Teuge: grootste luchthaven in Gelderland

Het vliegveld ligt aan de noordzijde van het dorp Teuge in de gemeente Voorst en wordt onder andere ingezet voor lesvluchten, parachutespringen en zweefvliegen. De luchthaven werkt ook aan het verduurzamen van luchtvaart.
Teuge: grootste luchthaven in Gelderland

Beperking valschermvluchten

In het luchthavenbesluit namen Provinciale Staten op dat vanaf 1 januari 2023 het uitvoeren van valschermvluchten (parachutes) met vliegtuigen uit geluidscategorie 1 t/m 4 op 4 weekenddagdelen per maand niet meer is toegestaan. Stillere vliegtuigen (vanaf geluidscategorie 5) mogen op deze dagdelen wel gebruikt worden voor het uitvoeren van valschermvluchten. De luchthaven stelt deze dagdelen voor het begin van het jaar vast. Elke twee jaar onderzoeken wij hoe omwonenden het vliegveld ervaren. Daarbij realiseren wij ons dat niet alle hinder te voorkomen is.  

Teuge parachute springen

Van aanvraag tot besluit

Luchthavenbesluit 

We liepen een proces door om te komen tot een luchthavenbesluit. Zo voerden we, op verzoek van Provinciale Staten, een belevingsonderzoek uit en organiseerden we een informatiebijeenkomst op 14 september 2021. Ook namen we eerst een ontwerpbesluit. We beantwoordden de 23 ingediende zienswijzen in een zienswijzenota. Daarnaast vroegen we de luchthaven om alvast een voorbeeld geluidsberekening te maken over het gebruiksjaar 2021 volgens het ontwerpbesluit.  

Natuurvergunning

Luchthaven Teuge vroeg naast een luchthavenbesluit ook een natuurvergunning (Wnb) aan. Op 3 juni stelde Gedeputeerde Staten een ontwerpbesluit vast. Tot 6 weken na de besluitvorming kon een zienswijze worden ingediend. Gedeputeerde Staten zijn van plan om nog dit jaar een definitief besluit te nemen op de aanvraag van de luchthaven.  

Meer informatie

Voor vragen, meldingen of klachten kunt u contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99 of vul het vragenformulier in.