N835: Tiel - Maurik

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N835: Tiel - Maurik.

De Rooyensteinse Brug (N835) over het Amsterdam Rijnkanaal heeft weinig ruimte voor fietsers. Het (brom)fietspad is te smal en ligt te dicht tegen de rijbaan aan. Wij onderzochten daarom welke mogelijkheden er zijn om de verkeersveiligheid voor (brom)fietsers te verbeteren. We verwachten medio 2023 werkzaamheden aan de brug uit te voeren.

In het weekend van 16 en 17 september 2022 voerden we onderzoeken uit ter voorbereiding van de werkzaamheden aan de brug. Tijdens deze onderzoeken sloten we de brug gedeeltelijk af. Ook voerde Rijkswaterstaat in dezelfde periode onderzoeken uit op de brug.

Apart project

In 2016 hebben we groot onderhoud uitgevoerd aan de N835 tussen Tiel en Maurik. In de voorbereidingen hebben we de knelpunten verkend. Daarin is de brug ook genoemd, maar we konden de situatie niet verbeteren binnen de grenzen van dit project. We zijn als wegbeheerder daarom samen met Rijkswaterstaat (eigenaar van de brug) en de gemeente Buren een apart project gestart op dit onderdeel.

Mogelijke oplossing

We onderzochten hoe we de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Hieruit kwamen drie mogelijke oplossingen naar voren: het verbreden van de bestaande brug, het aanleggen van een nieuwe fietsbrug of het aanpassen van de indeling van de bestaande brug. Van alle varianten hebben we de voor- en nadelen onderzocht. Uit het onderzoek komt naar voren dat het verbreden van de brug niet mogelijk is. Een nieuwe brug is te kostbaar, daarom willen we de huidige indeling aanpassen.

Aanpassen brug

De indeling op de bestaande brug aanpassen kan bijvoorbeeld door een afscheiding te maken tussen de rijbaan en het fietspad. Hiervoor gebruiken we normaal gesproken zogenaamde halve step barriers. Dit is een betonnen afscheiding. Uit onderzoek bleek dat betonnen barriers te zwaar zijn voor de brug. Daarom zochten we naar een lichtere constructie, waarmee we de veiligheid kunnen verbeteren. Daarbij keken we ook naar innovatieve oplossingen. Onderzoek en afstemming met Rijkswaterstaat toonde aan dat een lichtere variant mogelijk is, namelijk een stalen barrier verankerd in de brug tussen de rijbaan en het fietspad. Dat gaan we nu verder uitwerken en voorbereiden.

De huidige indeling veranderen is een ingrijpende aanpassing aan de brug. Behalve het plaatsen van een barrier passen we de betonnen opstorten aan de randen van de brug, de leuningen en de afwatering aan om zoveel mogelijk ruimte voor gemotoriseerd verkeer en fietsers te houden. We moeten dit goed afstemmen met andere betrokkenen. Ook moeten we een gespecialiseerde aannemer zoeken die de werkzaamheden uit kan voeren. Dit alles kost tijd, waardoor de voorbereidingen langer duren. We verwachten de werkzaamheden in medio 2023 uit te voeren.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.