N792: Vaassen - Twello

In 2023 voeren we groot onderhoud uit aan de N792 tussen Vaassen en de rotonde N344. We vervangen het asfalt, verlagen de maximumsnelheid naar 60 km/u en passen de inrichting van de weg daarop aan. Ook verbeteren we de fietsveiligheid en toegankelijkheid van enkele bushaltes.

Planning

Wanneer?Wat?

2021 – 2022

Voorbereiding van het werk (definitief ontwerp, vergunningen en aanbesteding)

22 augustus 2023

Inloopavond

18 september - 15 december 2023

Uitvoering werkzaamheden

Bouwapp

Met de BouwApp van de aannemer kunnen belangstellenden op de hoogte blijven van de werkzaamheden, de planning en de te verwachten hinder. Deze app is gratis en eenvoudig te downloaden in de Appstore of GooglePlay onder ‘Schagen Infra’. Selecteer daarin N792 Vaassen – Twello.

Bereikbaarheid

Van maandag 18 september tot en met vrijdag 15 december 2023 voeren we de werkzaamheden aan de N792 uit. Aannemer Schagen Infra voert de werkzaamheden voor ons uit en informeert omwonenden en bedrijven over hun bereikbaarheid. Tijdens de werkzaamheden is het nodig om de weg af te sluiten voor doorgaand verkeer. We verdelen de werkzaamheden zoveel mogelijk om de omgeving bereikbaar te houden. Op elke plek waar we werken geven dit minstens een week van tevoren aan met een digitaal informatiebord ter plaatse. 

Bebouwde kom Terwolde 

Afsluiting: maandag 18 september tot en met vrijdag 6 oktober 2023. We voeren de werkzaamheden startend vanaf de zuidzijde uit: 

  • Vanaf Wijkseweg tot  kruising Deventerweg - Dorpsstraat 
  • Vanaf kruising Deventerweg - Dorpsstraat tot Broekhuizerstraat 

Aansluiting met de A50 

Afsluiting: 22 tot en met 25 september 2023. 
De werkzaamheden op de aansluiting van de N792 met de A50 voeren we uit in het weekend van vrijdagavond 22 september om 20.00 uur tot en met maandag 25 september 2023 om 5.00 uur. Tijdens de werkzaamheden is het nodig de afrit 26 Vaassen van de A50 aan beide kanten van de snelweg af te sluiten. Bij uitloop van de werkzaamheden (bijvoorbeeld door slecht weer) voeren we de 2 weekends erna nog werkzaamheden uit. 

Rotonde Middendijk tot Terwolde 

Afsluiting: maandag 9 oktober tot en met vrijdag 13 oktober 2023. 

Weteringdijk tot Middendijk 

Afsluiting: maandag 16 oktober tot en met vrijdag 27 oktober 2023. 
Tussen de Veluwsedijk en Middendijk duren de werkzaamheden ongeveer 2 weken. Deze ronden we in verband met het weer voor november af. 

Twelloseweg tussen de Wijkseweg en de Rijkstraatweg N344 

Verkeershinder: maandag 30 oktober tot en met vrijdag 4 november 2023. Verkeer kan langs het werk rijden. 

Omleidingen

Het doorgaande verkeer tussen Epe en Deventer leiden we om via de A50 en A1. Lokaal verkeer van en naar Terwolde en het buitengebied leiden we met borden om via onderliggende wegen. 

De omleidingen staan tijdig met borden aangegeven.

Fietsers en voetgangers leiden we in Terwolde plaatselijk om. Waar dit niet mogelijk is mogen ze met de fiets aan de hand langs de werkzaamheden per fase. Buiten de bebouwde kom Terwolde zijn geen hinderende werkzaamheden aan de fietspaden. 

Werkzaamheden 

  • Vervangen van een deel van het asfaltAanbrengen nieuwe belijning, 
  • Bebording en snelheidsremmende maatregelen (plateaus ) op de wegdelen waar de maximum snelheid wordt verlaagd
  • Verbeteren zichtbaarheid fietspaden bij kruisingen (rood asfalt aanbrengen)
  • Verbeteren toegankelijkheid bushaltes Wijkseweg voor minder validen
  • Verlagen maximum snelheid 

Snelheid past niet bij de functie 

De N792 kent veel verschillende snelheden. Een maximum snelheid van 80 km/uur past niet goed bij de functie en het gebruik van de weg. Samen met de gemeenten Epe en Voorst onderzochten we daarom of we de maximum snelheid kunnen verlagen naar 60 km/u buiten de bebouwde kom en 30 km/u binnen de bebouwde kom. Zo verbeteren we de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terwolde. De snelheid verlagen kan, omdat de weg geen regionale functie heeft. 

Emstermate – Rotonde N344 

Het asfalt van de N792 tussen Emstermate en de rotonde N344 is nog goed. We voeren hier in 2023 geen onderhoud uit. De snelheid op dit deel blijft daarom 80 km/u. Zodra we hier groot onderhoud uitvoeren kijken we ook hier weer naar het verlagen van de maximum snelheid en het aanpassen van de weg. 

Verkeersbesluit  

Als wegbeheerder van de N792 moeten we voor een aantal maatregelen een verkeersbesluit nemen. Het verkeersbesluit lag vanaf 4 mei tot en met 15 juni 2023 voor iedereen ter inzage. Er zijn in totaal vijf bezwaren ingediend tegen het verkeersbesluit. Met bezwaarmakers zal binnenkort een gesprek plaatsvinden. Meer informatie over het verkeersbesluit leest u op de pagina van het   Provinciaal blad van Gelderland.

Inloopavond 

Op 22 augustus 2023 organiseerden we een inloopavond over de plannen en uw bereikbaarheid. Hierbij was ook de aannemer aanwezig om uw vragen te beantwoorden.  

Bomen

Langs de N792 staan veel bomen. We beoordelen regelmatig of de bomen nog in goede conditie zijn. Op dit moment zijn er ongeveer 5 bomen in een matige conditie. Wij houden deze bomen in de gaten. Als we de bomen kappen, maken we ook een zogenaamd compensatieplan. Hierin beschrijven we waar we nieuwe bomen aanplanten en welke soorten dit zijn. Bij de op- en afritten van de A50 belemmeren ondergroei en lagere takken van bomen het zicht. We verwijderen ondergroei en snoeien deze bomen om het zicht te verbeteren. 

Langs de Vaassenseweg tussen de Veluwsedijk en de Bekendijk (km 7,5 en 8,5) staan populieren. Voor een deel van deze bomen is de levensverwachting minder dan 5 jaar, en voor een deel 5 tot 15 jaar. We vervangen de bomen in fases. Dit deden we in 2022 door op open plekken en tussen populieren nieuwe staken (afgezaagde takken) in de grond te steken. Deze zullen uit gaan lopen tot bomen. Als de huidige bomen afsterven, zagen we ze op een meter hoogte af zodat ze het verkeer nog blijven geleiden langs de achterliggende watergang. En we verwijderen de wortels pas als de nieuwe bomen de functie van de oude bomen en wortels hebben overgenomen. Het wortelstelsel van de bomen is namelijk nodig voor de stabiliteit van de berm en de oevers van de watergang.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.