N835: Tiel - Maurik

De werkzaamheden om de verkeersveiligheid van de Rooyensteinsebrug te verbeteren zijn gereed. In 2024 is er groot onderhoud gepland aan de N835 vanaf Tiel (A15) naar Maurik (N320). Het asfalt wordt vervangen en een aantal knelpunten ten aanzien van de verkeersveiligheid worden aangepakt.

Knelpunten 

Samen met Rijkswaterstaat, gemeenten en de politie hebben we verkent welke knelpunten en oplossingen er zijn om de verkeersveiligheid van de N835 te verbeteren. De haalbaarheid van de maatregelen hebben we onderzocht en verwerkt in een definitief ontwerp. De belangrijkste aanpassingen die verwerkt worden zijn:  

  • Aanleg van een haltekom bij bushalte Beldert, 
  • Wijzigen van de voorrangsweg naar een weg met voorrangskruisingen, daar waar de maximale snelheid 60km/uur is, 
  • Verwijderen van het informatiebord met plattegrond en bijbehorende verhardingen nabij de kruising met de Simon Stevinweg, 
  • Aanpassen van diverse inritten. 

Het definitieve ontwerp en het beplantingsplan vind je hier: 

Informatieavond 

Op dit moment vragen wij de benodigde vergunningen aan en stellen wij het verkeersbesluit op. Ook worden de maatregelen verwerkt in een uitvoeringsontwerp en contract. Als dit gereed is en de aannemer bekend dan organiseren wij gezamenlijk met onze partners een inloopavond om de maatregelen en de voorgestelde werkwijze met omleidingsroutes te presenteren.

Planning

WanneerWat?

2021, 2022

Verkenning van de weg; in kaart brengen knelpunten

2023

Vaststellen welke werkzaamheden we uit kunnen voeren en voorbereiding van de werkzaamheden

2024

Selectie aannemer en uitvoeren werkzaamheden

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.