Woning Gezocht! – Circulaire conceptbouw

Samen met onder andere gemeenten, regio's, woningcorporaties, bouwers, beleggers en ontwikkelaars zoeken we naar mogelijkheden hiervoor. Dit is een opgave waar niet 1 oplossing voor is.
Gepubliceerd op: 11-april-2023

 Op verschillende manieren helpen we mee aan versnelling van de woningbouw, meer betaalbare woningen en meer flexibele woonvormen.

Circulaire conceptbouw heeft de toekomst

Circulaire conceptbouw is een nieuwe manier van bouwen die een belangrijke bijdrage levert als oplossing voor de woningnood. Conceptbouw wordt gemaakt in een fabriek en er wordt gebruik gemaakt van bestaande oplossingen. De woning is standaard, maar met ruimte voor maatwerk. Dat kan gaan om hele woningen, of delen van woningen: bijvoorbeeld gevels. Conceptbouw versnelt woningbouw, maakt woningen betaalbaar en draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen waar we met elkaar voor staan. Dit betekent een andere manier van bouwen en een andere rol van opdrachtgevers.

Bij circulaire woningconcepten worden circulair en conceptueel bouwen zoveel mogelijk gecombineerd. Circulair bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen worden gebruikt en zo min mogelijk fossiele grondstoffen. 

Hoe kunnen gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars de transitie naar Circulaire Woningconcepten versnellen?

De handreiking ‘Opdrachtgeverschap Circulaire Woningconcepten’ helpt gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars de overgang naar circulaire conceptbouw te versnellen. Het instrument geeft aan waar en wanneer zij circulaire woningconcepten in hun beleid en uitvoering kunnen toepassen, inclusief voorbeelden. In 6 stappen helpt de handreiking opdrachtgevers van Visie en beleid, via Planoriëntatie, Contract en Vergunningverlening naar Realisatie en Exploitatie. De digitale handreiking staat vol met voorbeelden en links naar handige documenten.