Burgemeestersvacature gemeente Nijkerk

"Onze burgemeester is een enthousiaste, charismatische netwerker met natuurlijk gezag."

In de gemeente Nijkerk is een burgemeestersvacature ontstaan. De vacature is van woensdag 24 april 2024 tot en met woensdag 22 mei 2024 opengesteld in de Staatscourant.

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester wordt naar verwachting op donderdag 3 oktober 2024 in de gemeenteraad van Nijkerk vastgesteld.

Op deze pagina vindt u de profielschets van de te benoemen burgemeester, het videoverslag van de profielschetsvergadering en andere relevante informatie.

Aan de slag in onze dynamische gemeente

De beste burgemeester van de gemeente Nijkerk staat midden in de samenleving, is zichtbaar, betrokken en verbindend. En voor álle inwoners.

Gemeente Nijkerk

Tijdspad burgemeestersbenoeming

Profielschetsvergadering

Op maandag 22 april 2024 stelt de gemeenteraad van Nijkerk tijdens de profielschetsvergadering het profiel van de nieuw te benoemen burgemeester vast.

Openstelling vacature

Op woensdag 24 april 2024 is de vacature opengesteld in de Staatscourant.

Sluiting sollicitatietermijn

Woensdag 22 mei 2024 is de laatste dag dat u kunt solliciteren.

Bekendmaking aantal sollicitanten

Eind mei 2024 brengen we een persbericht uit over het aantal kandidaten dat gesolliciteerd heeft naar de burgemeestersvacature in de gemeente Nijkerk.

Gesprek commissaris van de Koning en kabinetschef

Half juni 2024 nodigen we een aantal kandidaten uit voor een gesprek begin juli met de commissaris van de Koning en/of de kabinetschef.

Vertrouwenscommissie

Begin september 2024 voert de commissaris van de Koning een gesprek met de vertrouwenscommissie over alle kandidaten. In de periode daarna voert de vertrouwenscommissie sollicitatiegesprekken met de gezamenlijk geselecteerde kandidaten.

Aanbevelingsraad

De gemeenteraad stelt op donderdag 3 oktober 2024 in een besloten vergadering de aanbeveling vast met daarop de namen van de twee beste kandidaten. Tijdens de aansluitende openbare vergadering wordt de kandidaat bekend gemaakt die volgens de gemeenteraad de nieuwe burgemeester wordt.

Installatieraad

Op donderdag 12 december 2024 wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Nijkerk geïnstalleerd tijdens de installatieraad.

Vragen

Voor vragen of hulp bij het lezen van een document dat niet digitaal toegankelijk is, kunt u contact opnemen met het kabinet van de commissaris van de Koning, bereikbaar via 06-52801445 of kabinet@gelderland.nl