Veerhaven Ochten

We ontwikkelen het landschap rond de veerhaven van Ochten. Dit doen we samen met Waterschap Rivierenland, gemeente Neder-Betuwe en Rijkswaterstaat. We pakken het aan in 2 fasen.
Veerhaven Ochten

Ontwerp van het gebied

In 2021 hebben de samenwerkende partijen het definitieve ontwerp vastgesteld. Dit ontwerp is verwerkt in een provinciaal inpassingsplan. Deze leggen we samen met de vergunningen begin van 2022 ter visie.

Voorbereiding op uitvoering

In december 2021 zijn betrokken partijen met elkaar een uitvoeringsovereenkomst aangegaan. Zij spraken af dat Waterschap Rivierenland dit project meeneemt in de werkzaamheden die zij uitvoeren om de Waalbandijk in Ochten te versterken. Deze werkzaamheden beginnen in 2023.

Fases

Fase 1: wat gaan we doen

Bouw van een hoogwatervrij terrein, gekoppeld aan de dijk. Dit terrein is de basis voor een TOP (Toeristisch Overstappunt).

Aanleg van parkeerplekken onderaan de dijk, nabij de TOP.

Herstel van de havenfunctie. Onderdeel hiervan is een aanlegvoorziening voor bijvoorbeeld een Waaltaxi en kleine rondvaartboten.

Aanleg van een geul, die voldoet aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en een verlaging van de uiterwaarden. Hiermee geven we ruimte aan planten- en diersoorten, wat leidt tot meer biodiversiteit.

Aanleg van wandel- en struinpaden en het plaatsen van bankjes en tafels zorgen voor een optimale recreatieve en landschappelijke beleving.

Aanleg van speelvelden en een tribune voor voorstellingen.

Fase 2: recreatieve ontwikkeling

In de 2e fase breiden we de recreatiemogelijkheden verder uit. We zijn nog op zoek naar marktpartijen die in het gebied willen investeren. In de uiterwaard liggen mooie kansen voor recreatie en een daarbij behorende gebouwde locatie op de terp aan de dijk.

Gastvrije Waaldijk

Komende jaren wordt de noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen versterkt. Een perfecte kans om iets te doen aan de uitstraling van de dijk. We gaan de beleving vergroten, waardoor een gastvrije Waaldijk ontstaat. Met de fiets als hoofdgebruiker en de auto als gast.

 

Aansluitende gebiedsontwikkeling 

Samen met gemeenten en Waterschap Rivierenland is de stap gezet om te gaan voor een ‘Gastvrije Waaldijk’. Een 80 kilometerlange dijk met één uitstraling en dezelfde recreatieve inrichting n de vorm van bankjes, rustpunten en uitzichtpunten. De verhalen over waterveiligheid, het rivierpark Waal (de inrichting van de uiterwaarden) én de scheepvaart zijn leidend bij de rustpunten langs de dijk. De gebiedsontwikkeling van Veerhaven Ochten haakt aan op deze Gastvrije Waaldijk.

Dijkversterking Neder-Betuwe

Door klimaatverandering heeft de Waalbandijk Neder-Betuwe versterking nodig. De dijk kan de verwachte stijging van de Waal niet aan. Daarom versterkt Waterschap Rivierenland tot 2050 ongeveer 400 kilometer aan dijken in het rivierengebied.

  • Meer informatie over het versterken van dijken vindt u via de website Dijkversterking Neder-Betuwe rechts.
  • Meer informatie over Veerhaven Ochten vindt u in ons Archiefweb. 

Links & kaarten

Meer informatie

Heeft u een vraag? Stel deze eenvoudig via ons vragenformulier of neem telefonisch contact op nummer: 026 359 99 99.