N792: Vaassen - Twello

Welkom op de wegwerkzaamheden pagina van de N792: Vaassen - Twello. Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over dit project.

In 2023 voeren we groot onderhoud uit aan de N792 tussen Vaassen en de rotonde N344. Naast het vervangen van asfalt verlagen we de maximum snelheid naar 60 km/u en passen de inrichting van de weg daarop aan. Ook verbeteren we de fietsveiligheid en toegankelijkheid van bushaltes.

Planning

Wanneer?Wat?

2021 – 2022

Voorbereiding van het werk (definitief ontwerp, vergunningen en aanbesteding)

2023

Uitvoering werkzaamheden

Werkzaamheden

  • Vervangen van een deel van het asfalt
  • Aanbrengen nieuwe belijning en snelheidsremmende maatregelen (plateaus en wegversmallingen)
  • Verbeteren zichtbaarheid fietspaden bij kruisingen (rood asfalt aanbrengen)
  • Afscheiding rijbaan – fietspad beter zichtbaar maken tussen Wijkseweg en rotonde Middendijk (plaatsen grotere reflectorpalen die steviger en meer zichtbaar zijn dan de huidige)
  • Verbeteren toegankelijkheid bushaltes Wijkseweg voor minder validen
  • Verlagen maximum snelheid

Snelheid past niet bij de functie

De N792 kent veel verschillende snelheden. Een maximum snelheid van 80 km/uur past niet goed bij de functie en het gebruik van de weg. Samen met de gemeenten Epe en Voorst onderzochten we daarom of we de maximum snelheid kunnen verlagen naar 60 km/u buiten de bebouwde kom en 30 km/u binnen de bebouwde kom. Zo verbeteren we de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terwolde. De snelheid verlagen kan, omdat de weg geen regionale functie heeft.

Emstermate – Rotonde N344

De N792 tussen Emstermate en de rotonde N344 is nog goed. We voeren hier in 2023 geen onderhoud uit. De snelheid op dit deel blijft daarom 80 km/u. Zodra we hier groot onderhoud uitvoeren kijken we ook hier naar het verlagen van de maximum snelheid en het aanpassen van de weg.

Bomen

Langs de N792 staan veel bomen. We beoordelen regelmatig of de bomen nog in goede conditie zijn. Op dit moment zijn er ongeveer 5 bomen in een matige conditie. Wij houden deze bomen in de gaten. Volgend jaar bepalen we wat we met deze bomen doen. Als we de bomen kappen, maken we ook een zogenaamd compensatieplan. Hierin beschrijven we waar we nieuwe bomen aanplanten en welke soorten dit zijn. Bij de op- en afritten van de A50 staan een aantal bomen in het zicht. We kappen deze bomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Na afloop van de werkzaamheden planten we nieuwe bomen aan. Hoeveel bomen we moeten kappen en hoeveel we herplanten weten we op dit moment nog niet. We verwachten daar in 2022 meer informatie over te kunnen geven.

Langs de Vaassenseweg tussen de Veluwsedijk en de Bekendijk (km 7,5 en 8,5) staan populieren. Voor een deel van deze bomen is de levensverwachting minder dan 5 jaar, en voor een deel 5 tot 15 jaar. We vervangen de bomen in fases. Dit doen we door in 2022 op open plekken en tussen populieren nieuwe staken (afgezaagde takken) in de grond te steken. Deze zullen uit gaan lopen tot bomen. Als de huidige bomen afsterven, zagen we ze op een meter hoogte af zodat ze het verkeer nog blijven geleiden. En we verwijderen de wortels pas als de nieuwe bomen de functie van de oude bomen en wortels hebben overgenomen. Het wortelstelsel van de bomen is namelijk nodig voor de stabiliteit van de berm en de oevers van de watergang.

Landschappelijke inpassing

We willen het oorspronkelijke landschap langs de N792 weer beleefbaar maken en de biodiversiteit versterken. Dit willen we doen tussen de Veluwesedijk en de Bekendijk en tussen de Zeedijk en de rotonde N344. Hiervoor kunnen we gebruik maken van fruitbomen, struiken en hagen. Aanwonenden kunnen na overleg op kosten van de provincie de beplanting aanplanten op hun eigen grond. Bent u aanwonend en wilt u hier meer over weten? Geef dit dan door via het vragenformulier onderaan deze pagina.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.