Extra informatie

De Veluwe is een van de grootste natuurgebieden van Nederland met veel bijzondere planten en dieren. Deze variatie in planten en dieren is heel belangrijk voor een sterke natuur en voor onze gezondheid.
pad in de natuur

De Veluwe is een van de grootste natuurgebieden van Nederland met veel bijzondere planten en dieren. Deze variatie in planten en dieren is heel belangrijk voor een sterke natuur en voor onze gezondheid. Door onder andere stikstofneerslag, droogte, veel recreatie en een versnipperd landschap gaat de kwaliteit van de natuur op de Veluwe achteruit. We werken daarom samen met natuurbeschermingsorganisaties en eigenaren van grond aan het verbeteren van die kwaliteit. Met als doel de heide, stuifzanden, bossen, vennen, venen en beken die de Veluwe rijk is weer gezond te maken. Zodat bijzondere diersoorten zoals de Tapuit, de zwarte Specht, de witsnuitlibelle en de beekprik zich weer thuis voelen in hun leefomgeving en bijzondere plantensoorten zoals klokjesgentiaan, beenbreek, zeldzame (korst)mossen, heiden en bomen kunnen groeien en bloeien. Op deze manier wordt de Veluwse natuur weer sterk. En blijft wonen, werken, ondernemen en recreëren op de Veluwe mogelijk. We werken samen aan een sterke en gezonde Veluwe.

De Veluwe is zó bijzonder dat het Europese bescherming geniet. Het is aangewezen als Natura 2000 gebied en daarmee onderdeel van het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden.

De afname van plant- en diersoorten blijkt uit langjarige monitoring door de provincie. Daarnaast is voor enkele soorten specifiek onderzoek uitgevoerd om te kijken wat het effect van recreatieve verstoring op deze soorten is. Voor zeven vogelsoorten is dit onderzoek uitgevoerd door een consortium onder leiding van Sovon Vogelonderzoek Nederland. 

Hieronder bekijkt u de animatie waarin wij kort het recreatiezoneringsplan uitleggen. 

Verbetermaatregelen

Provincie Gelderland werkt samen met onder andere grondeigenaren, gemeenten en natuurbeschermingsorganisaties aan verbeterplannen voor de natuur op de Veluwe. Zo maken we herstelprogramma’s voor bossen, vennen en venen, heide en stuifzanden en beken. Daarnaast zijn we bezig met een plan voor recreatiezonering. Alle verbeteringen zijn nodig om de natuur op de Veluwe te herstellen zodat er toekomst is voor de Veluwe.

Balans tussen natuur en recreatie

Bij recreatiezonering zorgen we voor een nieuwe, betere balans tussen de ruimte voor de natuur en de mens. In onderstaande film kunt u zien waarom het nodig is dat we maatregelen nemen. Er is een versie van 2 minuten van februari 2022, die vindt u hieronder, en een versie van 14 minuten. Deze lange versie kunt u bekijken op YouTube via de link rechts.

Uitvoeringsproject

Recreatiezonering is één van de uitvoeringsprojecten van het beheerplan Natura2000. In het project werkt provincie Gelderland nauw samen met gemeenten, natuurorganisaties en belangenorganisaties, verenigd in Veluwe-op-1.