. We verwachten in het eerste kwartaal van 2020 het definitief ontwerp vast te stellen. Dit ontwerp is dan te bekijken op deze website en in het toekomstige informatiecentrum.

Bestemmingsplan onherroepelijk

Het bestemmingsplan voor het project Aansluiting Wezep H2O is onherroepelijk. Dat houdt in dat er geen bezwaren meer lopen bij de Raad van State.

Grondaankopen

Om de aanpassingen te kunnen doorvoeren, is grond nodig. Deze grond is nog niet allemaal in het bezit van de gemeente of de provincie. De gemeente is nog in onderhandeling met een aantal grondeigenaren hierover.

Bedrijvenpark H2O

Oorspronkelijk was het bedrijvenpark H2O alleen bedoeld voor lokale bedrijven. Soms lopen zaken echter anders dan verwacht. Daarom hebben de gemeenteraden van Hattem, Heerde en Oldebroek in 2013 het Vernieuwd Perspectief opgesteld. Dit nieuwe plan richt zich, naast lokale en regionale ondernemers, vooral op de vestiging van grootschalige logistieke- en transportbedrijven.
De gemeente heeft verschillende gesprekken gevoerd tijdens het proces rondom de keuze voor de nieuwe aansluiting op de A28. Denk daarbij aan direct aanwonenden, ondernemers, de 2 betrokken klankbordgroepen (afrit A28 en H2O), de 3 ondernemersverenigingen en andere belanghebbenden en belangstellenden. Met een aantal groepen is nog steeds overleg.

Informatiecentrum

Samen met de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. zijn we op zoek naar een locatie om een informatiecentrum in te richten. Hier vindt u straks informatie over het bedrijventerrein en de aansluiting Wezep-H2O. Zodra wij hier meer over weten informeren wij u hier over.

Planning

  • zomer 2021 – voorjaar 2022: uitvoering
  • voorjaar 2021: aannemer contracteren
  • zomer 2020: contract aannemer voorbereiden
  • voorjaar 2020: definitief ontwerp

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.