Woning Gezocht! Van oude boerderij naar zorgappartementen

De woningnood in Gelderland is hoog. Tot 2030 moeten er ruim 80.000 nieuwe woningen worden gebouwd in Gelderland. Hoe helpen we iedereen aan een passende woning? We vertellen erover in de reeks: ‘Woning Gezocht!’
Een oude boerderij die verbouwd wordt
Gepubliceerd op: 27-maart-2023

Voor de 6e editie van ‘Woning Gezocht!’ is gedeputeerde Peter Kerris in Duiven. Recentelijk werd hier de vernieuwde Rijksweg feestelijk geopend. Onderdeel van de herinrichting is de herbestemming van enkele leegstaande panden. Zo ook boerderij ‘Het Hoge Veld’. In gesprek met ontwikkelaar Gerard Hendriksen en Wim Kersten (van ouderinitiatief Stichting ’t Hoge Veld) zoekt hij het antwoord op de vraag: ‘Wat komt erbij kijken als je een leegstaande boerderij wil ombouwen tot zorgappartementen?’

Lef en flexibiliteit

Van oorspronkelijk idee tot daadwerkelijke realisatie, was geen gemakkelijk proces. In dit geval gaat het ook nog eens om een beeldbepalend rijksmonument dat ernstig in verval was. Dat maakt de puzzel nóg lastiger. Om het toch voor elkaar te krijgen, toonden alle betrokken partijen lef en flexibiliteit. En ze zetten net die noodzakelijke extra stap. Zo kocht woonstichting Vryleve uiteindelijk het pand aan en stelde het beschikbaar voor deze specifieke doelgroep. Dirk Hoogland, directeur-bestuurder van woonstichting Vryleve: “Door buiten de lijntjes te kleuren wordt ‘rijksmonument ’t Hoge Veld’ een waardevolle woonvoorziening voor de héle Liemers. Mede door de samenwerking met gemeente Duiven en provincie Gelderland (in het vergunningentraject) is de doorlooptijd vanaf het 1e contact tot de daadwerkelijke realisatie nu ongekend kort.”

Uitdagende puzzel

Het rijksmonument was ernstig verwaarloosd en stond bijna op instorten. Gemeente Duiven nam de herontwikkeling van de boerderij mee in haar visie, op leegstaande panden langs de Rijksweg. Ook kreeg het project ondersteuning van provincie Gelderland via de aanpak SteenGoed Benutten. Wethouders Johannes Goossen (wonen en zorg) en Dominique van Dam (wonen en RO) zijn erg blij met de gezamenlijke investering van kennis, kunde en middelen van alle betrokken partijen. “Dankzij deze samenwerking, maar vooral ook dankzij de passie en het doorzettingsvermogen van het ouderinitiatief, de ontwikkelaar én de woonstichting, kan dit betekenisvolle project gerealiseerd worden."

Lees meer op de site van stichting ''t Hoge Veld

Actieplan Wonen

Samen met onder andere gemeenten, regio's, woningcorporaties, bouwers, beleggers en ontwikkelaars zoeken we naar oplossingen voor de woningnood. Dit is een opgave waar niet 1 oplossing voor is. Op verschillende manieren helpen we mee aan versnelling van de woningbouw, meer betaalbare woningen en meer flexibele woonvormen. Met het ‘Actieplan Wonen’ versnellen we (tot en met 2025) de bouw van 45.000 woningen.