Gezamenlijke aanbestedingen bus en trein in Flevoland, Gelderland en Overijssel

RRReis bus voorbeeld

De colleges van Gedeputeerde Staten van Flevoland, Gelderland en Overijssel werken samen in de aanbesteding van het bus- en treinvervoer. Door de gezamenlijke aanbesteding moet het busvervoer beter aansluiten op reizigersstromen in het gebied. Door de ov-gebieden te vergroten, verwachten de provincies een ambitieus aanbod vanuit vervoerders. Het aantal gebieden (concessies) voor het openbaar vervoer in Oost-Nederland is daarom teruggebracht van 7 naar 3.

IJsel-Vecht, Rijn-Waal en Berkel-Dinkel

De eerste nieuwe concessie IJssel-Vecht start in december 2020. Keolis is de vervoerder in deze concessie. In december 2022 rijden de nieuwe bussen in het gebied Rijn-Waal. In het gebied Berkel-Dinkel is dat vanaf december 2023. Ook de meeste regionale treindiensten maken onderdeel uit van de nieuwe concessie indeling.

De concessie IJssel-Vecht komt gefaseerd tot stand. In december 2020 start het busvervoer in Midden Overijssel en de Veluwe. 2 deelgebieden stromen later in omdat die bestaande concessies later zijn afgerond: Lelystad in september 2021, Regio IJsselmond (een deelgebied in Flevoland en Overijssel) in december 2023.

RRReis: één gezamenlijk merk en huisstijl

Met het merk RRReis presenteren de 3 provincies een samenhangend netwerk van regionaal Openbaar vervoer. Betrouwbaar én toegankelijk. De schrijfwijze van RRReis met 3 keer de letter ‘R’ staat symbool voor de samenwerking van de 3 provincies. Het merk en de huisstijl ‘RRReis’ worden geleidelijk in de 3 provincies ingevoerd. Bij elke nieuwe bus- en treinconcessie krijgen de nieuwe voertuigen deze stijl.