Gezamenlijke aanbestedingen bus en trein in Flevoland, Gelderland en Overijssel

RRReis bus voorbeeld

De colleges van Gedeputeerde Staten van Flevoland, Gelderland en Overijssel werken samen in de aanbesteding van het bus- en treinvervoer. Door de gezamenlijke aanbesteding moet het busvervoer beter aansluiten op reizigersstromen in het gebied. Door de ov-gebieden te vergroten, verwachten de provincies een ambitieus aanbod vanuit vervoerders. Het aantal gebieden (concessies) voor het openbaar vervoer in Oost-Nederland is daarom teruggebracht van 7 naar 3.

Nieuwe concessies

Er zijn 3 nieuwe concessies bepaald; IJssel-Vecht, Rijn-Waal en Berkel-Dinkel. Ook wordt een aantal spoorlijnen gezamenlijk aanbesteed. Meer informatie leest u in de Nota van uitgangspunten.

RRReis: één gezamenlijk merk en huisstijl

Met het merk RRReis presenteren de 3 provincies een samenhangend netwerk van regionaal Openbaar vervoer. Betrouwbaar én toegankelijk. De schrijfwijze van RRReis met 3 keer de letter ‘R’ staat symbool voor de samenwerking van de 3 provincies. Het merk en de huisstijl ‘RRReis’ worden geleidelijk in de 3 provincies ingevoerd. Bij elke nieuwe bus- en treinconcessie krijgen de nieuwe voertuigen deze stijl. Bij noodconcessies is het mogelijk dat de bestaande merknaam van de vervoerder blijft.