Burgemeestersvacature gemeente Harderwijk

"In de gemeente Harderwijk mag iedereen zich thuis voelen."

In de gemeente Harderwijk is een burgemeestersvacature ontstaan. Deze vacature is vanaf woensdag 6 maart 2024 tot en met woensdag 27 maart 2024 opengesteld in de Staatscourant.

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester wordt naar verwachting begin juli 2024 in de gemeenteraad van Harderwijk vastgesteld.

Op deze pagina vind u de profielschets van de te benoemen burgemeester, het verslag van de profielschetsvergadering en andere relevante informatie.

Gastvrije gemeente

In de gemeente Harderwijk mag iedereen zich thuis voelen. De burgemeester is het boegbeeld van onze gastvrije gemeente. Wij zoeken een sociaal betrokken bestuurder met een sterke verbondenheid met de lokale gemeenschap.

Gemeente Harderwijk

Tijdspad burgemeestersbenoeming

Profielschets-vergadering

Op maanag 4 maart 2024 stelt de gemeenteraad van de gemeente Harderwijk tijdens de profielschetsvergadering het profiel van de nieuw te benoemen burgemeester vast.

Openstelling vacature

Woensdag 6 maart 2024 wordt de vacature opengesteld in de Staatscourant.

Sluiting sollicitatietermijn

Woensdag 27 maart 2024 is de laatste dag dat u kunt solliciteren.

Bekendmaking aantal sollicitanten

Begin april 2024 brengen we een persbericht uit over het aantal kandidaten dat gesolliciteerd heeft naar de functie van burgemeester gemeente Harderwijk.

Gesprek commissaris van de Koning en kabinetschef

In de eerste helft van mei 2024 nodigen we een aantal kandidaten uit voor een gesprek met de commissaris van de Koning en de kabinetschef.

Vertrouwenscommissie

Eind mei 2024 voert de commissaris van de Koning een gesprek met de vertrouwenscommissie over alle kandidaten. In de periode daarna voert de vertrouwenscommissie sollicitatiegesprekken met de gezamenlijk geselecteerde kandidaten.

Aanbevelingsraad

De gemeenteraad stelt begin juli 2024 in een besloten vergadering de aanbeveling vast met daarop de namen van de twee beste kandidaten. Tijdens de aansluitende openbare vergadering wordt de kandidaat die volgens de gemeenteraad de nieuwe burgemeester wordt bekend gemaakt. 

Installatieraad

Eind september 2024 wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Harderwijk geïnstalleerd tijdens de zogeheten installatieraad.

Vragen

Voor vragen of hulp bij het lezen van een document dat niet digitaal toegankelijk is, kunt u contact opnemen met het kabinet van de commissaris van de koning, bereikbaar via telefoonnummer 026 359 97 47 of via een e-mail naar kabinet@gelderland.nl.