N835: Tiel - Maurik

Samen met Rijkswaterstaat en gemeente Buren willen we de veiligheid voor fietsers op de Rooyensteinse Brug (N835) over het Amsterdam Rijnkanaal verbeteren. We voeren hiervoor medio 2023 werkzaamheden aan de brug uit.

De Rooyensteinse Brug in de N835 over het Amsterdam Rijnkanaal heeft weinig ruimte voor fietsers. Het (brom)fietspad is te smal en ligt te dicht en zonder afscheiding tegen de rijbaan aan. Wij onderzochten daarom welke mogelijkheden er zijn om de verkeersveiligheid voor (brom)fietsers te verbeteren. Hierover leest u verderop in de tekst meer.

Planning

WanneerWat?

2021, 2022

Onderzoeken, vergunningen en uitwerking ontwerpen

Najaar 2022 en voorjaar 2023

Maken contractstukken, selecteren gespecialiseerde aannemers en verleggen kabels en leidingen

10 juli - 22 spetember 2023

Uitvoeren werkzaamheden

De voorbereidingen van de werkzaamheden kostten meer tijd dan we aanvankelijk dachten. De werkzaamheden gaan we nu tussen medio juli en medio september 2023 uitvoeren.

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden is het noodzakelijk de Rooyensteinsebrug af te sluiten voor doorgaand verkeer. Gemotoriseerd verkeer kan omrijden via de N320, N233 en de A15 en omgekeerd. Landbouw verkeer leiden we lokaal om.  De omleidingen staan ook met borden aangegeven. Fietsers en hulpdiensten kunnen van 1 rijstrook van de Rooyensteinsebrug gebruik maken. De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de scheepvaart.

Werkzaamheden

De indeling op de bestaande brug aanpassen kan bijvoorbeeld door een afscheiding te maken tussen de rijbaan en het fietspad. Hiervoor gebruiken we normaal gesproken zogenaamde halve step barriers. Dit is een betonnen afscheiding. Uit onderzoek bleek dat betonnen barrières te zwaar zijn voor de brug. Daarom zochten we naar een lichtere constructie, waarmee we de veiligheid kunnen verbeteren. Daarbij keken we ook naar innovatieve oplossingen. Onderzoek en afstemming met Rijkswaterstaat toonde aan dat een lichtere variant mogelijk is, namelijk een stalen barrier verankerd in de brug tussen de rijbaan en het fietspad. 

De huidige indeling veranderen is een ingrijpende aanpassing aan de brug. Behalve het plaatsen van een barrière, passen we de betonnen opstorten aan de randen van de brug, de leuningen en de afwatering aan om zoveel mogelijk ruimte voor gemotoriseerd verkeer en fietsers te houden. 

Om ruimte op de brug te krijgen verplaatste de gemeente Buren dit voorjaar een persrioolleiding die over de brug lag.

Oplossing breed verkeer

De Rooyensteinsebrug heeft ook een belangrijke functie voor breed landbouwverkeer dat het Amsterdam Rijnkanaal over moet. Als breed landbouwverkeer en vrachtverkeer elkaar passeren op de brug gebeurt dat in de huidige situatie door uit te wijken over het fietspad. Dit is zeer onwenselijk. Als in de nieuwe situatie de afscheiding geplaatst is, kan er niet meer uitgeweken worden over het fietspad. Er is weliswaar genoeg breedte voor breed landbouwverkeer en vrachtverkeer om elkaar te passeren, maar zal dit met lagere snelheid moeten gebeuren. Omdat dit risico's op kan leveren, kiezen we ervoor om een zogenaamd breedte detectiesysteem te installeren. Aan beide kanten van de brug kunnen brede voertuigen worden gedetecteerd. Komt er van beide kanten een te breed voertuig? Dan zetten verkeerslichten het verkeer tijdelijk van 1 kant stil zodat het brede voertuig de brug veilig kan overgaan. Uit tellingen is gebleken dat dit enkele keren per dag gebeurt en uit simulaties is gebleken dat de wachtrijen ook in de spitsen alleszins acceptabel zijn. 

Project met Rijkswaterstaat

In 2016 hebben we groot onderhoud uitgevoerd aan de N835 tussen Tiel en Maurik. In de voorbereidingen hebben we de knelpunten verkend. Daarin is de brug ook genoemd, maar we konden de situatie niet verbeteren binnen de reikwijdte van dit project. We zijn als wegbeheerder daarom samen met Rijkswaterstaat (eigenaar van de brug) en de gemeente Buren een apart project gestart op dit onderdeel.

Onderzoek

We onderzochten hoe we de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Hieruit kwamen drie mogelijke oplossingen naar voren: het verbreden van de bestaande brug, het aanleggen van een nieuwe fietsbrug of het aanpassen van de indeling van de bestaande brug. Van alle varianten hebben we de voor- en nadelen onderzocht. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het verbreden van de brug niet mogelijk is. Een nieuwe brug is te kostbaar, daarom hebben we gekozen de huidige indeling aan te passen.

Al deze zaken hebben we goed moeten afstemmen met andere betrokkenen en belanghebbenden. Zoals Rijkswaterstaat, de gemeenten Tiel en Buren, politie en hulpdiensten. En ook Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond, LTO, Cumela, loonwerkbedrijven. 

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.