Jongeren brengen frisse ideeën tijdens Jeugddebat

Op vrijdag 1 december 2023 vond het jaarlijkse Provinciaal Jeugddebat Gelderland plaats in het Huis der Provincie in Arnhem. Zo’n 50 enthousiaste jongeren tussen de 12 en 18 jaar maakten kennis met de provincie, werkten aan oplossingen en ideeën en gingen met Statenleden in debat.
Gepubliceerd op: 4-december-2023

Leerervaring voor jongeren 

Het Provinciaal Jeugddebat is een leerervaring voor middelbare scholieren en mbo-studenten. Onder begeleiding van oud-deelnemers gaan de jongeren aan de slag met een toekomstbeeld, denken ze na over problemen en oorzaken van die problemen en bedenken ze oplossingen. Dat doen ze rondom verschillende thema’s. Dit jaar waren dat: het gebruik van ChatGPT (kunstmatige intelligentie), de betaalbaarheid van het openbaar vervoer en het betrekken van jongeren bij de provinciale politiek.

Mening geven en verdedigen 

Commissaris van de Koning Henri Lenferink opende de debatmiddag. Hij sprak over zijn dagelijkse werk en benadrukte het belang van het geven van je mening. Daarna was het de beurt aan de jongeren om hun voorstellen te presenteren aan de 3 aanwezige Statenleden. De sterke argumenten vlogen door de Statenzaal en de jongeren gaven overtuigend antwoord op de kritische vragen.

Jongeren betrekken 

Het Provinciaal Jeugddebat is een activiteit in het kader van jongerenparticipatie. Met dit soort activiteiten laten we jongeren kennismaken met politiek. Jongeren vergroten hun kennis over de overheid en worden gestimuleerd om hun mening te vormen en te geven. Meer weten over jongerenparticipatie? Bekijk onze pagina Jongerendebatten en Provinciespel