Subsidieregeling Innovatie Agrifood 6 september 2021 open

Innovaties die bijdragen aan de continuïteit van het bedrijf en het verbeteren van de omgevingskwaliteiten en die ook bijdragen aan de doelen van het beleid komen in aanmerking.
boer met laptop
Gepubliceerd op: 25-oktober-2022

De provincie wil de verdere verduurzaming van agrarische bedrijven actief stimuleren. Het beleid is gericht op een natuurinclusieve kringlooplandbouw met een duurzaam verdienmodel.

Innovaties die bijdragen aan de continuïteit van het bedrijf en het verbeteren van de omgevingskwaliteiten en die ook bijdragen aan de doelen van het beleid komen in aanmerking voor subsidie. Per aanvraag wordt maximaal €35.000,- aan subsidie verstrekt.

 MKB-ondernemingen die actief zijn in de landbouwsector of samenwerkingsverbanden van MKB-ondernemingen of advies- of onderzoeksbureaus die zich richten op agrifood innovatie kunnen subsidie aanvragen. De provinciale subsidieregeling is weer open vanaf 6 september 2021.