Woning Gezocht! – Klimaatbestendig bouwen 2

De woningnood in Gelderland is hoog. Tot 2030 moeten er ruim 80.000 nieuwe woningen worden gebouwd in Gelderland. Hoe helpen we iedereen aan een passende woning? We vertellen er meer over in deze reeks: ‘Woning Gezocht!’
Woning Gezocht! – Klimaatbestendig bouwen 2
Gepubliceerd op: 19-juli-2022

Gedeputeerde Peter Kerris brengt in deze 2e editie van Woning Gezocht! een bezoek aan de Culemborgse woonwijk Parijsch. In gesprek met Henkjan Kievit, directeur Parijsch, zoekt hij een antwoord op de vraag: “Hoe bouw je een buurt die bestand is tegen hittestress en wateroverlast?”

Peter Kerris bezoekt Parijsch in Culemborg

Peter Kerris bezoekt Parijsch in Culemborg transcriptie

We zien gedeputeerde Peter Kerris en directeur van de woonwijk Henkjan Kievit elkaar ontmoeten bij een groot doorzichtig pand. Hai, Peter. - Goedendag, Henkjan. Zullen we even rond gaan kijken buiten? Is goed. Ja, 't is lekker weer. Heerlijk. Peter Kerris samen met het college, nemen een kijkje in de wijk Parijsch. Henkjan Kievit vertelt erover. Henkjan, vertel: waar staan we hier? We staan hier midden in de woonwijk Parijsch in Culemborg, maar ook midden in de ontwikkeling. We zijn hier nog volop aan het bouwen. Wat wordt hier gebouwd? Hier wordt een woonwijk gebouwd met uiteindelijk een goeie drieduizend woningen maar we zijn nu in de tweede fase bezig. We hebben nog een opgave van ongeveer zeshonderd woningen te gaan. En dan hebben we deze kant, de westkant van Culemborg tot aan de waterlinie eigenlijk bebouwd op de mogelijkheden die we hadden. En hoe zorgen jullie ervoor dat deze wijk wordt aangepast op het veranderende weer? Dus hetere zomers, hevigere piekbuien. Nou, die hetere zomers, die merken we al. Het is lekker warm vandaag. En wat je eigenlijk al ziet hier in de ruimte hier achter is dat we behoorlijk brede watergangen hebben. En we leggen de stad als 't ware een beetje het buitengebied in, en we hebben daarvoor met de provincie de afspraak gemaakt dat we dan groen en blauw naar binnen zouden halen. Dus we hebben een behoorlijk robuuste structuur van blauwe aders We zien een keur aan verschillende flora en fauna in de wijk. groene aders en proberen zoveel mogelijk water vast te houden in de wijk zelf. Dus geen wateroverlast en hittestress. Zo min mogelijk hittestress en in ieder geval geen wateroverlast. Hoe heeft de provincie jullie daarbij geholpen? Nou, onder andere door daarin mee te denken als het gaat om de manier waarop we dat buitengebied en het binnengebied met elkaar verbinden. Dat is al een tijdje geleden het geval. En we zijn op dit moment ook nog bezig met een bestemmingsplanwijziging waarbij we uiteraard met de provincie goed in overleg zijn om te kijken hoe we dat dan het beste kunnen vormgeven. Peter Kerris eindigt de film rechtstreeks richting de kijker. Ik heb antwoord gekregen op mijn vraag: hoe bouw je een buurt die bestand is tegen hittestress en tegen wateroverlast? En binnenkort gaan we weer op pad. Samen zetten we onze schouders eronder. Voor iedereen in Gelderland een betaalbare woning. Eindtitel met: Woning gezocht! Klimaatbestendig bouwen Actieplanwonen.gelderland.nl

Klimaatbestendig bouwen

Hete zomers en natte winters: weersextremen worden steeds normaler. Op allerlei manieren werken we eraan om de gevolgen van hitte, droogte, wind- en wateroverlast te verminderen. Bij nieuwbouw stimuleren we dat er aandacht is voor een klimaatbestendige leefomgeving. Daarbij gaat het om zowel de locatiekeuze en de inrichting van de wijk als om de woningen zelf. Met koele woningen in een groene omgeving zorgen we ervoor dat het ook tijdens hete zomers prettig wonen is. 
Beplanting in groene wijken zorgt niet alleen voor schaduw, maar neemt ook minder warmte op dan versteende gebieden. Doordat beplanting zorgt voor verdamping, warmt het overdag minder op en koelt het ’s nachts juist meer af. Tot slot zorgt de beplanting ervoor dat bij extreme regenval het water beter de bodem in zakt. In woonwijk Parijsch in Culemborg vangen ook de brede sloten in deze wijk de regen op.

Hittestress voorkomen

Extreme warmte kan leiden tot hittestress. Dit kan zich uiten in onder andere vermoeidheid, uitdroging of ademhalingsproblemen. Met name onder ouderen en kwetsbare groepen vallen hierdoor slachtoffers. In stedelijke gebieden kan de temperatuur ’s nachts tot 8 graden Celsius hoger zijn dan in de omliggende gebieden. De kans op hittestress is in deze gebieden dan ook groter dan in de vaak groenere, koele buitengebieden. Ook daarom stimuleren we de bouw van koele huizen in een groene omgeving die bestand is tegen de gevolgen van het veranderende klimaat.

Tips en meer informatie

Wilt u weten wat u zelf in en om uw huis kunt doen om het hoofd koel te houden tijdens warme dagen? .

Meer weten over het woningbouwproject in het filmpje? Bekijk de website van Parijsch.

Link

Tips en meer informatie

Wilt u weten wat u zelf in en om uw huis kunt doen om het hoofd koel te houden tijdens warme dagen? Of meer weten over het woningbouwproject in het filmpje?

Actieplan Wonen

Samen met onder andere gemeenten, regio's, woningcorporaties, bouwers, beleggers en ontwikkelaars zoeken we naar oplossingen voor de woningnood. Dit is een opgave waar niet 1 oplossing voor is. Op verschillende manieren helpen we mee aan versnelling van de woningbouw, meer betaalbare woningen en meer flexibele woonvormen. Met het Actieplan Wonen versnellen we tot en met 2025 de bouw van 40.000 woningen.