De provincie als werkgever

Help ook mee om de grootste provincie van Nederland nog mooier te maken! Als organisatie bieden we volop ontwikkelingsmogelijkheden. Zo is er voor iedereen die voor onze provincie werkt een persoonlijk ontwikkelbudget beschikbaar. En opgedane inzichten zetten we direct in bij nieuwe projecten.

Wat vinden wij belangrijk?

Persoonlijk leiderschap

Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. Iedereen toont persoonlijk leiderschap, omdat we samen verantwoordelijk zijn voor het totaal.

Inclusiviteit en diversiteit

We willen dat in Gelderland iedereen kan meedoen. Voor onze organisatie zijn diversiteit en inclusiviteit dan ook belangrijke thema’s om onze doelen voor Gelderland te kunnen waarmaken. 

We worden steeds meer een inclusieve organisatie, waarin we openstaan voor diversiteit en inclusiviteit in de breedste zin van het woord. Afkomst, gender, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd of sociaaleconomische achtergrond zijn hier voorbeelden van. We zorgen dat we als organisatie bewust nadenken over het thema en gaan hierover met elkaar in gesprek. Zo wordt onze organisatie steeds diverser en inclusiever, en daardoor ons werk beter. 

Een belangrijk voorbeeld van inclusiviteit en diversiteit is dat ons gebouw toegankelijk is voor iedereen, ongeacht de fysieke toestand. 

Duurzame organisatie

We willen als organisatie een voorbeeld zijn op het gebied van duurzaamheid. Daarom hebben we voor onze organisatie een ambitieus doel gesteld: CO2-neutraal, energieneutraal en afvalloos zijn in 2030! Dit betekent dat onze medewerkers duurzaam gaan reizen van het kantoor naar hun werkbezoeken, al het afval van het Huis der Provincie en onze andere kantoren herbruikt moet worden, en al onze energie die we gebruiken duurzaam moet worden opgewekt. We hebben een klimaatplan opgesteld om dit te bereiken. 

Wat bieden wij?

Medewerker van provincie Gelderland hebben recht op uitstekende arbeidsvoorwaarden. 

Salaris

Voor elke functie is een minimum en een maximumsalaris vastgelegd. Indeling in schaal en periodiek is afhankelijk van de functie en (werk)ervaring. Bekijk de salaristabel.

Naast een goed salaris vinden we het belangrijk dat medewerkers de juiste beloning en middelen krijgen om het werk goed te kunnen doen en dragen we bij aan persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en toekomst. 

Vakantie

Medewerkers beschikken over 4 weken vakantieverlof en hebben de mogelijkheid om compensatieverlof op te bouwen.

Individueel Keuze Budget (IKB)

Het Individueel Keuze Budget (IKB) is (22%) van het jaarsalaris. In het IKB is onder andere het vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) opgenomen. Medewerkers bepalen zelf of en wanneer ze een deel laten uitbetalen of verlof kopen. Zo kan een medewerker maandelijks actief keuzes maken die passen bij de individuele behoeften. 

Persoonlijke ontwikkeling

Om medewerkers te ondersteunen bij hun ontwikkeling in huidig of toekomstige werk hebben ze beschikking over een persoonlijk ontwikkelbudget (POB) van € 5.000 per 5 jaar. Alle trainingen, opleidingen of leeractiviteiten gericht op het ontwikkelen/onderhouden van kennis of vaardigheden voor huidig of toekomstige werk worden uit het POB betaald. Ook loopbaancoaching of andere (coachings)trajecten gericht op huidig of toekomstig werk, worden uit het POB betaald.​​

Ook hebben we een intern leerplatform met gratis trainingen en cursussen kunt volgen. 

Binnen de provincie werken we opgavegericht. Dit betekent dat  talenten inzetbaar zijn op verschillende opdrachten binnen onze organisatie. 

Gezondheid

Sporten draagt bij aan de vitaliteit van medewerkers. Elke beweegvorm draagt daar aan bij. Om te stimuleren dat de medewerkers van onze organisatie sporten wordt het Medewerkers Gezondheid Budget (MGB) beschikbaar gesteld. Je kunt het MGB gebruiken om (een deel van) een sport in de vorm van abonnementskosten, contributie of 'rittenkaarten' te bekostigen.

Werk-privé balans 

Provincie Gelderland zet in op vitaliteit. Belangrijk, want als medewerkers gezond, vitaal en met een fijn team kunnen werken zijn ze productiever, creatiever en gaan met meer plezier werken. We bieden verschillende faciliteiten om medewerkers fysiek, mentaal, sociaal en emotioneel gezond te houden. Het vitaliteitsprogramma Gelderland biedt trainingen en kennis die bijdragen aan vitaliteit. Denk daarbij aan sportclinics, beter slapen trainingen, hoe successen vieren in een team, training “grip op het werk”, maar ook de gezonde lunch in het bedrijfsrestaurant en nog veel meer!

Thuiswerken

Werken op kantoor kan en hoeft niet altijd. Daarom ondersteunen we onze medewerkers zo goed mogelijk bij het mogelijk maken om thuis te werken. We doen dit onder andere door het beschikbaar stellen van een budget voor de inrichting van een thuiswerkplek van € 1.000 per 8 jaar.

Vervoer 

Al onze medewerkers ontvangen een OV Businesscard voor woon-werkverkeer en dienstreizen. Daarnaast is er een fietsregeling, waarmee medewerkers 1 keer per 3 kalenderjaren een maximale vergoeding van € 1.000 voor de aanschaf van een fiets kunnen declareren. Daarnaast kunnen medewerkers gebruikmaken van elektrische deelauto’s voor werkbezoeken.

Pensioen

Bij het in dienst treden bij de provincie nemen medewerkers deel aan het Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Voor overheidswerknemers geldt een verplichte pensioenverzekering. De stichting pensioenfonds ABP is belast met de financiering en de uitvoering van de ambtelijke pensioenregelingen. De premie wordt opgebracht door werkgever en werknemer gezamenlijk. De pensioenregelingen zijn vastgelegd in het Pensioenreglement van het ABP.