Te koop: boerderij met 200 hectare grond in Doornspijk

Provincie Gelderland biedt aan de Veldweg 44/46 in Doornspijk een modern biologisch melkveebedrijf te koop aan. Het bedrijf bestaat uit een agrarisch erf met bedrijfsopstallen en 2 bedrijfswoningen.

De verkoop van deze boerderij is gestopt. Naar verwachting starten we een nieuw verkoopproces rond de zomer 2024, met een nieuwe brochure 


Bij de boerderij hoort circa 200 hectare cultuurgrond, waarvan ongeveer 175 hectare SKAL-gecertificeerd is. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de provincie, ook bij belangstelling voor gedeelten van het bedrijf zoals bijvoorbeeld losse percelen. 

Bijzondere voorwaarden

Wij willen door de verkoop de stikstofuitstoot verminderen, de natuur versterken en de agrarische sector verduurzamen. U moet als belangstellende aantoonbaar aan die doelen bijdragen om in aanmerking te kunnen komen. Dit betekent dat uw aankoop in ieder geval tot vermindering van stikstofneerslag op kwetsbare natuur moet leiden. Dit kan door uw bedrijf te verplaatsen of uw grond te ruilen, als die op voor de provinciale doelen relevante plekken ligt. Of u schakelt om van gangbaar naar biologisch boeren. Meer over wat er wel en niet kan of mag op de locatie Doornspijk staat in hoofdlijnen in het programma van eisen en wensen in de verkoopbrochure (PDF 13 MB).

Interesse? 

Wij nodigen u uit om een beknopt aankoopvoorstel bij ons in te dienen waarin u beschrijft hoe u aan de gestelde eisen en wensen invulling kunt geven. U kunt uw voorstel tot 30 september 2022 indienen via doornspijk@gelderland.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook een digitale verkoopbrochure met daarin een uitgebreide beschrijving, kaartmateriaal en het programma van eisen en wensen aanvragen. Of u bekijkt de verkoopbrochure (PDF 13 MB) hier. Een bezichtiging van de locatie is op afspraak mogelijk.

Voor vragen kunt u terecht bij het Provincieloket op telefoonnummer 026 359 99 99. Als uit uw voorstel blijkt dat u kunt voldoen aan de gestelde doelen, nemen wij contact met u op voor een inventariserend verkoopgesprek. Op dat moment komt ook de prijsvorming die aansluit bij de huidige markt aan de orde. 

Tot slot 

Uw eventuele interesse geeft geen garantie dat u ook in aanmerking komt. Bij onvoldoende belangstelling of onvoldoende bijdrage aan de gestelde doelen (te beoordelen door de provincie) hebben we het recht om niet tot verkoop over te gaan.