Ontwerp luchthavenbesluit Teuge ter visie

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) stelden op 31 augustus 2021 het ontwerp-luchthavenbesluit Teuge vast en maakten het openbaar voor inspraak.

Statenbrief

Tegelijk met het vaststellen van het ontwerp Luchthavenbesluit Teuge stelden GS op 31 augustus 2021 ook een Statenbrief vast. Hiermee informeren zij Provinciale Staten over de keuzes in het ontwerp Luchthavenbesluit.