Voedselaanbod vergroenen met Gelderland van Morgen

Vanaf maart 2022 is het programma Gelderland van Morgen gestart. Deelname is mogelijk met 50% subsidie, voor alle Gelderse ondernemers in de horeca, zorg, catering en detailhandel.
man met vrouw in bedrijfsrestaurant

Zij gaan 1 of 2 jaar onder deskundige begeleiding aan de slag om voedsel anders aan te bieden. Zoals bijvoorbeeld meer voedsel aanbieden met plantaardige eiwitten. En zorgen voor minder voedselverspilling. Wie zich voor 1 april 2022 aanmeldt, is verzekerd van een plek. Aanmelden kan via gelderland van morgen.  

Aanbod voor ondernemers

De ondernemers die hun voedselaanbod gaan verduurzamen krijgen deskundige begeleiding. Hierin bepalen ze zelf de mate waarin ze willen verduurzamen. Ze starten met een beperkt onderzoek. Dit geeft zicht in het huidige voedselaanbod.  Het maakt ook duidelijk  welk voedsel men verspilt, en op welk moment. Vervolgens kiest de voedselaanbieder zelf waarmee hij/zij aan de slag gaat. 

De voedselaanbieder krijgt op verschillende manieren hulp: 

  • door kennis;
  • praktische handvatten;
  • hulpmiddelen om invloed uit te oefenen;
  • instrumenten voor meetgegevens te verwerken.

Meedoen levert veel op: meer kennis, meer marge, beter inzicht in de bedrijfsvoering én het milieu is erbij gebaat! 

Samen naar een Gelderland van Morgen

Dit programma is mogelijk gemaakt door  provincie Gelderland en Stichting Goeie Grutten. Het wordt uitgevoerd door: 

  • Greendish en partners als Natuur en Milieu Gelderland
  • VoedselSurplus
  • Orbisk
  • Alliantie Voeding in de Zorg
  • Questionmark
  • GroentenFruit Huis

Samen gaan we meer dan 10 miljoen borden ‘vergroenen’ en 15 tot 25% minder voedsel verspillen. Dit moet een CO2-reductie opleveren van 30 tot40%. 
Voor supermarkten maken we afspraken op maat. Naast een duurzamer aanbod  is de positionering van deze producten belangrijk Een positionering die niet gericht is op het verleiden, maar het helpen van de consument.

Onze ambities

Provincie Gelderland heeft als doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarom gaan we  de hoeveelheid voedselafval en verspilling met 50% verminderen. De dierlijke eiwitconsumptie van consumenten brengen we ook graag omlaag.  En het aandeel plantaardig eiwit in de totale consumptie moet juist omhoog. Het programma Gelderland van Morgen is 1 van de manieren waarop we dit doen. De verduurzaming van het menu  is een onderdeel van het Gelders klimaatbeleid. En het valt binnen de programma’s: Circulaire Economie en Toekomst voor de Gelderse boer.