Voorstel voor luchthavenbesluit over luchthaven Teuge naar Provinciale Staten

Op 19 april 2022 stelden het college van Gedeputeerde Staten (GS) het voorstel voor luchthavenbesluit Teuge vast. Dit voorstel gaat nu naar Provinciale Staten (PS) voor vaststelling.

Hoe gaat het nu verder?

Als het Luchthavenbesluit is vastgesteld door Provinciale Staten, treedt het Luchthavenbesluit niet direct in werking. Provincie Gelderland vraagt in ieder geval een 'Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim' aan bij de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht mogen belanghebbenden in beroep gaan over het Luchthavenbesluit.