N348: Dieren-Zutphen

In 2023 en 2024 voeren wij groot onderhoud uit aan de N348 tussen Dieren en Zutphen. We vervangen het asfalt op delen van de weg, voeren verkeersveiligheidsmaatregelen uit en passen de weg aan in Leuvenheim.

We vervangen het asfalt van de weg tussen Dieren en Zutphen en voeren ook enkele maatregelen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo verlagen we in Spankeren de snelheid naar 50 km/uur en zorgen we voor een bijpassende inrichting van de weg. Ook in Leuvenheim passen we de weg aan. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7 juli en 6 oktober 2023. 

Op deze pagina leest u de werkzaamheden, planning en de veel gestelde vragen.

Planning

 

WanneerWat
Voorjaar 2023Voorbereiding
7 - 10 juli 2023Uitvoering werkzaamheden Cortenoeversebrug in Zutphen
18 augustus 2023 – 6 oktober 2023

Uitvoeren werkzaamheden Dieren - Brummen:

 • Werkzaamheden tussen Spankeren en Zutphen
 • Landbouwuitritten combineren tot één centrale landbouwuitrit in Spankeren;
18 augustus 2023 – eind 2023Verleggen kabels en leidingen in Spankeren
Half april 2024 – eind mei 2024

Uitvoering werkzaamheden deel 2:

 • Herinrichting van de weg in Spankeren
Wanneer
Wat
Voorjaar 2023
Voorbereiding
7 - 10 juli 2023
Uitvoering werkzaamheden Cortenoeversebrug in Zutphen
18 augustus 2023 – 6 oktober 2023

Uitvoeren werkzaamheden Dieren - Brummen:

 • Werkzaamheden tussen Spankeren en Zutphen
 • Landbouwuitritten combineren tot één centrale landbouwuitrit in Spankeren;
18 augustus 2023 – eind 2023
Verleggen kabels en leidingen in Spankeren
Half april 2024 – eind mei 2024

Uitvoering werkzaamheden deel 2:

 • Herinrichting van de weg in Spankeren

 

Afsluiting

Voor de werkzaamheden aan de N348 is het noodzakelijk dat we de weg afsluiten vanaf de aansluiting op de N786 in Dieren tot de rotonde met de Arnhemsestraat bij Brummen. Dit gebeurt van maandag 21 augustus 2023 tot en met vrijdag 6 oktober 2023. Bewoners, bedrijven en perceeleigenaren in het afgesloten wegvak blijven bereikbaar. U leest hier meer over onder het kopje ‘Bereikbaarheid en Omleidingen’ verderop op deze pagina.

Werkzaamheden

Brummen – Zutphen asfalteren

Van vrijdag 18 augustus 2023 tot en met vrijdag 6 oktober 2023 vervangen we op delen van de weg het asfalt op de N348 (IJsselgouw) tussen Brummen en Zutphen. Deze onderhoudsmaatregelen voeren we niet gelijktijdig uit met de verkeersveiligheidsmaatregelen tussen Dieren en Brummen.

Onderhoud Dieren – Brummen en aanpassing weg bij Spankeren en Leuvenheim 

We voeren het werk volgens planning uit van vrijdag 7 juli tot en met vrijdag 6 oktober. Dit doen we in delen, waardoor op verschillende momenten delen van de weg zijn afgesloten voor verkeer. 

Dan voeren we de volgende werkzaamheden uit:

 • Landbouwuitritten bij de Bockhorstweg en Overweg combineren tot 1 centrale landbouwuitrit in Spankeren;
 • Asfalt onderhoud tussen Spankeren en Leuvenheim;
 • Asfalt onderhoud tussen Leuvenheim en Zutphen;
 • Nieuwe snelheidsremmer bij het Wilgenpad bij Leuvenheim;
 • Verkeersveiligheidsmaatregelen in de bebouwde kom van Leuvenheim, zoals het aanpassen van de bestaande komslingers en een nieuwe middengeleider.

Van medio april 2024 tot en met eind mei 2024 sluiten we de weg weer af en voeren we de laatste werkzaamheden uit:

 • Herinrichting Spankeren: weg inrichten als bebouwde kom met onder andere het versmallen van de weg, komslingers aan de zuid- en noordzijde van Spankeren, het aanbrengen linksaf vak, een middengeleider en een fietsoversteek bij Overweg.

Tussendoor kunnen de nutsbedrijven de kabels en leidingen verleggen, dit doen zij deels tijdens de afsluiting in 2023 en deels langs het verkeer. Voor de werkzaamheden langs het verkeer wordt de weg niet afgesloten, maar gelden er wel snelheidsbeperkingen. De exacte data waarop de werkzaamheden plaatsvinden, laten we zo snel mogelijk weten. 

Hiermee verbeteren we de verkeersveiligheid. Meer hierover leest u verderop bij de informatie over Spankeren en Leuvenheim.

Bereikbaarheid

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk dat we de weg afsluiten van maandag 21 augustus 2023 tot en met vrijdag 6 oktober 2023 en van half april 2024 tot eind mei 2024 voor doorgaand verkeer tussen de aansluiting op de N786 en de rotonde met de Arnhemsestraat bij Brummen. Om sluipverkeer door de woonwijken in Brummen (Arnhemsestraat en de Pothof) te verminderen sluiten we ook één rijbaan van de N348 (van noord naar zuid) af tussen de tussen rotonde Brummen noord en de rotonde Brummen zuid. 

Bewoners, bedrijven en perceeleigenaren in het afgesloten wegvak blijven bereikbaar, ook voor bijvoorbeeld postbezorgers en vuilophaalservices. Met bewonersbrieven worden betrokkenen hierover geïnformeerd.

Omleidingen

Het verkeer van Arnhem naar Zutphen en terug leiden we om via de N317 (Doesburg) en de N314 (Hummelo, Toldijk en Baak). Het verkeer van Dieren naar Zutphen en terug leiden we om via de N787 (Eerbeek), N789 (Loenen en Klarenbeek) en N345 (Voorst). Dit geven we aan met bebording. Fietsers en wandelaars leiden we ter plaatse langs de werkzaamheden. 

Bij het werken aan de weg doen we er alles aan om de overlast zo min mogelijk te laten zijn. Maar hinder is niet te vermijden. We roepen weggebruikers op om zich aan de omleidingsroutes te houden, geen sluiproutes te gebruiken, aanwijzingen op borden én van verkeersregelaars op te volgen, zich aan de maximum snelheid te houden en op te letten met fietsers (schoolgaande jeugd) en wandelaars. Zo houden we rekening met elkaar én werken we samen aan veilig verkeer.

Informatie bewoners Spankeren en Leuvenheim

Begin juli 2023 waren er inloopavonden voor de inwoners Spankeren en Leuvenheim. Op deze avonden werden bezoekers geïnformeerd over de werkzaamheden en de bereikbaarheid tijdens de afsluiting van de N348. De aannemer van de werkzaamheden was bij deze avonden aanwezig en gaf inzicht in de planning van de werkzaamheden en wat dit voor u betekent.

Verkeersbesluit wegafsluiting

Voor een aantal maatregelen van de herinrichting van de weg namen we in voorjaar 2023 2 verkeersbesluiten. Er is geen beroep aangetekend. Meer informatie over het verkeersbesluit leest u op de pagina van het Provinciaal blad van Gelderland.

Herinrichting Spankeren

Op de Zutphensestraatweg (N348) bij Spankeren rijdt verkeer vaak harder dan 80 km/uur. Een proef in 20218 met snelheidsverlaging naar 70 km/per uur had geen effect. Daarom onderzochten we of een andere inrichting van de weg bijdraagt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Samen met de gemeente Rheden, de Belangengroep N348 en aanwonenden kwamen we uit op een andere inrichting van de weg volgens de zogenaamde N348-bewoners variant (PDF 4 MB). Daarbij verlagen we de snelheid van 80 km/uur naar 50 km/uur.

De snelheidsverlaging naar 50 km/uur is uitzonderlijk voor een provinciale weg. De N348 ligt bij Spankeren op een zogenaamde primaire waterkering. Hierdoor is er geen ruimte om de weg veilig in te richten op een snelheid van 80 km/u. Daarnaast lijkt de weg qua omgevingsbeeld op een bebouwde kom door veel uitritten, twee zijwegen en veel overstekende fietsers. Daarom verlagen we de snelheid en zorgen we voor een bijpassende inrichting van de weg.  

Voorgestelde maatregelen

De N348-bewoners variant hebben we verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp (PDF 1,9 MB). In het definitief ontwerp zijn de voorgestelde maatregelen van bovenaf ingetekend in de weg:

 • Instellen bebouwde kom en snelheid verlagen naar 50 km/uur,
 • Weg inrichten als bebouwde kom: onder andere een komgrens met komslinger of komuitbuiging,
 • Aanbrengen linksaf vak, middengeleider en fietsoversteek bij Overweg,
 • Maken centrale afrit naar uiterwaarden,
 • Aanplanten van bomen en hagen.

Impressie

Van het definitief ontwerp is ook een impressie van maatregelen. Daarin ziet u op verschillende locaties van de weg de huidige situatie en een impressie (3D visualisaties) van de nieuwe situatie.

Landschapsplan Spankeren

Ook hebben we een landschapsplan gemaakt, dat bestaat uit 2 onderdelen: het landschapsplan en het beplantingsplan.

 1. Landschapsplan (PDF 3,8 MB)
 2. Beplantingsplan (1,3 MB)

Reageren Spankeren

Reageren op het definitief ontwerp- en op het landschapsplan voor Spankeren was mogelijk tijdens informatiebijeenkomsten in oktober en via een digitaal formulier. Alle vragen en antwoorden vatten we samen in een reactienota (PDF 288 kB).

Leuvenheim en snelheidsremmer Wilgenpad

Samen met de gemeente Brummen, de politie en het Leuvenheims Belang hebben we situatie in Leuvenheim onderzocht. De belangrijkste knelpunten zijn:

 • Hoge snelheid en geluidsoverlast
 • Ontbreken van voetpaden
 • Smalle fietspaden met grote snelheidsverschillen tussen de gebruikers
 • Spookfietsen (ten noorden en ten zuiden van Leuvenheim ligt een fietspad in 2 richtingen, fietsers steken niet over in Leuvenheim)
 • Smalle parkeervakken
 • Oversteekbaarheid en op- en afrijden van de weg in de spits

We willen de huidige situatie graag verbeteren. Er is niet genoeg ruimte om de kom van Leuvenheim opnieuw in te richten. Daarom maken we met aanpassingen aan de weg de weggebruikers bewuster dat ze in een bebouwde kom rijden, om daarmee de snelheid van verkeer te verminderen. Een lagere snelheid van het doorgaand verkeer zorgt ook voor minder geluidsoverlast.

Schetsontwerp

We stellen verbeteringen voor zoals het plaatsen van trottoirbanden, het aanpassen van de belijning, het beter benadrukken van  in- en uitritten en het omvormen van een deel van de bestrate stroken tussen de rijbaan en het fietspad tot groenvakken met hagen en/of vaste planten.

Van de voorgestelde verbeteringen maakten we een schetsontwerp (PDF 10,6 MB). Belangstellenden konden reageren op het schetsontwerp.

Onze reacties en antwoorden staan in deze reactienota

Definitief ontwerp Leuvenheim

Waar mogelijk hebben we het schetsontwerp aangepast aan de reacties, waardoor we nu een definitief ontwerp (PDF 2.5 MB) voor Leuvenheim hebben. Dit deden we met het Leuvenheimsbelang, direct betrokkenen, gemeente Brummen en de politie. De belangrijkste aanvullingen zijn:

 • Ter hoogte van het Wilgenpad maken we een extra slinger in de weg met een middengeleider. Dit fungeert als een snelheidsremmer, zodat je daar met een snelheid van maximaal 80 km/uur kunt rijden. Daardoor benadert het verkeer de bestaande komslinger met gepaste snelheid.
 • De bestaande zuidelijke komgrens passen we enigszins aan. We passen de betonbanden, verkanting van de weg (schuinheid van de weg), belijning en verlichting aan. Ook brengen we hagen langs de weg aan om het verkeer beter te geleiden. Daarnaast verplaatsen we de doorsteek waar bromfietsers de rijbaan opgaan iets verder weg van de komslinger.
 • We maken een extra slinger tussen de Schansweg en de Oudeweg om snelheid terug te brengen.
 • Aan de noordzijde van Leuvenheim ligt het fietspad aan de oostzijde (tussen huisnummers 55 en 63) direct tegen de rijbaan aan. Hier brengen we betonbanden aan tussen de rijbaan en het fietspad als afscherming voor de fietsers.
 • Vervolg voorbereidingen groot onderhoud

Proces

Afgelopen tijd verwerkten we de reacties in het definitief ontwerp voor de N348, bereidden we de werkzaamheden. Voor het ontwerp in Spankeren en bij het Wilgenpad in Leuvenheim hadden we bovendien extra grond nodig, moesten we kapvergunningen aanvragen en compensatieplannen maken, en we moesten ruimtelijke procedures doorlopen. We informeren belanghebbenden op tijd over de exacte planning van de werkzaamheden, hinder en eventuele omleidingen.

Veel gestelde vragen

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.