Woning Gezocht! – Klimaatbestendig bouwen 2

De woningnood in Gelderland is hoog. Tot 2030 moeten er ruim 80.000 nieuwe woningen worden gebouwd in Gelderland. Hoe helpen we iedereen aan een passende woning? We vertellen er meer over in deze reeks: ‘Woning Gezocht!’
Gepubliceerd op: 11-april-2023

Gedeputeerde Peter Kerris brengt in deze 2e editie van Woning Gezocht! een bezoek aan de Culemborgse woonwijk Parijsch. In gesprek met Henkjan Kievit, directeur Parijsch, zoekt hij een antwoord op de vraag: “Hoe bouw je een buurt die bestand is tegen hittestress en wateroverlast?”

Klimaatbestendig bouwen

Hete zomers en natte winters: weersextremen worden steeds normaler. Op allerlei manieren werken we eraan om de gevolgen van hitte, droogte, wind- en wateroverlast te verminderen. Bij nieuwbouw stimuleren we dat er aandacht is voor een klimaatbestendige leefomgeving. Daarbij gaat het om zowel de locatiekeuze en de inrichting van de wijk als om de woningen zelf. Met koele woningen in een groene omgeving zorgen we ervoor dat het ook tijdens hete zomers prettig wonen is. 
Beplanting in groene wijken zorgt niet alleen voor schaduw, maar neemt ook minder warmte op dan versteende gebieden. Doordat beplanting zorgt voor verdamping, warmt het overdag minder op en koelt het ’s nachts juist meer af. Tot slot zorgt de beplanting ervoor dat bij extreme regenval het water beter de bodem in zakt. In woonwijk Parijsch in Culemborg vangen ook de brede sloten in deze wijk de regen op.

Hittestress voorkomen

Extreme warmte kan leiden tot hittestress. Dit kan zich uiten in onder andere vermoeidheid, uitdroging of ademhalingsproblemen. Met name onder ouderen en kwetsbare groepen vallen hierdoor slachtoffers. In stedelijke gebieden kan de temperatuur ’s nachts tot 8 graden Celsius hoger zijn dan in de omliggende gebieden. De kans op hittestress is in deze gebieden dan ook groter dan in de vaak groenere, koele buitengebieden. Ook daarom stimuleren we de bouw van koele huizen in een groene omgeving die bestand is tegen de gevolgen van het veranderende klimaat.

Tips en meer informatie

Wilt u weten wat u zelf in en om uw huis kunt doen om het hoofd koel te houden tijdens warme dagen? .

Meer weten over het woningbouwproject in het filmpje? Bekijk de website van Parijsch.

Tips en meer informatie

Wilt u weten wat u zelf in en om uw huis kunt doen om het hoofd koel te houden tijdens warme dagen? Of meer weten over het woningbouwproject in het filmpje?

Actieplan Wonen

Samen met onder andere gemeenten, regio's, woningcorporaties, bouwers, beleggers en ontwikkelaars zoeken we naar oplossingen voor de woningnood. Dit is een opgave waar niet 1 oplossing voor is. Op verschillende manieren helpen we mee aan versnelling van de woningbouw, meer betaalbare woningen en meer flexibele woonvormen. Met het Actieplan Wonen versnellen we tot en met 2025 de bouw van 40.000 woningen.