Binnenvaart en Stikstof

openbaar | door provincie Gelderland


11 mei 2021 van 14.00 uur tot 15.30 uur

Online


Informatie

Aanmelden voor dit evenement is niet meer mogelijk.

De binnenvaart is een traditioneel sterke manier om goederen te vervoeren door ons land en daar zijn we trots op. De binnenvaart moet wel schoner om haar concurrentiepositie te behouden. Tegelijkertijd moet de stikstofuitstoot in Nederland naar beneden om onze Natura 2000 gebieden te beschermen en de biodiversiteit te vergroten.

In 2020 lieten we door EICB onderzoeken welke bijdrage de binnenvaart aan de stikstofopgave kan leveren en welke maatregelen daarvoor het meest geschikt zijn. Op 15 oktober organiseerden we hierover een bijeenkomst. Nu EICB aangeeft ook de onderzoeken van andere provincies afgerond te hebben, is het tijd voor een vervolgbijeenkomst.

Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 11 mei van 14.00 tot 15.30 uur via MS Teams.

Deelsessies

  • Europese dimensie van binnenvaart en stikstof met de Europese Commissie DG Move en Vivian Stribos, EU vertegenwoordiger voor de provincie Gelderland bij het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel
  • Pilots voor duurzame binnenvaart door Joost Roeterdink en Theo Heinink, beleidsmedewerkers Duurzaam Goederenvervoer van de provincie Gelderland
  • Het succes van de Subsidieregeling voor katalysatoren voor binnenvaartschepen door Marian Jongman, Ministerie Infrastructuur & Waterstaat
  • Vraag maar raak over de onderzoeken door Khalid Tachi (Directeur EICB) en Wouter van der Geest (projectmanager binnenvaart bij Panteia)

Doelgroep

De bijeenkomst is interessant voor vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen, brancheverenigingen binnenvaart, havens en onderzoeksbureaus.

Aanmelden

Heeft u belangstelling voor deze bijeenkomst? Meld u dan aan. U ontvangt een bevestigingsmail met daarin de links naar deze bijeenkomst.

Neem bij vragen contact met ons op via provincieloket@gelderland.nl


Programma voor het evenement
Tijdstip Omschrijving
14.00 - 14.10 Welkom en stand van zaken
14.10 - 14.30 Presentatie van onderzoeksresultaten
14.30 - 14.35 Korte pauze
14.35 - 14.45 Binnenvaartschipper aan het woord
14.45 - 15.10 Deelsessies
15.10 - 15.30 Plenaire afronding