N792: Vaassen - Twello

In 2023 voerden we groot onderhoud uit aan de N792 tussen Vaassen en de rotonde N344. Het asfalt is vervangen, de maximumsnelheid is verlaagd en de inrichting van de weg is aangepast. Ook de fietsveiligheid en toegankelijkheid van enkele bushaltes is verbeterd. De laatste werkzaamheden worden afgerond.

Planning

Wanneer?Wat?

2021 – 2022

Voorbereiding van het werk (definitief ontwerp, vergunningen en aanbesteding)

22 augustus 2023

Inloopavond

18 september - 14 mei 2024

Uitvoering werkzaamheden

Bouwapp

Met de BouwApp van de aannemer kunt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden, de planning en de te verwachten hinder. Deze app is gratis en eenvoudig te downloaden in de Apple Appstore of de Google Play Store onder ‘Schagen Infra’. Selecteer daarin N792 Vaassen – Twello.

Werkzaamheden en bereikbaarheid

Tussen de A50 en Twello wordt er in december op diverse locaties gewerkt aan restpunten. Er zijn geen afsluitingen of omleidingen. Wel kan er  verkeershinder zijn vanwege een om en om regeling. In januari en februari wordt er gewerkt aan de openbare verlichting langs de weg. Tot slot zal in maart en april het laatste gedeelte van de wegbelijning aangebracht worden. Dit levert mogelijk enige verkeershinder op.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.