N835: Tiel - Maurik

Er is groot onderhoud gepland aan de N835 vanaf Tiel (A15) naar Maurik (N320). Het asfalt wordt vervangen en een aantal knelpunten ten aanzien van de verkeersveiligheid worden aangepakt.

Knelpunten 

Samen met Rijkswaterstaat, gemeenten en de politie onderzochten we welke knelpunten en oplossingen er zijn om de verkeersveiligheid van de N835 te verbeteren. Dehaalbaarheid van de maatregelen hebben we geanalyseerd en verwerkt in een definitief ontwerp. De de belangrijkste aanpassingen die doorgevoerd worden:  

  • Er wordt een haltekom bij bushalte Beldert aangelegd. , 
  • We wijzigen  de voorrangsweg naar een weg met voorrangskruisingen op de plekken waar de maximale snelheid 60km/uur is. 
  • We verwijderen  het informatiebord  en bijbehorende verhardingen nabij de kruising met de Simon Stevinweg, 
  • We passen diverse inritten aan. 

Het definitieve ontwerp en het beplantingsplan vind je hier: 

Verkeersbesluit

Informatieavond 

Op dit moment vragen we de benodigde vergunningen aan en stellen we het verkeersbesluit op. Ook worden de maatregelen verwerkt in een uitvoeringsontwerp en contract. Als dit afgerond is en de aannemer bekend is dan organiseren wij gezamenlijk met onze partners een inloopavond om de maatregelen en de voorgestelde werkwijze met omleidingsroutes te presenteren aan de omgeving.

Planning

WanneerWat?

2021, 2022

Verkenning van de weg; in kaart brengen van knelpunten

2023

Vaststellen welke werkzaamheden we uit kunnen voeren en voorbereiding van die werkzaamheden

2024

Selectie aannemer en uitvoeren werkzaamheden

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.