N348: Dieren-Zutphen

In 2023 en 2024 voeren we groot onderhoud uit aan de N348 tussen Dieren en Zutphen. We vervangen het asfalt op delen van de weg, voeren verkeersveiligheidsmaatregelen uit en passen de weg aan in Leuvenheim.

Het asfalt van de weg tussen Dieren en Zutphen wordt vervangen. Daarnaast voeren we enkele maatregelen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo verlagen we in Spankeren de snelheid naar 50 km/uur en zorgen we voor een bijpassende inrichting van de weg. Ook in Leuvenheim passen we de weg aan. Het eerste gedeelte van de werkzaamheden is afgerond. De laatste werkzaamheden vinden plaats tussen maandag 1 april en vrijdag 2 augustus 2024. 

Op deze pagina leest u over de werkzaamheden, planning en veelgestelde vragen.

Planning

 

WanneerWat
1 april 2024 – 2 augustus 2024

Uitvoering tweede deel werkzaamheden in Spankeren:

 • Herinrichting van de weg;
 • Verleggen kabels en leidingen;
 • Vervangen gemeentelijke vuilwaterriool;
 • Landbouwuitritten combineren tot één centrale landbouwuitrit.
Wanneer
Wat
1 april 2024 – 2 augustus 2024

Uitvoering tweede deel werkzaamheden in Spankeren:

 • Herinrichting van de weg;
 • Verleggen kabels en leidingen;
 • Vervangen gemeentelijke vuilwaterriool;
 • Landbouwuitritten combineren tot één centrale landbouwuitrit.

 

Afsluiting

Voor de werkzaamheden aan de N348 in Spankeren (Zutphensestraat) is het noodzakelijk dat we de weg afsluiten vanaf de aansluiting op de N786 (Kanaalweg) in Dieren tot de rotonde met de aansluiting op de N345 (Kwazenboschweg/Wapsumsestraat) in Brummen. Deze afsluiting geldt van maandag 6 mei 2024 tot vrijdag 2 augustus 2024. Bewoners, bedrijven en perceeleigenaren in het afgesloten wegvak blijven bereikbaar. U leest hier meer over onder het kopje Omleidingen verderop op deze pagina.

Werkzaamheden

 We voeren het onderhoud  uit en passen de weg aan bij Spankeren. Wat gaan we doen?

 • We richten de weg bij Spankeren in als bebouwde kom. Daarbij versmallen we de weg, we brengen komslingers aande zuid- en noordzijde van Spankeren aan een linksaf-vak, een middengeleider en een fietsoversteek bij de Overweg.
 • Ten behoeve van de herinrichting moeten er kabels en leidingen worden gelegd. Ook de nutsbedrijven maken hun netwerken toekomstbestendig door het vervangen of uitbreiden van bestaande netwerken.
 • Het bestaande vuilwaterriool wordt vervangen. Er wordt in de weg een nieuw hemelwaterriool aangelegd.

Omleidingen

Het verkeer tussen Dieren en Brummen leiden we om vanaf maandag 6 mei 2024 tot vrijdag 2 augustus 2024 via de volgende omleidingsroutes:

 • Van Zutphen via de N314 naar Hummelo. Van Hummelo via de N317 naar Doesburg en via de N348 naar Arnhem en Dieren. Deze route geldt ook voor het verkeer van Arnhem en Dieren n aar Zutphen. 
 • Vanaf de rotonde Brummen Noord onderaan de Cortenoeversebrug via de N345 naar Voorst richting Apeldoorn en verder. Van Apeldoorn via de N789 naar Klarenbeek. Van Klarenbeek via de N786 kanaalweg naar Dieren. Deze route geldt ook voor verkeer van Dieren naar Brummen Noord.
 • Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van het fietspad.

Bij het werken aan de weg doen we er alles aan om de overlast te beperken. Maar enige hinder is niet te vermijden. We roepen weggebruikers op om zich aan de omleidingsroutes te houden, geen sluiproutes te gebruiken, aanwijzingen op borden én van verkeersregelaars op te volgen, zich aan de maximumsnelheid te houden en op te letten met fietsers (schoolgaande jeugd) en wandelaars. Zo houden we rekening met elkaar én werken we samen aan veilig verkeer.

Verkeersbesluit wegafsluiting

Voor een aantal maatregelen van de herinrichting van de weg namen we in voorjaar 2023 2 verkeersbesluiten. Er is geen beroep aangetekend. Meer informatie over het verkeersbesluit leest u op de pagina van het Provinciaal blad van Gelderland.

Herinrichting Spankeren

Op de Zutphensestraatweg (N348) bij Spankeren rijdt verkeer vaak harder dan 80 km/uur. Een proef in 2018 met snelheidsverlaging naar 70 km/per uur had geen effect. Daarom onderzochten we of een andere inrichting van de weg bijdraagt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Samen met de gemeente Rheden, de Belangengroep N348 en aanwonenden kwamen we uit op een andere inrichting van de weg volgens de zogenaamde N348-bewoners variant (PDF 4 MB). Daarbij verlagen we de snelheid van 80 km/uur naar 50 km/uur.

De snelheidsverlaging naar 50 km/uur is uitzonderlijk voor een provinciale weg. De N348 ligt bij Spankeren op een zogenaamde primaire waterkering. Hierdoor is er geen ruimte om de weg veilig in te richten op een snelheid van 80 km/u. Daarnaast lijkt de weg qua omgevingsbeeld op een bebouwde kom door veel uitritten, twee zijwegen en veel overstekende fietsers. Daarom verlagen we de snelheid en zorgen we voor een bijpassende inrichting van de weg.

Voorgestelde maatregelen

De N348-bewoners variant hebben we verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp (PDF 1,9 MB). In het definitief ontwerp zijn de voorgestelde maatregelen van bovenaf ingetekend in de weg:

 • Instellen bebouwde kom en snelheid verlagen naar 50 km/uur,
 • Weg inrichten als bebouwde kom: onder andere een komgrens met komslinger of komuitbuiging,
 • Aanbrengen linksaf-vak, middengeleider en fietsoversteek bij Overweg,
 • Maken centrale afrit naar uiterwaarden,
 • Aanplanten van bomen en hagen.

Landschapsplan Spankeren

Ook hebben we een landschapsplan gemaakt, dat bestaat uit 2 onderdelen: het landschapsplan en het beplantingsplan.

 1. Landschapsplan (PDF 3,8 MB)
 2. Beplantingsplan (1,3 MB)

Reageren Spankeren

Reageren op het definitief ontwerp- en op het landschapsplan voor Spankeren was mogelijk tijdens informatiebijeenkomsten in oktober en via een digitaal formulier. Alle vragen en antwoorden vatten we samen in een reactienota (PDF 288 kB).

Veel gestelde vragen

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.