Gelderse 1,5 Woonweek

openbaar | door provincie Gelderland


27 november 2020 17.00 uur


Informatie

Aanmelden voor dit evenement is niet meer mogelijk.

De Gelderse 1,5 Woonweek is van 18 tot en met 27 november 2020.

45.000 woningen in 5 jaar …!

Tot 2030 moeten er in Gelderland ruim 80.000 woningen gebouwd worden. Dat is een flinke uitdaging want we hebben te maken met verschillende knelpunten zoals capaciteitstekorten bij bouwbedrijven en gemeenten, gestegen bouwkosten, etc. Ook zijn er COVID- en stikstofregels, duurzaamheidscriteria en allerlei procedures die de bouw vertragen. Daarbij vraagt de huidige woningmarkt ook om veranderingen. Bijvoorbeeld meer betaalbare woningen voor starters, ouderen en andere doelgroepen, een snellere doorstroming van huishoudens en meer sociale en middeldure koop- en huurwoningen. In het Actieplan Wonen staan acties die ervoor moeten zorgen dat we de bouw van 45.000 woningen in Gelderland gaan versnellen. Daarbij hebben we oog voor betaalbaarheid en flexibel wonen.

Interessant voor

De Woonweek is interessant voor gemeenten, regio’s, woningcorporaties, bouwers, beleggers en ontwikkelaars.

Gelderse 1½ Woonweek

Gedurende 1½ week laten we op verschillende momenten en manieren zien waar en hoe de acties uit het Actieplan worden opgepakt. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: een starterslening, steun aan gemeenten om capaciteit of expertise in te zetten om woningbouw te versnellen en een nieuwe regeling voor collectieve wooninitiatieven. We durven ook de schijnwerper te zetten op de complexe acties het Actieplan. Bijvoorbeeld: hoe stimuleren we de samenwerking tussen gemeenten en beleggers om meer middenhuur te realiseren. Of de verlammende werking van de stikstofvergunningen.

Meer informatie over het Actieplan Wonen

Kijk voor meer informatie op de pagina Actieplanwonen.gelderland.nl. Wilt u op de hoogte blijven van het Actieplan Wonen? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief van het Actieplan Wonen

Neem bij vragen contact met ons op via provincieloket@gelderland.nl


Programma voor het evenement
Dag Omschrijving
Woensdag 18 november

Woensdag Woonjournaal 1
Podcast 'In gesprek met Peter Kerris'

Donderdag 19 november Woonwebinar Starterslening - terugkijken
Vrijdag 20 november Woonwebinar Oplossen knelpunten bij woningbouw - terugkijken
Maandag 23 november Woontelefoon Inhuur capaciteit of expertise door gemeenten
Dinsdag 24 november Woontelefoon Collectieve wooninitiatieven
Woensdag 25 november Woensdag Woonjournaal 2
Donderdag 26 november Woonwebinar Samenwerkingstafel Middenhuur
Vrijdag 27 november

Gelders Gesprek

GeWoon snacken. Iets gemist? Kijk of luister alsnog (of nog eens) naar:

 • Woonwebinars
 • Woonjournaals
 • Podcast

Klik op de omschrijving van het programmaonderdeel voor meer informatie.


Woonjournaal 1 - 18 november

Bekijk het eerste Gelderse woonjournaal van Provincie Gelderland. Met het laatste nieuws over:

 • De impact van Covid-19 op de woningbouw
 • Versnelling van de woningbouw in Gelderland
 • Goede impuls voor startersinitiatieven in de Achterhoek
 • Samen werken aan goede huisvesting voor arbeidsmigranten

Met als gasten:

 • Marieke Kassenberg, programma manager Wonen Gelderland
 • Peter Kerris, gedeputeerde Wonen Gelderland
 • Inge Klein Gunnewiek, wethouder Winterswijk
 • Wido Scholte, procesregisseur huisvesting migranten Gelderland

Presentatie door Angelique Krüger.

Podcast 'In gesprek met Peter Kerris'

Beluister hieronder de persoonlijke podcast met gedeputeerde wonen Peter Kerris.

Uitgeschreven tekst


Woonjournaal 2 - 25 november

Bekijk hier het tweede Gelderse woonjournaal van Provincie Gelderland. Met het laatste nieuws over:

 • Kansen en belemmeringen bij bouwprojecten in Wageningen en Ede
 • Een nieuwe woonbestemming voor leegstaande panden
 • Het Actieplan Wonen Gelderland: waar staan we?

Met als gasten:

 • Arjen Kleijer, locatiemanager BPD
 • Arjan Westerneng, Beleidsregisseur Wonen Ede
 • Marc Budel, wethouder Rheden
 • Peter Kerris, gedeputeerde Wonen Gelderland

De presentatie is in handen van Angelique Krüger.

Gelders Gesprek - 27 november

Bekijk hier het Gelders Gesprek.

Het Gelders Gesprek met gedeputeerde wonen, Peter Kerris en burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch is de afsluiting van de Gelderse 1,5 woonweek. Marlies Claasen gaat met de bestuurders in gesprek over de knelpunten waar steden tegenaan lopen bij het bouwen van woningen, zoals de verhouding van woningbouw tot groen in de stad en of de woningopgave automatisch tot meer hoogbouw in de stad zal leiden.