Over de organisatie

De wereld om je heen mooier maken begint bij jezelf. Als organisatie bieden wij je daarom volop mogelijkheden om je te ontwikkelen.
Voorkant Huis der Provincie

Zo is er voor iedereen die voor onze provincie werkt een persoonlijk ontwikkelbudget beschikbaar. De inzichten die je in je ontwikkeling opdoet, gebruik je vervolgens in de projecten waar je aan werkt. 

Persoonlijk leiderschap

Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. Iedereen toont persoonlijk leiderschap, omdat we samen verantwoordelijk zijn voor het totaal. Zo dragen we bij aan een Gaaf Gelderland!

Inclusiviteit en diversiteit 

We willen dat in Gelderland iedereen kan meedoen. Voor onze organisatie zijn diversiteit en inclusiviteit dan ook belangrijke thema’s om onze doelen voor Gelderland te kunnen waarmaken. 

We worden steeds meer een inclusieve organisatie, waarin we openstaan voor diversiteit en inclusiviteit in de breedste zin van het woord. Afkomst, gender, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd of sociaaleconomische achtergrond zijn hier voorbeelden van.

We zorgen dat we als organisatie bewust nadenken over het thema en gaan hierover met elkaar in gesprek. Zo wordt onze organisatie steeds diverser en inclusiever, en daardoor ons werk beter.

Een belangrijk voorbeeld van inclusiviteit en diversiteit is dat ons gebouw toegankelijk is voor iedereen, ongeacht de fysieke toestand. Onze collega Lacey vertelt je hier in het filmpje meer over.