N317 kruispunt Slingerparallel - Oude IJsselweg

Samen met gemeente Oude IJsselstreek werken we aan de verkeerssituatie op het kruispunt Slingerparallel - Oude IJsselweg. Het doel is om de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te verbeteren.

Op basis van verkeersonderzoeken, tellingen en gesprekken met betrokkenen zijn de verkeerssituatie en de risico's op het kruispunt in beeld gebracht. Er is een plan gemaakt gericht op het wegnemen van deze risico’s, zodat de verkeersveiligheid wordt verbeterd. 

Inwoners van Etten en omwonenden van het kruispunt hebben een brief ontvangen waarin de plannen worden toegelicht. Ook heeft de wethouder op 11 oktober 2023 tijdens de commissievergadering Fysieke Leefomgeving toelichting gegeven op het plan. Meer informatie over het vervolg vindt u hier

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.